14.02.2012 21:26

Ďakujem

Ďakujem Bohu za modrú oblohu,

ďakujem anjelom za ich podporu,

ďakujem vílam za ich starosť,

ďakujem elfom za ich radosť.

 

Ďakujem noci, mesiacu aj hviezdam,

ďakujem, že po oblohe jazdia, mračnám,

ďakujem stromom za ich silu,

ďakujem duši za jej vieru.

 

Ďakujem času za jeho plynutie,

ďakujem srdcu za jeho vzplanutie,

ďakujem ohňu za jeho žiar,

ďakujem vzduchu za jeho tvar.

 

Ďakujem za to, že riecť môžem ďakujem...

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001