10.09.2011 14:21

Náhody

   Nebesia nerobia nič náhodne. Nedá sa povedať, že okolnosti života k nám prichádzajú len tak. Ak sa človek pozrie dozadu, často až po rokoch s odstupom času pochopí, čo ho stretlo a prečo. Životné okolnosti vždy nesú  v sebe  zákonitosti osudu aj vývoja.

   Ak mám slabosť pre peniaze, budem s touto slabosťou konfrontovaný takým spôsobom, aby som pochopil, že peniaze mi nedajú ani šťastie, ani radosť, ani naplnenie môjho života.

   Ak túžim po kariére, dosiahnem ju, aby som spoznal, že nie je riešením, pokiaľ ju nevyužijem na to, aby som v postavení pomáhal hlavne iným.

   Ak túžim po rodine, mám ju, ale musím o ňu bojovať a aj stratiť, aby som pochopil, že mať rodinu nemôže byť životným cieľom, že je to iba prostriedok.

   Ak sa mi chce svoj život stráviť v záhaľke, táto ma bude ničiť natoľko, až pochopím, o koľko je dôležitejšia činorodosť.

   Ak sa stanem workoholikom, práca ma nakoniec pohltí natoľko, až stratím všetko ostatné a nakoniec aj ju, aby som pochopil, že môže byť naplnením, ale nie cieľom

   Ak sa rozhodnem žiť pre radosti života, okúsim ich, ale vzápätí ma zradia a ukážu svoju plochosť, aby som zatúžil po hĺbke vzťahu a naplnení niečím tak nádherným, akým je nezištná starostlivosť o iných.

   Život vždy prináša lekcie presne podľa našich potrieb. Nečakajme, že sa to zmení. Iba naša vnútorná zmena môže navodiť zmenu okolností života.

   S radosťou sa snažme odhaliť, čo nás život učí. A keď s bolestím prejdeme svojimi lekciami, aj keď unavení a zráňaní hojíme svoje jazvy, nezabúdajme poďakovať za tieto lekcie.

 

      Semiramis

 

Prijala Laura 15.07.2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001