10.09.2011 14:17

Láska k nám prichádza

   Láska k nám prichádza ako nečakaný hosť. Otvorí dvere, nepozdraví sa, nepredstaví, ale je tu. Darmo sa obzeráme, darmo pátrame, odkiaľ prišla. Jej cesty sú človeku neznáme.

   Nechcená láska je ako zlodej, ktorý nám zoberie náš vnútorný pokoj a harmóniu. Zmeňme ju  teda na chcenú lásku. Osloboďme ju od egoizmu, od zloby, ktorá ju zabíja, keď nedostávame to, čo chceme a predstavujeme si.

   Chcená láska je ako motýľ. Priletí, zjaví sa, je veľmi krehký, krídla môžu stratiť veľmi rýchlo lesk a chopnosť lietať, keď sme k nemu nešetrní a chceme ho pevne zovrieť v dlani.        S láskou musíme zaobchádzať ako so vzácnym motýľom, ktorému nechceme zničiť krídelká.

   Daruj lásku každému, kto po nej túži. Rozdávaj ju priehrštím, akoby si rozdával hrste zlatých dukátov. Je to ako v čardejnom meštci. Čím viac rozdávaš, tým viac  dukátov je dnu. Lásky nie je nikdy dosť. Je tým najväčším pokladom, aký môže vlastniť ľudský duch.

  Rozdávaj lásku priehrštím. Je jej tak málo a tak veľmi je potrebné, aby sa dostala k ľuďom.

   Život bez lásky je pustatinou, osamelým ostrovom uprostred šíreho mora. A pritom stačí tak málo.

  Daruj úsmev s láskou, dobré slovo s láskou, pohladkanie s láskou, nič nerob bez lásky.

   Láska je osebe tak vzácna a tak mnohým navonok nedostupná! Nezamieňaj ju so súcitom. Súcit  a láska nie je to isté. Súcit, porozumenie môžu niekedy ublížiť, ak za tým nie je spravodlivosť a láskavá  p r ís n o s ť, a to je pravdivosť!

   Komu pomôže zakrývanie chýb! Komu pomôže odkrývanie chýb! Len ten, kto vie, že chybil, môže svoju chybu spoznať a napraviť. A pri tom spoznávaní pri ňom stojte pevne, buďte mu oporou, aby chybu mohol odstrániť – sám. Inak je to celé nepravdivé a falošné.

  S prísnou láskou sa ti teraz prihováram, človeče. Odstráň svoje chyby, aby si mohol zažiariť ako najkrajšia a najžiarivejšia hviezda. Vo svojom okolí sa tak staneš nasledovaniahodným vzorom, príkladom a ľudia budú cítiť, že toto je tá pravá cesta k pravde.

   Verne plň svoj sľub daný stvoriteľovi.

                                                                   Immanuel – deťom Svetla

 

/Prijaté 9.3.2006/     Laura

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001