09.03.2013 21:12

Mantry - cesta k čirému vědomí

Slovo mantra znamená nástroj mysli či nástroj vědomí. Védy, staroindické knihy moudrosti analyzovaly nejrůznější zvuky, které se vyskytují v přírodě, fundamentální chvění a vibrace ve světě kolem nás. Podle jedné z véd ze souboru Védánta jsou ty zvuky výrazem nekonečného kosmického vědomí a představují základ, od něhož jsou odvozeny všechny lidské jazyky. Když nahlas přeříkáme všechna písmena abecedy, zjistíme, že všechny hlásky a samohlásky odpovídají těm, které děti nacházejí zcela spontánně, když vyrážejí své první zvuky. Ty zvuky obsahují stejné vibrace jako ty, které tvoří řeč zvířat.

Co jsou mantry? Slovo mantra se skládá ze dvou slabik: man, což je kořen slova označující mysl či vědomí, a tra, co je kořen označení pro nástroj. Slovo mantra pak znamená nástroj mysli či nástroj vědomí.

Védy, staroindické knihy moudrosti analyzovaly nejrůznější zvuky, které se vyskytují v přírodě, fundamentální chvění a vibrace ve světě kolem nás. Podle jedné z véd ze souboru Védánta jsou ty zvuky výrazem nekonečného kosmického vědomí a před stavují základ, od něhož jsou odvozeny všechny lidské jazyky.

Když nahlas přeříkáme všechna písmena abecedy, zjistíme, že všechny hlásky a samohlásky odpovídají těm, které děti nacházejí zcela spontánně, když vyrážejí své první zvuky. Ty zvuky obsahují stejné vibrace jako ty, které tvoří řeč zvířat. Zkuste se v přírodě soustředěně zaposlouchat do okolních hlasů - všechny zaslechnete v původní podobě kolem sebe: kvílení větru, praskání dřeva v ohni, hukot hromu, šplouchání řeky či bušení mořských vln do skal.

Celá příroda je prostoupena vibracemi, chvěním, kmitáním. Nekonečná bytost se chvěje, šíří chvění, a to chvění je rytmické, hudební a prvotní. Vibrace jsou nástroj, skrz nějž se nám nekonečný potenciál projevuje jako zjevený vesmír.

Již víme, že zjevený vesmír, který se nám předestírá jako složený z pevných objektů, sestává ve skutečnosti z vibrací, kde různé objekty vibrují v tóninách o různých kmitočtech. Jistě, jestliže kopnu do skály, žádné zachvění kamene neucítím, zato bolest v noze ano. Nicméně noha, která cítí bolest, a mozek, který ji registruje, jsou také druhem vibrací. Jedny vibrace tak navzájem interagují s jinými. My tuto interakci vnímáme jako vzájemné působení hmoty - jako vjem.

Mantra je slovo, které tuto vlastnost univerza vyjevuje a pojmenovává.

Traduje se, že staří mudrci byli schopni vnímat chvění univerza, že ho slyšeli ve chvílích hluboké meditace.

Ale i my dokážeme tyto vibrace vnímat, jestliže se správně soustředíme. Není to nic složitého. Jestliže dokážeme mysl zklidnit a v tichu chvíli posedět, zaslechneme je.

Můžete si to zkusit v kteroukoli hodinu.

Uslyšíte je i tehdy, když si před nimi zacpete uši. Také vaše tělo vibruje, ale zvuk, který vydává, je natolik jemný, že ho povětšinou neslyšíte. Avšak posedíte-li v klidu v prostředí, v němž vás neruší zvuky okolí, zaslechnete tiché šumění přicházející z pozadí. A jestliže se na ten šum soustředíte opakovaně, uslyšíte nakonec i všechny mantry, jak byly zaznamenány ve védských knihách

Védy také uvádějí, že jestliže recitujete mantry nahlas, má jejich specifický vibrační vzorec vlastní specifický účinek, a to takového druhu, že může v našem běžném fyzickém světě vyvolat určité události.

Jestliže mantry recitujeme nikoli nahlas, ale v duchu, vyvoláme tím duševní vibrace, jež mají abstraktnější povahu než vibrace vyvolávané hlasitou recitací.

Nakonec nás uvedou do říše čistého vědomí či ducha, tedy právě tam, odkud prvotní vibrace přicházejí. Z řečeného vyplývá, že mantry jsou příhodnou cestou k dosažení transcendence a našemu návratu k čirému vědomí. Určité mantry vám tudíž doporučuji proto, že vyvolávají vibrace určitého žádoucího druhu.

Chcete-li dosáhnout synchrodestinity, doporučuji, abyste používali jednoduchou mantru „so-ham" Je to mantra spojená s procesem dýchání. Zaposloucháte- li se do vlastního dechu, uslyšíte zvuk, který zní přibližně jako „so-ham". Když vdechujete, slyšíte „so", při výdechu uslyšíte „ham". Můžete si to ověřit pokusem. Zhluboka se nadechněte, zavřete oči i ústa a zprudka vydechněte nosem. Zvuk podobný „ham" uslyšíte zcela jasně.

Jedna z meditačních technik spočívá v tom, že se soustředíte na místo, z něhož vychází váš dech. Zavřete oči, zhluboka se nadechněte a v mysli se soustřeďte na slabiku „so". Při výdechu myslete na slabiku „ham". Dýchání se postupně zpomalí, také zvuky, které ho provázejí, tichnou a samo dýchání se zklidňuje natolik, že se zdá, jako by se zastavovalo. Jak se zklidňuje dýchání, zklidňuje se i mysl. Když dosáhnete bodu přesahu, bodu transcendence, počne mizet i mantra „so-ham" a váš dech se na chvíli zastaví. I čas se na chvíli zastaví: vstoupili jste do říše čirého vědomí, do nelokální domény, do říše ducha podstaty bytí.

Jak vidíme, je mantra cestou, na jejímž konci se lze dotknout nelokálního vědomí, vstoupit do jeho domény. Austrálci, Indiáni, domorodí Američané, příslušníci jiných tradičních kultur je používali po tisíciletí. V každé tradiční kultuře používají místní lidé techniky podobné mantrám. Recitují či zpívají nápěvy, říkadla, zaklínadla a žalmy, aby vytvořili specifické vibrace podobné hlasům vesmíru, které přenášejí do světa jevů nezjevenou energii, tu, která „z nicoty" tvoří skutečnost.

ukázka je z knihy: Anatomie zázraku - Cesta splněných přání

Autor:

Deepak Chopra

zdroj: www.osud.cz

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001