Vitajte na stránke

 

ŠKOLY LAKreD

    (Laurinej akadémie kreativity duše)

 

Nájdete nás na adrese: Alejova 2, Košice

 


NAJNOVŠIE ODKAZY

pridané 18.6.2019

 

 

Škola života LAKreD

Laurina akadémia kreativity duše

pod vedením PaedDr. Beáty Kseňákovej

 

otvorí v Košiciach od septembra 2019 1. ročník „J“ dvojročného štúdia

/spolu 20 seminárov rozdelených do 4 semestrov/:

s obsahom:

 

  • poznávanie výstavby stvorenia a zákonov stvorenia,
  • alternatívne pohľady na dejiny ľudstva a Zeme,
  • energetika človeka a priestoru,
  • charakteristiky ľudskej osobnosti ako mnohostrannej bytosti,
  •  alternatívne liečebné metódy,
  • cyklus hlbokých meditácií zameraných na sebapoznávanie a prácu s vlastnou dušou,
  • cvičenia na rozvoj osobnosti, rozvoj kreativity duše a odblokovanie emocionálnych bariér,

a iné...

 

  • stretnutia 1x mesačne (prednášky, cvičenia, meditácie) v rozsahu cca 6 - 7hodín
  • Miesto konania : Alejová 2, Košice
  • (Minimálny počet účastníkov 6)

alebo mobilných číslach 0911 182 576, 0908 08 11 74

 

Ukončenie prihlášok je 10.9.2019

záujemci prosím vyplniť prihlašku a zaslať e-mailom na adresu : skolalakred@gmail.com

Prihláška - dotazník šk.r. 2019-2020.doc (73728)

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001


00421911 182 576
0908 08 11 74Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

                                          vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

                                          v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen