19.06.2012 14:45

Hyperaktivita a poruchy pozornosti mají úkol brzdit pozemské způsoby myšlení a konání

Každá myšlenka obsahuje energii, která je posílána vesmíru a znovu vytvořena v rámci našeho sociálního přediva jako okamžik „teď“. Mnoho lidí diagnostikovaných s ADD a ADHD má problémy soustředit se na cokoliv, co považují za pozemské, jako škola, pravidla a autority (nebo obecně kdokoliv), s čím nemají vztah nebo kdo je nechápe.

Gregg Prescott, M.S.

Bleskurychlý nástup dětí (a dospělých) diagnostikovaných s poruchou pozornosti (ADD) a hyperaktivní poruchou pozornosti (ADHD) vede člověka k úvahám ohledně spirituální relevantnosti této anomálie.

Děti a dospělí s ADD a ADHD se běžně cítí jako by měli přehršel energie a potřebují najít kreativní způsoby, jak tuto energie vynaložit.

Klíčovým slovem je „energie“.

Každá myšlenka obsahuje energii, která je posílána vesmíru a znovu vytvořena v rámci našeho sociálního přediva jako „nyní“. Mnoho lidí diagnostikovaných s ADD a ADHD má problémy soustředit se na cokoliv, co považují za pozemské, jako škola, pravidla a autority (nebo obecně kdokoliv), s čím nemají vztah nebo kdo je nechápe. Ještě více je nediagnostikovaných případů ADD a ADHD, kdy tito lidí cítí stejnou anomálii.

Lidé s ADD a ADHD se učí dovednosti, jak se s touto „poruchou“ vyrovnat. Ve škole může dítě sedět vepředu, mimo okna. Učitel může dítěti poklepat na rameno, pokud si povšimne, že toto dítě se odpoutává od probírané látky. Pokud je to ve škole dovoleno, může žák žvýkat žvýkačku, která také lidem s ADD a ADHD pomáhá udržet pozornost.

Stejně jako u ostatních lékařských záležitostí bych radil brát předepsané věcí, ale v případě ADD a ADHD věřím, že jde o nadměrně předepisovanou a diagnostikovanou „poruchu“, která má rozlišující spirituální účel a lze ji snadno kontrovat pomocí naučených dovedností.

Ironicky mají lidé s ADD a ADHD tendenci myslet mimo zajeté schéma, neboť jejich mysl neustále poletuje. Jsou obvykle kreativní v umění a v hudební oblasti a nemají problém s udržením pozornost, když je jejich mysl zaměstnána něčím, co mají rádi. Přijdou s nápady, které jsou tak mimo krabici, že ostatní tyto nápady zpočátku zlehčují, protože jsou příliš vyspělé a nelze je popsat slovně, aby ostatní pochopili jejich konečné důsledky dostatečně. Často nezáměrně zapomínají a mají problém pamatovat si věci, minulé nebo současné.

Mají často problémy se zapadnutím do part a mohou se dát dohromady s téměř každou partou, ale mnozí z nich nechtějí být součástí žádné a distancují se od jakéhokoliv možného karmického dluhu, který s těmito partami souvisí.

Někteří jsou popisovaní jako „rozptýlení“ samotáři nebo poutníci, kteří se pokouší najít ostatní, kteří jsou jako oni, nebo lidi, kteří je mohou akceptovat jací jsou, aniž by odpovídali společenským normám.

Mnozí se cítí zmatení ohledně toho, proč mají ADD nebo ADHD, a nemohou pochopit, proč si ostatní lidé tak snadno pamatují minulé nebo současné myšlenky.

Mnozí cítí, jako by „sem nepatřili“ a mají pocit, kde je domov“, ale není to nezbytně „zde“.

Je náhoda, že častý výskyt ADD a ADHD přišel v době, kdy se lidé inkarnovali na tuto planetu a mají málo času získat nebo si vzpomenout na nějakou negativní karmu?

Je možné, že ADD a ADHD jsou ochranná jistící opatření, která lidé přijímají, když souhlasili přijít sem na tuto planetu, aby pomohli s procesem vzestupu, aniž by měli závazky plynoucí z negativního karmického dluhu?

Ve světě, kde lidé mající lékařskou diagnózu vypadají „odlišně“ od normy je tato odlišnost požehnáním nebo prokletím?

Bohužel není příliš mnoho profesionálů „mimo krabici“, jako já, kteří jsou ochotní zabývat se touto problematikou z metafyzického pohledu. Problémem je, že APA a velké farma firmy spolu piklí, jak dokazuje jejich poslední nemoc, ortorexní nervóza, což je v podstatě nemoc zdravého jedení. To si prostě normální člověk nevymyslí!

Mojí specializací je práce s ohroženou mládeží. Vymyslel jsem program na pomoc ohrožené mládeži, kde děti prochází procesem znovupřidružení (tj. přechod od pěstounů k novým rodičům), a pro rodiče potřebující lekce rodičovství. Zatímco můj program má úžasnou úspěšnost (zatím žádní zločinci zpět v systému), pomáhá také rodinám zjistit, jak spolupracovat při vypořádávání se s touto záležitostí. Mnozí moji klienti jsou onálepkováni ADD/ADHD a naučil jsem je základní dovednosti, jak se s tím vypořádat, jak jsem zmínil v tomto článku.

Mnohé děti uvedly, že se jim nelíbí, jak se cítí, když berou léky. Je možné, že jim tyto zprávy posílá jejich vyšší já? Podle mého názoru ano. Léky je odvádí od jejich skutečného já, i když jsou dostupné nemedicínské možnosti. Samozřejmě, že velké farma firmy a APA to nechtějí slyšet… chtějí jen diagnostikovat a předepisovat léky.

Problémem s farmaceutickými firmami je, že NIC NELÉČÍ! Pouze dávají na problém náplast a spoléhají se na opakování, na celoživotní byznys vytvářený psychiatry a lékaři klientů. Dostupné jsou jiné možnosti!

Silně vyzývám ostatní terapeuty a poradce, aby k této „poruše“ přistupovali holisticky. Jakmile vyloučíte jakoukoliv možnou duševní nemoc (jako dyslexii), stravovací záležitosti nebo možné životní stresory, můžete se s touto věcí vypořádat bez potřeby léků.

Poslední poznámka pro rodiče dětí diagnostikovaných ADD/ADHD: Podívejte se, co vaše děti jí, protože i to může být příčinou problému. Pokuste se změnit jejich jídelníček na zdravější, s méně cukry nebo zpracovanými potravinami.

Pokud máte ADD nebo ADHD, podívejte se do sebe na důvody, proč to máte a jak to můžete využít pro zlepšení sebe a ostatních. Tento „dar“ jste dostali z nějakého důvodu… je čas zjistit, co tímto důvodem je.

Zdroj

překlad Osud 2012

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001