07.10.2011 12:35

Modlitba za teba

 

Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé,

Nech ruky, ktoré pošlú tento odkaz iným, nepracujú nadarmo,

Nech sa ústa, ktoré hovoria "Amen" na túto modlitbu, smejú naveky.

Zotrvaj v Božej láske tým,

že sa pomodlíš za všetkých, ktorých máš rád a aj za všetkých,

ktorí ti spôsobujú bolesť a žiaľ.

Nebeský Otče,

Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky,

prosím Ťa,

aby si hojne požehnal moju rodinu aj mňa.

Viem, že Ty vieš, že rodina je

viac ako mama, otec, sestra, brat, manžel a manželka.

Otče,

modlím sa túto modlitbu

prosiac o požehnanie nielen za seba,

 ale aj za všetkých tých, ktorým touto modlitbou chcem pomôcť.

Kiež

by sila zjednotenia sa v modlitbe za tých, ktorí veria a dúfajú v Teba, bola

silnejšia, ako čokoľvek iné.

 

Vopred Ti ďakujem za Tvoje milosti.

 

Nebeský Otče,

osloboď človeka, ktorý číta túto modlitbu,

od dlhov a ich dôsledkov.

Zošli mi svoju múdrosť,

aby som dobre spravoval všetko, čo si mi dal.

Viem, že si úžasný a všemohúci

a ak Ťa poslúchneme a necháme sa viesť

Tvojím slovom

a budeme mať vieru,

hoci takú malú, ako horčičné zrnko,

vyleješ na nás prúdy

Tvojich milostí.

 

Ďakujem Ti,

Pane,

za milosti, ktoré som práve dostal i za tie,

ktoré ešte dostanem, pretože viem, že ma neprestaneš posilňovať.

O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista.

Amen.

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001