10.09.2011 14:11

Dnešná doba

   Zem nesmierne trpí nesprávnym myslením a konaním ľudských duchov. Živly postupne rozväzujú svoje krídla a stále viac upozorňujú na blížiacu sa chvíľu Pravdy. Na tú chvíľu, keď sa bude musieť každý bez rozdielu postaviť na stranu dobra alebo zla. Nebude možné ísť zlatou strednou cestou. Rozdelenie bude definitívne a ostré.

   Neboj sa ty, kto žiješ vo viere v spravodlivosť svojho Boha a vynakladáš všetko úsilie na to, aby si to dokázal. Nevyjde to vždy rovnako, lebo hustota temna je nesmierne veľká a prejavy dobra značne tlmí, alebo prikrýva akoby závojom, aby sa ho nevidelo.

   Masmédiá súčasnej doby slúžia TEMNU! Nehľadaj preto v televízii, novinách či rádiu PRAVDU! Tá sa tam nedostáva, pretože by to oslabilo temno – jeho snahu o uspanie ešte aj tých, ktorí si zachovali v srdci zmysel pre Lásku, Pravdu a Krásu. Útoky voči každému prejavu DOBRA neustále pokračujú a keď si temno nemá čím brúsiť zuby, tak si vymyslí niečo, čo aspoň morálne pošpiní alebo spochybní človeka konajúceho dobro.

   Živočíšna ríša je poznamenaná už skazou ľudského cítenia natoľko, že zvieratá v zúfalej snahe otvoriť ľuďom oči začínajú napodobňovať správanie ľudí. Psy napádajú nič netušiacich chodcov, levy lovia, aj keď sú sýte, kobylky spásajú celé polia do posledného stebla a nechávajú za sebou spúšť. Ale človek ďalej nič nechápe, hľadí, čuduje sa ako je to možné, ibaže sa zabudol čudovať sebe. Svojmu konaniu a svojmu ničivému postoju k prírode a všetkému živému či neživému.

   Je veľmi ťažké nachádzať v tejto situácii východiská. Mnohí mediálne nadaní ľudia prijímajú veľmi vážne varovania, snažia sa ich dostať medzi ľudí... a ľudia sa iba začudujú, prípadne kývnu rukou a povedia si: „Zasa jeden, čo straší. Takých tu už bolo!“ A neprerušene pokračujú vo svojom živote plnom najhorších omylov.

   Biedny ľudský červ ďalej pokračuje vo svojom rabovaní v útrobách zeme, znečisťuje vody, moria, vzduch, odpadky sa už nachádzajú všade. Priekopník budúcnosti! Báť sa treba takejto budúcnosti, ktorá by nedoniesla nič dobré ani pekné!

   Zastav sa ty, túžiaci po Svetle, a nastav svoju tvár Slnku. Ohrej svoje srdce a načri do studne Poznania. Zachrániš seba a pomôžeš zachrániť Zem. Tvoj Nebeský Otec ťa za tvoj čin bohato odmení.

 

                                                   Hjalfdar

Deťom Svetla

Prijala Laura 30.05.2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001