10.09.2013 19:28

Jedlá SODA: efektivní prostředek nejen proti rakovině

Nedostatek bikarbonátu je nejvíce ignorovaným onemocněním na světě, ačkoli se jedná o stav víc než běžný. Problémy související s přílišnou kyselostí organismu (relativním nedostatkem hydrogenuhličitanových iontů) si na lidském zdraví vybírají nemalou daň - čím větší kyselost, tím víc buňky trpí. Každá biochemická reakce je citlivá na pH a obzvláště citlivé jsou enzymatické reakce. Náš jídelníček hraje důležitou roli v udržení správných hodnot pH v organismu.

 

(jedlá soda = hydrogenuhličitan sodný, soda bikarbona, bikarbonát - pozn. překl.)

„Na pečení, úklid i odstraňování zápachu…“ a na SPOUSTU dalších věcí. Dříve se všeobecně vědělo, že soda snadno vyléčí rýmu a pomůže při mnoha jiných nemocech. Co se s těmi informacemi stalo? Není to poprvé, co jsem někde slyšela, že se jedlá soda dá použít k léčbě rakoviny. Potkala jsem lidi, kteří se s její pomocí dostali z rakoviny, a pak jsem narazila na tento velmi zajímavý kousek textu:

„Při orálním užívání spolu s vodou, obzvlášť s vysokým obsahem hořčíku, a při užívání transdermálním v léčivých koupelích, představuje hydrogenuhličitan sodný léčbu první volby u rakoviny, onemocnění ledvin, diabetu, chřipky a dokonce i rýmy. Ještě důležitější je jeho nárazníková (pufrační) funkce při vystavení radiaci, takže by měl každý být o jeho použití dobře informován.“

Níže uvádím výňatek z druhého vydání knihy „Soda bikarbona - léčba rakoviny pro bohaté i chudé“ od dr. Marka Sircuse Ac. OMD (specialista na akupunkturu, doktor východní medicíny). Přišlo mi, že je dobrý nápad se o toto podělit, takže si to určitě prověřte - samozřejmě s otevřenou myslí. Je pochopitelné, že se někomu léčení sodou může zdát přitažené za vlasy, ale v současné době je k dispozici mnoho jiných přirozených metod léčby rakoviny, které fungují, ale mainstreamová medicína o nich odmítá mluvit.

 

Z knihy dr. Sircuse:

Pro používání jedlé sody existuje mnoho důvodů a tím nejhlavnějším je, že hydrogenuhličitan sodný je přírodní látka, která neublíží nám, našim dětem ani životnímu prostředí, protože se nejedná o chemickou sloučeninu, která má jakýkoli negativní vliv na přírodu. Jedlá soda je v podstatě látka, kterou nalezneme kdekoli v přírodě, v oceánu, v půdě, v našem jídle a v našich tělech. Jedlá soda neutralizuje mnoho dalších sloučenin, což z ní dělá extrémně užitečný přípravek v naší době, kdy musíme čelit zvýšenému zamoření našeho životního prostředí toxickými látkami.

Životu nebezpečné dětské astma často odolává léčbě bronchodilatátory a systémovými kortikoidy. Nedávno provedený výzkum naznačuje, že nitrožilní podávání sody bikarbony -přísady, kterou najdeme téměř v každé kuchyni- může u dětí s astmatem ohrožujícím život výrazně zlepšit pH a hladinu CO2. Jedlá soda dokáže zachránit situaci, když všechno ostatní selhává. Jediná další chemická látka, o níž můžeme říct totéž, je chlorid hořečnatý, jehož injekce dokáže zachránit člověka se srdeční zástavou anebo ho při včasném podání dostat z mozkové mrtvice.

Na University of Arizona proběhl výzkum, zjišťující potenciál sody bikarbony při léčbě rakoviny. Robert J. Gillies kolegové názorně předvedli, že předléčba hydrogenuhličitanem sodným vedla k alkalizaci oblasti obklopující nádory (Raghunand 2003). Tento způsob ošetření také prokazatelně „zvýšil protinádorovou aktivitu“ jiných protirakovinných léčiv. To velmi připomíná nedávno publikovaný výzkum, který spočíval ve vpichování O2 přímo do nádorů, kdy takovéto podávání kyslíku také podpořilo účinky chemoterapie.

Letos někteří výzkumníci přinesli zprávu o tom, že soda bikarbona zvyšuje pH nádorů (tj. činí je alkaličtějšími) a také inhibuje tvorbu spontánních metastáz (Robey 2009). Prokázali, že orální podávání hydrogenuhličitanu sodného zvyšovalo pH nádorů a snižovalo tvorbu spontánních metastáz u myší s rakovinou prsu. Také snižovalo míru zasažení lymfatických žláz.

Co se týče použití jedlé sody, pro mnoho lékařů se jedná o jasný případ. Po desetiletí se již soda široce využívá, dokonce i onkology, kteří nechtějí, aby jim pacienti kvůli mimořádné toxicitě konvenční protirakovinné léčby umírali pod rukama příliš rychle. Soda bikarbona se rutinně používá jako prostředek, který pomáhá předcházet úmrtí pacientů při chemoterapii z důvodu poškození ledvin. Miliony lidí po celém světě buď konzumují hydrogenuhličitanové ionty v pitné vodě, nebo byli léčeni za pomoci bikarbonátu v nemocnicích, lékařských střediscích nebo na pohotovosti. Bikarbonát každý den pomáhá zachraňovat nesčetné životy.

Dr. Boris Veysman, specialista na pohotovostní medicínu z Fakultní nemocnice Roberta Wooda Johnsona v New Jersey popisuje svou zkušenost z příjmu pohotovosti: „Na pohotovosti je vždycky rušno… běží k nám sestra z příjmu s vozíkem a křičí „nedýchá.“ Na vozíku sedí zhroucená žena, je bledá, vyhublá, má šedavou kůži. Bez jasného důkazu o tom, že si nepřeje resuscitovat, není důvod váhat. Cvak, klap a pacientka je během několika sekund zaintubovaná. Provádím jí masáž srdce. Na monitoru vidím rovnou čáru - je bez srdeční akce. Mezi jednotlivými stlačeními hrudníku volám, že potřebuju externí kardiostimulátor. Masíruju a přemýšlím: zástava srdce… poté, co vešla do nemocnice… rakovina… chemoterapie. Tohle není resuscitace podle knížek. Říkám sekundáři, ať sežene dvě ampule bikarbonátu. Zavést infuzi do jugulárky trvá pár sekund, za chvilku už pacientka dostává dávku bikarbonátu. Ten pravděpodobně sníží extrémní aciditu krve, kvůli které se zvedla hladina draslíku. Konečně se objevuje kardiostimulátor. Silné elektrické šoky jí s frekvencí 80 výbojů/min. začínají stimulovat srdce. Životní funkce se stabilizují.“

Jedlá soda opravdu dělá čest obrázku na balení značky Arm & Hammer: co do léčivosti je to dokonalý tažný kůň, o němž by měl být každý zdravotník i rodič dobře informován a rutinně jej používat. Díky kombinaci třech efektivních, ale přirozených látek - bikarbonátu, chloridu hořečnatého a jódu máme vždy po ruce trojici léčivých superhrdinů, kteří neváhají na počkání předvést lékařský zázrak.

Hovoříme-li o sodě bikarboně, hovoříme o seriozní medicíně. Časnější a častější podání hydrogenuhličitanu sodného má souvislost s vyšší mírou časné úspěšnosti resuscitace a s lepšími dlouhodobými neurologickými výsledky na anesteziologicko-resuscitačních odděleních. Soda bikarbona je velmi prospěšná při kardiopulmonální resuscitaci (KPR).

Bikarbonát se vyskytuje ve všech tělních tekutinách a orgánech a hraje velmi důležitou roli v acidobazické rovnováze lidského těla.

Nedostatek bikarbonátu je nejvíce ignorovaným onemocněním na světě, ačkoli se jedná o stav víc než běžný. Problémy související s přílišnou kyselostí organismu (relativním nedostatkem hydrogenuhličitanových iontů) si na lidském zdraví vybírají nemalou daň - čím větší kyselost, tím víc buňky trpí. Každá biochemická reakce je citlivá na pH a obzvláště citlivé jsou enzymatické reakce. Náš jídelníček hraje důležitou roli v udržení správných hodnot pH v organismu. 

Moderní způsob stravování většinou vede k nezdravému, kyselému pH.  Není-li pH v rovnováze, dojde k narušení buněčné činnosti. Čím níže pH klesne, tím více jsou zasaženy buněčné funkce. Příliš nízké pH má za následek buněčnou deterioraci, která způsobuje vážné zdravotní obtíže, jakými jsou rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, osteroporóza a pálení žáhy. Skutečnost, že životu se nejlépe daří v alkalickém prostředí, jednoznačně hovoří pro užitečnost jedlé sody.

