Laurine prijatia


Prijatia

10.09.2011 14:32

Poznanie a prežívanie

   Poznanie príčin, prečo sa svet vyvíja takýmto spôsobom, je veľmi dôležité. Ale...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:31

Povodne

   V živote je to tak. Nemusíme poznať odpoveď na každú otázku, ale môže ju poznať...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:30

Posolstvo siedmich dní

   Som Posol svetu. Tomu pozemskému aj nadzemskému. Prihováram sa tvojím...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:29

Posolstvo národu

   Hodiny a minúty ubiehajú bez toho, aby sa mnohý ľudský duch zastavil...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:28

Pokušenie

  Vieš veľmi dobre, aké je dôležité, aby si človek uchoval čistotu myšlienok. Isteže, prídu...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:27

O zmysle života

Drahé dieťa!    Dnes ti chcem hovoriť o zmysle života. Nie je to také ťažké, ako...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:26

O rozhodovaní

   Veľkonočné sviatky sú sviatkami znovuzrodenia zo smrti. Tento dej sa opakuje...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:25

O poznaní

    Túžba po poznaní je vlastná ľudským duchom. Tvorí základ ich jadra, lebo...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:24

O Láske

   Láska Stvoriteľa. Je to úžasné zistiť, otvoriť sa tejto Láske a cítiť ju všade...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:22

Niečo o rozklade duše a ducha

   Celý systém v pozemskom zmysle slova sa mení. Aj v prírode sú tieto zmeny...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen