26.09.2011 19:31

Človek bol stvorený Láskou

(úryvky z prednášky odprednášanej 18.03.2011 na seminári Premena vedomia do novej doby  - Čo bude po roku 2012 v hoteli Poštár - Zemplínska Šírava)

 

Motto: „Spokojnosť premieňa na zlato všetko, čoho sa dotkne.“

 

    Mailom som dostala od priateľky fotografie Japonska týchto dní:

    Vlnami cunami zničené pobrežia, cesty, množstvo rozbitých domov, autá na sebe naskladané ako hračkárske autíčka na smetisku, ľudia ležiaci, sediaci, stojaci, všetci v tichom zdesení, očakávajúc –neočakávajúc udalosti najbližších dní.

    Obrázky jadrových elektrární – výdobytkov najmodernejšej techniky posledných desaťročí, hroziacich kolapsom a kolapsujúcich, hroziacich zničením všetkého živého.

    Pred niekoľkými týždňami štát na popredí svetovej technokratickej ekonomiky, dnes štát, zúfalo sa snažiaci o prežitie.

    Spomenula som si na Hirošimu a Nagasaki, ktoré sa ako prvé stali obeťami novoobjavenej atómovej energie v podobe – ako to už býva- najprv zneužitej, a teraz sa stáva Japonsko obeťou doma vyrobenej atómovej energie... Bolesť, smrť, zúfalstvo..

    A predsa...verím, že sú medzi nami ľudia,  ktorí tieto udalosti vnímajú ako šancu zmocniť sa pomocou nich riadených obchodných spoločností a politikov  trhov doteraz ovládaných japonskou ekonomikou. Verím, že vojna v Líbyi má v podtexte ovládnutie líbyjských ropných ložísk záujmovými mocensko - politickými skupinami.

    To, čo jedni považujú za tragédiu, iní považujú za šancu. Nečudo, že sa stretávame s rôznorodými postojmi a názormi na človeka a ľudstvo ako také. S výsmechom a odmietaním, pobúrením, od rôznych  ilúzií po dezilúzie, od podliehania strachu až po výroky: „Nech je koniec – ale ľudstvu. Človek si nezaslúži žiť!“

 

  Tak ako ?! Človek si zaslúži či nezaslúži... žiť? Kým alebo čím vlastne sme? Kto je bytosť nazývaná človek? ODKIAĽ SME PRIŠLI A KAM SMERUJEME?

 

   Tvrdiť, že život vznikol náhodou, je ako tvrdiť, že dôkladný hodinový mechanizmus sa zostavil sám od seba – náhodným výberom.

 

    Vráťme sa teda na počiatok.

    A na počiatku bolo SLOVO, SLOVO bolo u BOHA a BOH bol SLOVO.

    BOH – úžasná energia, v ktorej je všetko v dokonalej harmónii, skutočné perpetum mobile, existujúce samo od seba, seba produkujúc a vytvárajúc. Tvoriac svoju vlastnú sféru nazývanú božsky bezbytostnú a ďalšiu, nazývanú božsky bytostnú, v ktorej sú zakotvené jeho prejavy v podobe sformovaných bytostí existujúcich tak odvekov, mimo nášho chápania, mimo nami vnímaného priestoru a času – svet najstarších, svet archanjelov a prakráľovnej Elizabeth.

   A BOH povedal: „BUĎ SVETLO!“

Iste si spomínate, vo fyzike sa spomína začiatočný bod vzniku vesmíru ako BIG BAND – Veľký tresk.  Nuž naozaj, slovami buď svetlo skutočne bolo vyslané vyžarovanie z božských sfér za jeho hranice a vzniklo stvorenie ako následok veľkého tresku, ktorý sa odohrával najprv na frekvenciách nám veľmi vzdialených a ako prvé priniesol vznik úrovní stvorenia, ktorým hovoríme Praduchovné ríše – prastvorenie s prastvorenými dokonalými bytosťami – nádherné svetelné ríše existujúce na veľmi vysokých svetelných frekvenciách, ktoré naša „moderná technika“ nedokáže ešte zaznamenať, nieto sledovať. Z veľkej vďaky za tento akt, za možnosť sa vedome spolupodieľať na stvoriteľskom akte, sa prastvorení rozhodli opakovať čin nášho Stvoriteľa a poslali tvorivú energiu ďalej. Z ich vôle vznikli duchovné ríše, v ktorých má pôvod ľudský duch – nesmrteľná podstata človeka. A práve preto, aby sa ľudský duch mohol stať uvedomelým spolutvorcom na stvorení, boli vytvorené hmotné úrovne, v ktorých spoznávajúc na „vlastnej koži“ následky a dôsledky svojej činnosti, sa môže a má plne uvedomiť.

   Človek bol stvorený veľkou Láskou a dostal pozvanie  - ... staň sa spolutvorcom na mojom stvorení...

  Každé dieťa robí chyby... Aj náš Stvoriteľ ako dobrý rodič vie, že kým sa dieťatko zoznámi so všetkým a vyrastie, urobí veľa prehmatov a vývrtiek. Nuž, treba stanoviť pravidlá...

  A tým prvým pravidlom, zákonom, je : Ako hore, tak aj dole... / Ako vpravo, tak aj vľavo...

  Voláme ho aj zákon JEDNOTY. Prejavuje sa v holografickej štruktúre vesmíru – všade je všetko -  a vo fraktálovej výstavbe vesmíru – replikovaní sa všetkého vytvoreného na všetkých úrovniach.

   Človek je multidimenzionálna bytosť, ktorá dostala do vienka schopnosť tvoriť  a má sa naučiť v hmotnostiach, čo sa stane, ak vytvorí to či ono. Slobodne tvorí, ale aj znáša dôsledky svojich činov v mnohých návratoch, nasledujúcich životoch, kde sa stretáva s tým, čo myslel, cítil, konal – u iných. Jednoducho sa iba vymenia roly a okolnosti. A tak sme raz králi, inokedy bedári. Ale keď sa konečne naučíme, pochopíme svoju životnú lekciu, dostávame vstupenku do ďalšieho kola, na vyšší level. A tak sa pomaličky blížime až k tomu najvyššiemu – návratu domov, do duchovných úrovní, kde už disponujeme obrovskou tvorivou schopnosťou a k tomu aj patričnou zodpovednosťou!

   Pred 550 miliónmi rokmi sme boli – aj vlastným pričinením - vyhostení z Raja – z nádhernej planéty Tara so svetadielom E-den / Raj/ na jemnohmotných úrovniach - po hrôzostrašnej kataklizme tejto jemnohmotnej planéty.  A je jasné, že ďalšou kataklizmou hrozíme aj Zemi.

   Lenže - to, čo prežívame, nie je nič iné, iba nami vytvorená realita – každý prispieva svojou troškou do mlyna.  Výhovorky typu: ja na tom nemôžem nič zmeniť, neobstoja. Každý z nás buď prijme alebo neprijme to, čo mu svet ponúka. Kto sa za nás rozhodne, či sa opijeme alebo nie? Či sa zdrogujem alebo nie? Či pozeráme krváky, porná, vrháme sa do obchodných centier za najnovšími módnymi hitmi, o ktorých „niekto“ rozhodol za nás, že sú „in“ – do najbližšej sezóny, keď treba predať ďalší tovar a vytiahnuť z vreciek zákazníkov ďalšie peniažky? A ďalšie...?

   Nik iný, iba my sami, každý sám za seba.

   A je skutočne na každom z nás, aký si spustí svoj vlastný príbeh, lebo naša Zem je miestom kríženia všetkých možností. Ľudia si tu môžu prežiť aj svoj raj, aj svoj očistec, aj svoje peklo.

Naivne si myslieť, že „Boh to dopustil“ a že je to záležitosť Jeho, čo my „činíme“ – je to omyl, je to záležitosť NAŠA, my ju tvoríme, aby sme sa, keď to inak nijako nechceme pochopiť, konečne cez trápenia a bolesť naučili, že: „...to, čo urobíš tomu najmenšiemu, akoby si mne urobil...“

   Zákon: „To, čo činíš inému, činíš sebe,“ sa tiahne všetkými našimi inkarnáciami. Z Lásky.

Lebo to skutočne robíme sebe, aby sme pochopili a poznali.

A čo, ak „puberťáci“ nechcú za žiadnu cenu pochopiť a „pília“ sami sebe konár pod nohami?!

   Naša Zem – ak chceme „Matka príroda“ nemá problém niekoľkými zemetraseniami, sopečnými výbuchmi, potopami, hurikánmi, vlnami cunami, posunmi svetadielov atď. urobiť veľmi rýchlo technickú nápravu, hlavne, ak aj samotní ľudia spúšťajú aj takéto deje. Napríklad  práškovanie – chemtrails - pomaly dennodenné, keď na oblohe vidíme za lietadlami pásy rozplývajúcich sa chemických zlúčenín, ktorými sa ovplyvňuje počasie a zabezpečuje, že ľudia majú dostatok alergií, bolestí hlavy, slziacich očí, alergickej nádchy – veď aj  farmaceutický priemysel potrebuje zisky! Alebo systém plánovaných celosvetových katastrof a zmien v počasí nazývanom HAARP!

     Tak prečo to Zem neurobí? Alebo predsa bude nútená urobiť? Čo ak si iba tak môže zachrániť vlastnú „kožu“, už príliš ošúchanú, pošpinenú a zdevastovanú?

 

    Nech urobí čokoľvek, urobí to z Lásky – k ľuďom aj k sebe. A dnes často spomínané proroctvá o dejoch dnešnej doby sú aj o tom.

    Keď ma pred časom moja priateľka poverila spracovaním proroctiev o dnešnej dobe na plánovaný víkendový seminár, bolo jasné, že to nebude prechádzka ružovou záhradou. Už aj preto, lebo pred niekoľkými rokmi som sama zapísala dve proroctvá týkajúcej sa dnešnej doby a aj táto osobná skúsenosť mi našepkávala, že to asi začína byť naozaj vážne.

    Proroctvá majú svoj zmysel a cieľ.  Buď varovať a vyvolať potrebnú zmenu, aby sa nenaplnili, alebo opačne – proroctvom vytvoriť scenár a dosiahnuť jeho uskutočnenie.

Sami si dosaďte, kto má na čom záujem. Ostane, o čo sa asi snažili  „proroctvá“ o hrozbe prasacej chrípky, vtáčej chrípky,...

    Cez zjavenia Sibýl, zjavenia z La Salette, Lourdské zjavenia, Fatimské, z dnešnej doby proroctvá známeho proroka E. Caycea, proroctvá baby Vangy ale aj cez Apokalypsu podľa Jána sa tiahne snaha o dosiahnutie zmeny v hodnotách a následne správaní sa ľudstva ako celku i jednotlivca.

    Nostradamus je kapitola sama o sebe – jeho vyše 900 proroctiev sa dá dosadiť vari na každý dej a každú dobu...

   Musím priznať, že najviac ma zaujala Jánova Apokalypsa. Jednak som ju nedokázala ani raz prečítať vcelku, jednak, až na prvé a šieste videnie zo siedmich, som im nerozumela. Bola to výzva. Výklady týchto videní, uverejnených na internete alebo pod samotným textom, mi nesedeli. Až do chvíle, kým sa mi nezjavil pred očami obraz: Ján Krstiteľ, sídliaci na ostrove Patmos v praduchovných výšinách /ako je hore, tak aj dole, existencia rovnakých názvov vôbec nie je náhodná/ popisuje cez tieto zjavenia sféru možností – naším slovníkom ju môžeme prirovnať k obrovskej videotéke tam, kde je tisíc pozemských rokov ako jeden náš deň. A človek, rodiny, skupiny, národy i samotné ľudstvo ako celok sú ovládačmi. Cez svoje vyžarovania ako z diaľkového ovládača spúšťajú „príslušný film“ – realitu, ktorá sa nám premieta do nášho každodenného života.

     Nie náhodou Ján popisuje v obraze  šiesteho videnia aj prvé vzkriesenie – duše tých, čo boli sťatí pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, aj tých, čo sa neklaňali šelme, ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelá ani ruky... nevzdali sa svojho daru – slobodnej vôle, neprijali obraz človeka ako nenásytného tvora pachtiaceho sa len za hmotnými statkami, pôžitkami a za výsadami za každú cenu! A znak na rukách? Vari tetovanie nie je znakom? Vie každý, kto sa dá tetovať, presný význam obrazu, symbolu, ktorý nosí? Skutočne? A čo čipovanie? Keď za imaginárnu ochranu sú  poniektorí ľudia ochotní vzdať sa svojej slobody, seba samých a vystaviť sa sledovaniu každého svojho pohybu a aj myšlienky? A možnosti ovládania svojho ja niekým iným – známi filmoví zombiovia sú skutočným varovaním!

   Je na čase si uvedomiť,  že situáciu, ktorá je dnes na Zemi, sme spôsobili my ľudia svojím konaním a myslením. Ale aj to, že máme možnosť ju zmeniť. Otvoriť svoje životy, svoje srdcia, svoje mysle a svoje duše Láske a Svetlu a nechať ich cez seba prúdiť. Posielať na krídlach anjelov Matke Zemi a ľuďom myšlienky a modlitby plné lásky, svetla, mieru a nádeje. Odovzdať dianie na Zemi do rúk  Stvoriteľa a veriť, že sme všetci v bezpečí. Aby Jeho Láska a Svetlo naplnila naše životy. Veď sme boli stvorení Láskou.

    

  Aby naša spokojnosť, prejavujúca sa vnútorným mierom a pevnosťou aj v dobách vážnych až tragických, mohla premeniť na zlato všetko, čoho sa dotkne.

 

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001