19.06.2012 14:38

Galaktický střed a sopečný příběh 2012 (1/3)

Studoval jsem tyto otázky intenzivně od chvíle, kdy jsem v únoru 2005 objevil, že tsunami 26. prosince 2004 a mayské koncové datum 21. prosinec 2012 souvisí se stejným kauzálním faktorem. V podstatě zacházím až tak daleko, že říkám, že objevený kauzální faktor je kořenem všeho, co zažíváme jako katastrofu na Zemi, takže je to v jistém smyslu „kořen všeho zla“.

O cyklu Velkého roku a jeho nejkatastrofičtějším období vedoucím k návratu dobra

Co se stane v r. 2012 a co by to mohlo mít společného se středem naší galaxie?

Samozřejmě, že je to dlouhou a dlouho zapomenutý příběh. Nyní slavné datum 21. prosince 2012 je datum, kdy mezoamerický kalendář dlouhého počtu, používaný předkolumbovskou mayskou civilizací, a známy Aztéky jako Páté slunce, dokončí „velký cyklus“ třinácti baktúnů. To znamená, že od posledního data stvoření 11. srpna 3114, či 13.0.0.0.0 podle výpočtů dlouhého počtu, dojdou „hodiny“ opět na 13.0.0.0.0 a dokončí se tak cyklus.

Avšak toto období, trvající přibližně 5125 let, je pouhou poslední (pátou) částí ještě delšího cyklu, který je tentýž, jako Velký rok. Znalosti o Velkém roku se nachází i v dalších starodávných astrologicko-astronomických záznamech (tj. v Indii), a tak po dalším prostudování konce mayského kalendáře v r. 2012 lze nalézt kořeny i v dalších kulturách. S koncem poslední části tohoto věku končí také mezoamerický cyklus pěti věků. A tím končí také velké časové období 5 x 5125 (cca 25,625 let).

Existují, a existovaly, odchylky ve výpočtu Velkého roku, jehož délka je obvykle stanovována na 25-26,000 let. v matematických výpočtech, nalezených rovněž v posvátných textech, je to často zaokrouhlováno na 25,920 let. Já mám tendenci přiklánět se blíže 25,000 letům.

Wikipedie uvádí u Velkého roku 25,765 let, na základě současné míry „precese“, pohybu způsobovaného kývavou oběžnou dráhou Země ve vztahu ke znamením zvěrokruhu na ekliptice. Tato znamení se zdánlivě předchází, pohybují zpět, o jarní rovnodennosti asi o 1° za cca 72 let, ale rychlost této precese se liší, přesnou délku Velkého roku nelze ze současného pohybu odvodit.

Avšak proč Mayové končí svůj kalendář 21. prosince 2012? Co je tak zvláštního na tomto datu? Navíc, opravdu skončení cykly naznačuje masivní katastrofu? A pokud ano, proč? K jakému druhu katastrofy by mohlo dojít a kde udeří? Bude to „konec světa“, nebo jen konec jednoho „velkého věku“ a začátek nového? Vyhodíme tento kalendář do koše a zapomeneme na něj, nebo bude do koše hozeno a zapomenuto lidstvo?

Studoval jsem tyto otázky intenzivně od chvíle, kdy jsem v únoru 2005 objevil, že tsunami 26. prosince 2004 a mayské koncové datum 21. prosinec 2012 souvisí se stejným kauzálním faktorem. V podstatě zacházím až tak daleko, že říkám, že objevený kauzální faktor je kořenem všeho, co zažíváme jako katastrofu na Zemi, takže je to v jistém smyslu „kořen všeho zla“.

Trosky po tsunami v r. 2004 ve vesnici na Sumatře

Zdroj

Tento dlouho skrytý faktor byl nejen příčinou nejhorších zemětřesení v historii, ale nyní mohu dodat, že bude důvodem jakéhokoliv nárůstu u katastrofických změn souvisejících s klimatem, válkami a dalšími různými neduhy, na konci cyklu Velkého roku.

Ví někdo, co přichází, a pokud ano, proč nám to neříkají?

