10.09.2011 14:09

Deti moje!

   Svet dneška nemá veľa porozumenia pre ľudí budúcnosti. Budúcnosť je tá, ktorá je už nalinkovaná v pevných základných čiarach, ale akým spôsobom po nich budete kráčať, kde sa zastavíte, kde odbočíte či vystúpite z vlastnej vôle, to závisí od vás.

   Svet sa z vlastného pričinenia rúti do záhuby. Aj keď neustále prichádzajú mnohé varovania, výstrahy, nič človek dneška nedbá o to. Sú aj výnimky. Svetlé duše, ktoré túžia po naplnení svojej existencie, ktorú som celému Stvoreniu votkal ako základnú nitku životnej púte. Ale príliš mnohí na to nič nedbajú, nechcú pátrať, kde sa v nich berie to prázdno, a tak prekračujú zákony a šialene sa rútia do záhuby.

   Toto posolstvo nie je určené týmto ľudským dušiam. Tieto duše sú pre raj už stratené. Prihováram sa tým, ktorí chcú počúvať, túžia po plnom naplnení svojho života, cítia, že je tu niečo väčšie, krajšie a hodnotnejšie, ako im ponúka dnešný  pozemský svet.

   Preto práve kvôli týmto dušiam sa vznietili ohne v nebeských výšinách a odhodlaní svetelní bojovníci prichádzajú na pomoc.

   Vari by som svoje drahé deti, ktoré tak veľmi milujem, nechal v týchto chvíľach bez pomoci? Nie. Práve naopak. Pomoc je tu, pripravená, čakajúca iba na to, kedy sa jej otvoríte. Otvoriť sa pomoci neznamená nič iné, ako s dôverou ku mne otvoriť svoje srdcia a prijať. Prijať svoj každodenný život, ktorý prináša presne to, čo potrebujete. Iba tak je možné nadviazať zlaté nitky pomoci na svoj život. V každodennom plnom prežívaní. Nebojte sa problémov, ktoré k vám prichádzajú. Sú tu iba preto, aby vám pomohli otvoriť oči a pochopiť každý nesprávny čin, cit, aby ste sa naučili nachádzať a poznávať súvislosti a zrady v dnešnom spôsobe života. S Láskou prijímajte tieto ponaučenia, prežívajte ich a zakaždým si povedzte: „Toto v mojom živote už nemá miesto.“ Ale urobte to bez nenávisti, bez zloby, bez túžby odplatiť sa. Tak vyrovnáte nitky osudu a oslobodíte sa od nich. Nijak inak! Aj keby vás okolie ako tlačilo k nemorálnym činom, hrozilo, tlačilo či bilo, nepodľahnite tomuto temnu. Ono vie, že sily proti vám už nemá a iba vaším dobrovoľným zlyhaním môže ešte niečo získať. Je to boj o každý okamih vášho života.

   Buďte bdelí!

                                              Váš Nebeský Otec

 

Prijala Laura 10.06.2006

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001