„V rámci naturopatické léčby nitrožilně podávám hydrogenuhličitan sodný pacientům, kteří vykazují opakované reakce na alergeny nebo kteří jsou citliví na chemikálie. Tato léčba úžasně pomáhá během vancouverských alergických sezón na jaře a na podzim. Alkalizující hydrogenuhličitanová infuze často dokáže okamžitě zastavit alergickou reakci nebo astmatický záchvat, protože takové reakce nemohou přetrvávat v alkalickém prostředí. Někteří z mých pacientů také využívají přínosu, který spočívá v každovečerním pití alkalizujícího nápoje. Ten zmírňuje jejich příznaky citlivosti na chemické látky,“ píše dr. Eric Chan. „Všichni moji pacienti z Vancouveru a Richmondu snášejí tuto léčbu pozoruhodně dobře.“

„U nemocných pacientů, kterým byl posílen hydrogenuhličitanový nárazníkový systém, plošně došlo k tomu, že se cítili lépe. Jak jsem zmínil výše, toto zvlášť platí u pacientů citlivých na chemikálie a lze jej považovat za „kúru“ v tom smyslu, že zvyšuje schopnost těla zdravě reagovat na škodlivé stimuly. Pokud u těchto pacientů používám infuze hydrogenuhličitanu sodného, obvykle je dostávají dvakrát týdně po dobu 4-5 týdnů. Podávání bikarbonátu představuje velmi efektivní způsob, jak přímo zlepšit buněčné zdraví tím, že alkalizujeme tkáně,“ uzavírá dr. Chan.  

Kontinuální podávání hydrogenuhličitanu sodného ve formě infuzí je spojováno s nižším výskytem akutních ledvinových dysfunkcí u pacientů po kardiopulmonálním bypassu. 

Podávání hydrogenuhličitanu sodného je časem prověřená metoda, jak urychlit návrat k normálním hodnotám bikarbonátu v organismu. Bikarbonát je anorganický, velmi alkalický a stejně jako jiné minerální látky podporuje dlouhou řadu biologických funkcí. Soda bikarbona je jedním z našich nejužitečnějších léků, protože bikarbonátový systém je zásadní pro lidské zdraví a život. Je tak užitečný, že dokonce i pomáhá spermiím k tomu, aby plavaly vzhůru cervikálním kanálem. Nelze být plně vzdělaným zdravotnickým profesionálem bez detailních znalostí životně důležitých informací o lékařském použití sody bikarbony. Při psaní této knihy přispěli svými zkušenostmi mnozí zdravotníci a instituce - univerzity, nemocnice i lékaři, kteří se desítky let věnují výzkumu četných léčebných využití bikarbonátu. Jedlá soda je nepostradatelné léčivo, které nesmí chybět na žádné pohotovosti ani jednotce intenzivní péče. Tato kniha představuje souhrnnou práci; pročesali jsme i ty nejzazší kouty lékařského vesmíru, abychom sesbírali veškeré informace o bikarbonátu a jeho využití v medicíně. 

Všechno, co vím o sodě, byste měli vědět i vy. Až tyto znalosti získáte, budete vědět o mnoho více než ti, kdo buď neměli zájem, nebo si neudělali čas na to, aby se podrobně zabývali tímto tématem, případně aby si přečetli tuto knihu. Je to zvláštní zkušenost, vědět o této základní, životně důležité látce, o dost více než lékaři. Tak se vydejte na cestu a plujte bikarbonátovým mořem. Čtěte, učte se a začněte přemýšlet, kde se skrývá pravda o léčbě rakoviny pomocí hydrogenuhličitanu sodného.

Tato kniha vám také pomůže porozumět tomu, jaký nehorázný podvod a záměrná lež je označování oxidu uhličitého (CO2) jako jedovatého plynu. Na těchto stránkách najdete pravdu o CO2, protože představuje velkou část tajemství týkajícího se sody bikarbony (jedlé sody), která se po zapití vodou v žaludku mění na CO2. Jak sami uvidíte, hydrogenuhličitan sodný, CO2 a kyslík (O2) jsou vzájemně provázány. Všechny tři tyto látky jsou nezbytné pro biologický život na planetě Zemi. CO2 není o nic víc jedovatý než voda.

Hydrogenuhličitan sodný je patrně jedna z nejužitečnějších látek na světě; není divu, že farmaceutické koncerny nechtějí, aby to věděli lékaři nebo vůbec kdokoli. Jedlá soda je důležitý lék a navíc jeden z nejbezpečnějších - a je klíčová při léčbě rakoviny a onemocnění ledvin (i jiných chorob).

Výchozí zdroj (kniha dr. Marka Sircuse):

https://publications.imva.info/index.php/e-books/sodium-bicarbonate-rich-man-s-poor-man-s-cancer-treatment-e-book.html

zdroj : www.osud.cz

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001