Existují někteří lidé, kteří vědí, nebo věděli něco o tom, co se blíží. Důvodem, proč to nevíme všichni, je, že jsme se propadli z kdysi komplexnějšího chápání Velkého roku a faktorů, které ho řídí. Nyní to zdědilo jen velmi málo lidí, nebo si to vyhledalo, a něco z toho jsou jen zbývající střípky znalostí nacházející se daleko od cesty oficiálního vzdělávání.

Jistí členové přinejmenším římskokatolické církve vědí nebo věděli, a vzdělávání ve starých řeckých a latinských textech zcela jistě odhaluje spoustu toho, co je pro nás ztraceno v překladu.

Papež Lev IX (1513-1522) v r. 1514 napsal o tom, co přichází: „Neuvidím konec světa, ani vy moji bratři, protože přijde za dlouho v budoucnosti, za 500 let.“ 500 let je 2014, jen dva roky po koncovém datu mayského proroctví, a protože Lev očividně datum zaokrouhlil na kulaté číslo, je dosti možné, že mluvil dokonce o roce 2012.

Blízkost znalostí o „koncovém datu“ dřívějších mayských kněží a znalostí „hlavního kněze“ římskokatolické církve zcela určitě nemohou být náhoda. Pokud se zmiňují o stejném konci, mluvíme o něčem víc, než jen konci kalendáře? Říkají nám o naprostém zničení planety Země? Pokud kdysi existovaly znalosti o takových významných událostech, jak mnoho proroctví naznačuje, kdo by je držel v bezpečí lépe, než římská elita, která dobyla tak velkou část světa a sebrala tolik posvátných textů, jejíž kněží se naučili důležitá díla tak dokonale, že byli schopni je přepsat z paměti, pokud byla knihovna zničena. Dokonce i texty ilustrované a údajně pocházející od Nostradama, skryté po léta ve vatikánské knihovně a nedávno zveřejněné, ukazují znalosti o cyklu, jaký popisuje mayské proroctví. Poslední slovo v jeho nově objevené knize ukazuje bílou stránku, jako by vše bylo vymazáno, vymazáno pro nový začátek?

Rovněž poslední papež, Jan Pavel, věděl a očividně věřil předpovědi nějaké příchozí budoucí katastrofy. Takže proč se on ani církev o tyto informace nepodělila? V odpovědi na otázku na třetí část proroctví Fatimy (která byla svěřena církvi a lidem nesdělena) malému německému publiku v listopadu 1980 řekl něco, co bylo zveřejněno v Stimme des Glaubens:

„Mělo by všem křesťanům stačit vědět toto: pokud existuje zpráva, ve které se říká, že oceány zaplaví celé části Země… již neexistuje žádný smysl, proč skutečně chtít tuto tajnou zprávu zveřejnit.“

Jen zvažte, že jste v takové důležité pozici, jako byl on, a řeknete světu o masivní katastrofě? Jaká panika by vypukla! Avšak proroctví Fatimy bylo míněno ke zveřejnění, aby se člověk mohl zachránit. Nyní bylo údajně lidem uvolněno, ona třetí část proroctví, ale bez zmínky o takové potopě. Proč by si Jan Pavel příběh vymýšlel?

Ježíš také porovnával to, co je před námi, k dřívější velké katastrofě Noemovy potopy a řekl: „Stejně jako v dnech, které byly před potopou… bude příchod syna člověka.“ Matouš 24:38-9. Avšak zde v Matoušovi 24 máme vodítko, že to, co je před námi, není konec světa, ačkoliv někdy je to tak překládáno, protože slovo používané pro konec v řečtině je eon, což je velký věk. Slyšíme také, v této nejvážnější části bible a říká to přímo Ježíš svým stoupencům, že tato doba není jen o katastrofickém konci, ale o „příchodu…“

Mám dostatek důvodů věřit, že je to přinejmenším začátek příchodu syna člověka, zmiňovaný také jako návrat ženicha. To před námi není pouhý „konec světa“, takže jakékoliv materiální přípravy by byly skutečně nesmyslné. Jsme v bodu omega-alfa, ale velmi velkém, který může skutečně zaplavit mnoho oblastí. Údajně lze odpověď na všechny naše problémy a vše, co potřebujeme vědět, nalézt přečtením bible.

Takže o čem je bible? Je to z velké části kniha proroctví o nadcházející řadě katastrof v budoucnosti. Proč bychom měli něco takového číst? Důvodem ke čtení a doufání je, že všechny katastrofy, malé a velké, a všechna naše individuální osobní utrpení a odřená kolena nás vedou blíže k nové Zemi, lepšímu světu, v podstatě dokonce k nebi na Zemi, kde již nebudou bolavá kolena a dokonce i smrt bude překonána.

Bible nám říká, poslední generaci, jak si člověk může zachránit duši, a možná i tělo před tímto obdobím katastrof. Později ukážu, proč se jak mayské proroctví, tak proroctví bible zmiňují o stejném koncovém období, a že to kdysi bylo více rozšířené chápání toho, co se děje na konci Velkého roku.

Člověk by mohl skutečně to, co bude vytvořeno, po chaosu, nazvat „novým světovým řádem“, za který byli sopeční bohové z velké části zodpovědní pokaždé, a na který si ti, co věděli, „sopeční kněží“, dlouho připravovali plány a budovali podzemní kryty.

Mezinárodní letiště v Denveru je postaveno ve vysoké nadmořské výšce ve Skalistých horách a řada anomálií, jako jeho velký podzemní komplex, naznačuje, že elitní skupina, která koupila půdu a domy v této oblasti, ví o nadcházející katastrofě, kterou doufají, že přežijí.

Věřím, že tato malba, z mezinárodního letiště v Denveru, se s těmi, kteří jsou schopni ji číst, dělí o zprávu o návratu dobra po období katastrof.

Tato malba „V míru a harmonii s přírodou“ na mezinárodním letišti v Denveru je jeden ze série obrazů, kde na mnohých jsou znázorněny katastrofické události, pohledem na které byli lidé, kteří letiště navštívili, šokováni (odkaz)

Tato malba zdá se naznačuje návrat nějaké „rajské zahrady“. Co je ta barevná rostlina vyrůstající z hory se světlem kolem sebe, ke které všichni spěchají? Osobně cítím, že malíř měl povědomí, i ti, kteří to nařídili, o sopečném návratu hory zlatého věku.

Takže skrytý záhadný faktor, objevený prostřednictvím katastrofy na Zemi v prosinci 2004, který bude později poněkud vysvětlen, je pravděpodobně něčím víc, než jen příčinou katastrofy. Považuji to za podpořené obrázky na mezinárodním letišti v Denveru a mnoha proroctvími. Z tohoto zla se zrodí nový, lepší svět… a nakonec zlatý věk. To lze vysvětlit pochopením principů v cyklu Velkého roku a části hranou záhadným kouskem – ztraceným faktorem.

Velkým průlomem byl objev, že tento faktor a jeho příběh Velkého roku souvisí se znalostmi vzestupu a pádu konkrétní výše uvedené sopečné hory, hory, která představovala mnohem více, než si umíme nyní představit, ale byla symbolem zlatého věku na Zemi a života a duše člověka a ráje, kdysi ztraceného, který bude znovu získán.

V textech a symbolech použitých na letišti je mnoho podivností, je to také na videích, mnoho detailů, které po poskládání zcela jistě vyvolávají v aktivní mysli otázky.

Symboly na obrázku obsahují ptáka quetzala (quetzal je symbol aztécké postavy Quetzalcoatla, ptáko-hado-člověko-boha, který se má vrátit na konci tohoto věku). Pták stoupá nad sopce podobnou dutou horu na východní straně obrázku, kde roste mnohobarevná rostlina a jasné záři. Za horou sedí dva jaguáři.

Všechny tyto obrázky mi říkají, že umělec, Leo Tanguna, měl buď velmi vyvinuté kosmologické chápání Velkého roku, nebo nevědomě předal větší zprávu, kterou mohu já a pár dalších přečíst. Tato možnost je pro mne obtížně spolknutelná, vezmu-li v úvahu okolní kontext a zednářské symboly použité na tomto letišti. Avšak většina z nás ztratila jakékoliv vědomé pochopení toho, o čem Velký rok je.

Nicméně to, jestli výše zmínění lidé, nebo jakýkoliv počet jiných, věděli nebo vědí, co přichází, se můžeme jen dohadovat. Pravdou je, že skutečně nezáleží na tom, jestli je každý případ předběžných znalostí správný, nebo ne. Doufám, že zde ukážu, že existuje vědecký základ pro proroctví o nadcházejících katastrofách a návratu nějaké postavy člověko-boha (ať se jmenuje jakkoliv, zcela nezávisle na těchto předpokladech. Protože pochopení je postaveno na zákonech a principech, které umožňují tak dlouhodobé předpovědi.

Odpovědi nalezené během pěti let intenzivního výzkumu, od r. 2005, byly také ovocem a potvrzením shromážděným ze stromu zasazeného o třicet čtyři let dříve. Přesvědčují mne skálopevně, že okno 2010 až 2014 přinese zintenzivnění „katastrof“ všeho druhu. Také prosinec bude obzvláště nebezpečný měsíc v těchto letech, kdy s největší pravděpodobností přinese zemětřesení vedoucí k sopečným erupcím.

Nicméně neříkám, že 2012 přinese konec světa. Ale mezi koncem světa a naprostým popíráním toho, co se děje, méně než dva roky před 2012, je jen málo na výběr. Stěží tomu mohu uvěřit. Dokonce i nyní, kdy zemětřesení otřásají mojí částí světa, je většina zřejmě neochotná akceptovat, že se nacházíme v katastrofickém období. Dokonce i ti, kteří měří zemětřesení, nejsou zdá se schopni vidět, co se děje, a tíhnout k podivným stéblům, nutícím je k celkem absurdním pózám, jak voda stoupá.

Mohu jen předpokládat, že jde o směs strachu a nejistoty ohledně přesné povahy toho, co přijde, a co by člověk měl, nebo neměl dělat, to lidi paralyzuje. Avšak použijme daleký zrak orla, abychom viděli zemi před sebou. Hlavní důkazy, že život na Zemi bude po tomto „horizontu událostí“ pokračovat, je, že všechna proroctví o nadcházejícím období katastrof mluví o návratu, dlouho očekávaném návratu, příchodu „zlatého věku“. Platí to u domorodých kmenů na celém americkém kontinentu (Hopi, Navajo, Lakotové, Aztékové, Q’ero, Mayové, Cherokee atd.), stejně jako na asijském kontinentu (Indie, Tibet), jakož i pro části Evropy a Skandinávie (Norové).

Musím připustit, že dokonce i po přečtení knihy Orionova proroctví od Patricka Geryla si stále nejsem jistý, jestli dojde k obrácení pólů nebo posunu krusty, což by vedlo k tomu, že Země by rotovala v r. 2012 jiným směrem, něco, co by mohlo vést k vlnám tsunami vysokým až 2 km. To by určitě vedlo ke katastrofě takového rozsahu, že by na povrchu planety přežila jen hrstka, pokud vůbec někdo. Geryl poznamenává, že Platon se zmiňuje o posunu pólů ve svém díle Politicus: „V jistých obdobích má vesmír svůj současný rotující pohyb, a v jiných obdobích se obrátí opačným směrem. Ze všech změn, ke kterým dochází na obloze, je toto obrácení největší a nejúplnější.“ Určitý můj výzkum Gerylovo zjištění podporuje, zatímco jiné důležité detaily ne. V podstatě nemám pro to dostatek jistých důkazů, a navíc mám jeden důvod k tíhnutí ke světlu v budoucnosti.

Druhý příchod

Mé vlastní objevy mluví s jistotou o silných zemětřeseních a sopečných erupcích, s pravděpodobnými tsunami, sesuvy půdy, záplavami a dalšími klimatickými poruchami, které budou mít rozkladný dopad na civilizaci a obzvláště na určité oblasti světa. Také objevy dalších lidí a předpovědi vycházející z široké škály zdrojů, často bez znalosti mayského proroctví, se zaměřily na nějaký typ katastrofální události související s r. 2012: lidé se zkušeností blízké smrti, například, jako Dannion Brinkley, vypráví vlastní verze toho, co přichází. Malá kniha Geoffa Stray „2012 ve vaší kapse“ je velmi užitečná, jsou tam všechny tyto názory v jedněch deskách. Samozřejmě že i já jsem člověk a doufám, že snad budeme mít více času, pár set let by bylo fajn, abychom se na tuto fázi před konečnou oponou připravili. Ať už rána přijde v r. 2012, nebo o rok později, zjistíme, že principy stojící za Velkým rokem a jeho katastrofickým koncem jsou mým objevem odhaleny. Ani katastrofické „utrpení“ nebude bez účelu. V podstatě to budou porodní bolesti „druhého příchodu“.

Národ povstane proti národu a království proti království. Budou zemětřesení na různých místech. Bude hladomor a problémy. Tyto věci jsou začátkem porodních bolestí. – Marek 13.8 světová anglická bible (také v Matouš 24)

Avšak kde jedni mohou citovat z bible a udávat nedokládající důkazy nebo pochopení, já dokážu, proč je to pravda tím, že přidám některé chybějící podrobnosti.

Proroctví „druhého příchodu“ spojeného s koncem věku, ve kterém žijeme, se nachází v mayském a biblickém proroctví. Nejslavnějšími kandidáty na takový návrat jsou Ježíš a Quetzalcoatl. Avšak existuje řada dalších jmen daných navrátilcům, ale podobnosti mezi různě pojmenovanými postavami přemosťují mnoho kultur. Mayové, Aztékové a Inkové znají bohočlověka, který zde byl dříve, a má se vrátit a přinést na Zem období dobra. Nazývají ho Quetzalcoatl, Kukulkan a Virakoča.

Zůstaňme u Mayů. Monument Tortuguero 6 ze sedmého století je kamenný monument zmiňující koncové datum 21. prosinec 2012, či konec 13. baktúnu. Naznačuje návrat ne jedné postavy, ale devíti bohů. Nicméně velké kusy proroctví jsou nečitelné:

Tzuhtz-(a)j-oom u(y)-uxlajuun pik
(ta) Chan Ajaw ux(-te') Uniiw.
Uht-oom ?
Y-em(al)?? Bolon Yookte' K'uh ta

Překlad:

Třináctý baktún bude ukončen na čtyři Ajaw, třetí Uniiw (Känk’in). ? se stane. Bude to sestup (??) deváté podpory? Bohové ?.

Takže zde máme proroctví o návratu, možná v prosinci 2012, devíti podpůrných bohů. Někdy je těchto devět považováno za boha devět v jednom, Bolon Yookte‘ K’uh.

Napsal jsem o devíti podrobněji jinde, ale byli to páni podsvětí. Jedním z možných slov spojených s tímto proroctvím by mohlo být slovo „temnota“ předtím „se objeví“, ale jinak tam není příliš zmínek a katastrofě… tedy dokud člověk nepochopí povahu devíti.

Zmínka o devíti božských postavách se nachází v mnoha starodávných kulturách – mayské, egyptské, čínské a tibetské, a nebudu chodit kolem horké kaše, když si přečtete dostatek starodávných textů, je celkem jasné, že těchto devět jsou sopečné hory, či možná přesněji devět hlavních tektonických částí celé Země. Ty byly spojeny do velmi starodávného plánu, který byl kopírován a udržován naživu v různých oblastech světa (možná začínáte poznávat souvislost, když čtete články jako Devět tibetských horských bohů, nebo později napsaný článek Mayské proroctví je sopečné proroctví – návrat devíti. Návrat, jak by člověk očekával, padlých či ztracených hor by mohl způsobit určitá zemětřesení, tsunami a erupce. Navíc byly v plány spojeny s jednou ústřední sopečnou horou, která byla centrem celé Země, horou, která zcela zmizela, potopila se do moře a do našeho podvědomí, byla to tato ústřední hora, jejíž podsvětní aspekt byl považován za Bolon Yokte Ku a byl stejný ve svém pozitivnějším aspektu jako Kukulkan.

Kdyby myšlenka náhlého sopečného návratu, možná v r. 2012, zněla poněkud neskutečně, možná si vzpomenete, že krátce po zemětřesení v Indickém oceánu začala soptit řada sopek v jeden den v lednu 2005.

(pokračování)

 Zdroj : www.osud.cz

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001