Laurine prijatia


Prijatia

10.09.2011 14:21

Náhody

   Nebesia nerobia nič náhodne. Nedá sa povedať, že okolnosti života k nám...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:19

Malý zázrak všedného dňa

   Čítam sms-ku: Nezabudni mi, prosím, doniesť knihu.    V tej chvíli...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:17

Láska k nám prichádza

   Láska k nám prichádza ako nečakaný hosť. Otvorí dvere, nepozdraví sa,...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:11

Dnešná doba

   Zem nesmierne trpí nesprávnym myslením a konaním ľudských duchov. Živly...

Celý článok

—————

10.09.2011 14:09

Deti moje!

   Svet dneška nemá veľa porozumenia pre ľudí budúcnosti. Budúcnosť je tá, ktorá je už...

Celý článok

—————

Všetky články

—————


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen