04.11.2011 20:20

Co o nás prozrazují zuby

Co o nás prozrazují zuby - Michèle Caffin

Každý kousek našeho těla prozrazuje, jací jsme. Podobně jako třeba oči či ruce i zuby svědčí o událostech, které jsme kdysi prožili, o problémech, jež jsou v našem životě dominantní, o našich silných i slabých stránkách. Autorka - zubní lékařka a čelistní chirurg - tvrdí, že zubní kaz není jen důsledkem nedostatečné hygieny ústní dutiny, a přibližuje souvislosti mezi stavem chrupu a naším duševním životem. Postupuje zub po zubu a vysvětluje, co jednotlivé části chrupu a jejich stav symbolizují a odrážejí.

 

Z knihy tejto autorky vyberáme:

"Zuby moudrosti"

(č. 18, 28, 38, 48 - viď. obrázok na konci článku)

První zuby moudrosti se zpravidla objevují až kolem 21 let, tedy v době, kdy končí třetí sedmiletý cyklus, během něhož se rozvíjí spirituální rovina. V těchto zubech nachází výraz individuální energie, která souvisí s kolektivním a univerzálním vědomím. Tyto zuby symbolizují naši schopnost splynout v dokonalém souladu s naším mystickým Já.

Na rozdíl od jiných zubů mají zuby moudrosti dvojí význam: můžeme z nich usuzovat na místo člověka ve spirituálním světě, ale i na svět, ve kterém se vyvíjí. Přístup do spirituálního světa si lze zjednat mystickým, ale i ezoterickým způsobem.

Pokud tyto zuby chybějí, lze z toho soudit, že daná osoba je zaměřena spíše na cestu analytického myšlení než směrem k mystice.

Někdy se stává, že zuby moudrosti vyrostou jen v jedné dásni. Když vyrostou například jen v horní dásni, můžeme vyjít z toho, že daný člověk sice uznává existenci neviditelných rovin, že se však zdráhá uplatnit je v každodenní praxi. A naopak, když jsou zuby moudrosti jen v dolní čelisti, znamená to, že člověk vědomě pracuje na tom, aby do tohoto světa pronikl.

Zuby moudrosti rostou na konci čelistní kosti, tam, kde vodorovná osa přechází ve svislou. Na tomto místě se kříží energie pozemské a duchovní roviny, jež každý zub moudrosti rozděluje na půloblouk své strany čelisti. Když člověk začne pracovat na své duchovní nebo materiální dimenzi, hned se to dotkne zubů moudrosti. Když má problémy se ve svém světě zařadit, může to vést k poruchám v oblasti těchto zubů.

Zub moudrosti vpravo nahoře (č. 18) odpovídá síle, kterou vyvíjíme při pokusu

osvojit si materiální a duchovní svět.

Zub moudrostí vlevo nahoře (č. 28) umožňuje usuzovat na hluboko zakořeněné obavy z odmítnutí materiálním i duchovním světem, přestože by v něm

daná osoba ráda prodělala svůj vývoj.

Zub moudrosti vpravo dole (č. 38) odráží schopnost sdělovat okolí vlastní pocity.

Zub moudrosti vlevo dole (číslo 48) zosobňuje fyzickou energii, která se uvolní, když najdeme své místo v tomto světě.

Zuby moudrosti jsou spojeny s číslem osm. Člověk realizoval princip života v duální osmičce , jež odpovídá tomuto pozemskému světu. Ve své lidské existenci poznal princip nekonečna a vlastní nesmrtelnost. Ležící osmička je znak nekonečna v prostoru i čase.

Zuby moudrosti odpovídají planetě Saturn, jež propůjčuje kosmické energii tvar. Proto mohou tyto zuby souviset i s mýtem o Gaie.

V řecké mytologii je Gaia matkou všehomíra, navýsost plodnou ženou, která zplodila všechny hvězdy a celý vesmír. Porodila i Urana, s nímž zplodila další děti. Uranus se však těchto dětí zbavil tím, že je na tajném místě svrhl do nitra Země. Děti pak spotřebovaly v boji s otcem veškerou svou energii. Jediný, kdo se dokázal ovládnout a energii si uchovat, byl Saturn, jenž později vyvolal proti otci vzpouru. Vyklestil Urana a jeho varlata hodil do moře, kde oplodnila mořskou pěnu a z ní se zrodila Venuše, symbolizující plození na nižší úrovni. Saturn však, jenž vyrostl v břiše bohyně Gaie, si uchoval kosmické vědění.

Dnes jsou zuby moudrosti často systematicky extrahovány. Člověku je tak zamezováno v přístupu k silám všehomíru. Ničí se tak polarita, která mu umožňuje dosáhnout spojení s univerzálním věděním.

 

Pravá strana                                                                                                                             Ľavá strana

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001