Laurine prijatia


Prijatia

10.09.2011 14:51

Život ako škola

     Vieš, kto je prvý medzi prvými? Nikto. Ten, kto je vysoko, už nerozlišuje, či...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:49

Váž svoje slová...

  Ľudské trápenie! Ako povrch kokosového orecha – povrch bez farieb, života, suchý,...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:48

Uznanie a viera

   Človek túži po uznaní. Túži po tom, aby jeho svet bol pochopený a by boli...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:47

Spravodlivosť

  Pozrime sa, ako funguje stvorenie. Energie prúdia z Božskej sféry nadol...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:46

Skúšky

   Dnes aj zajtra a každý deň musíme robiť rozhodnutia. Nie sú jednoduché. Mnohé...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:45

Prijatie 28.1.2006

       Ó, pýcha! Zničujúca namyslenosť na zlomky poznania vesmíru...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:44

Príbeh II

   Schodište pred nimi bolo široké, prikryté šerom, ale hore vo výške presvitalo...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:43

Príbeh

    Vo veľkej miestnosti sa pri stole skláňala k nevedomým duchovným...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:41

Poznanie je nekonečné

  Túžba po poznaní je vlastná ľudským duchom. Tvorí základ ich jadra, lebo stvorenie vzniklo...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:40

Poznanie a zmena

   Poznanie príčin, prečo sa svet vyvíja takýmto spôsobom, je veľmi dôležité. Ale...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen