15.12.2011 15:09

Naše oči,světlo a zdraví

Izabela Klimová – Biofotonový věk

O očích se říká,že jsou oknem do duše.I v Bibli se píše u Lukáše 11:34 :"Světlem těla je Tvé oko, je-li tvé oko čisté,celé tělo je čisté a plné světla.Není-li tvé oko čisté,je tvé tělo plné temnoty."

Přední ruský oftalmolog,prof.Ernst Rifgatovič Muldašev,vynálezce alloplantu/materiálu,který nevidomým vrací zrak/ se domnívá,že v očích existuje boží jiskra a svit a že oči jsou hlavním orgánem cítění.Zjistil,že naše smysly-hmat,sluch,čich a chuť,zdaleka nedosahují celou škálu vjemů, které máme , když se díváme očima.

Z fyziologického hlediska má lidské oko 137 milionů fotoreceptorů ,z toho 130 milionů tyčinek a 7 milionů čípků a celé kompletní oko má přes 1 miliardu součástí.

Světelné čípky pracují hlavně za denního světla a tyčinky za šera.Oba receptory transformují

světlo na elektromagnetické impulzy,které jsou vysílány do mozku rychlostí 375 km/hod. po několika světelných drahách. Jsou to ohromující čísla a v člověku se rodí bázlivý pocit vůči Stvořiteli oka.

Přestože oči a mozek představují jen 2% celkové tělesné hmotnosti ,mají celou 1/3 spotřeby kyslíku jakou má srdce a potřebují 10-20 x více vitamínu C,než klouby při těžké fyzické námaze,nebo při sportu.

Nositel Nobelovy ceny Albert Szentgyörgyi,který objevil vitamín C,zjistil,že mnohé vitamíny,enzymy a hormony jsou citlivé na světelné barevné spektrum a na nich jsou závislé reakce uvnitř organizmu.

Dalo by se říct,že oči jsou jakýmsi prodloužením mozku.Jsou sídlem 70% všech smyslových receptorů a jsou vstupní branou 90% všech podnětů z okolního prostředí.Mozek přijme z okolí za vteřinu až 3 miliardy podnětů a z toho 2 miliardy přijímají oči.Existuje nepřehlédnutelná souvislost mezi viděním fyzického oka a myšlením.

Dnes je již všeobecně uznávaný fakt,že lidé s duševními poruchami,vykazují až 66%-ní zrakové problémy.

I metoda neurolingvistického programování se zabývá vztahem mezi pohyby očí a vyhodnocením a zpracováním informací.

Šišinka,která má  sice jenom velikost hrášku,má ohromně velikou funkci,protože přijímá světlem aktivované informace z očí a vysílá ven pomocí hormonů zprávy,které v rozhodující míře ovlivňují stav našeho organizmu.A nejenže tyto informace přijímá a proměňuje,ale se snaží náš organizmus přizpůsobit k daným změnám a zharmonizovat ho s přírodou!

Konkrétně:šišinka v hypotalamu využije zprávy o světle z biologických hodin organizmu a na základě tohoto vyhodnocení,určuje kdy uvolnit hormon-melatonin.

Melatonin,který se při této reakci na intenzitu světla uvolní,se dostane do celého organizmu a

ovlivní jeho funkce.Před světlem a tmou se neukryje ani jedna buňka v těle,protože biofotony reagují přesně na dané množství světla.Při narušení světelného spektra a dávek denního světla, dochází k abnormální sekreci melatoninu,který způsobuje nepravidelné biorytmy,hormonální a metabolické poruchy a emoční poruchy v podobě nedostatku energie,depresí a výkyv nálad. Říká se tomu i SAD -sezónní efektivní porucha,která se objevuje v zimním období anebo v severních oblastech v období polární noci.

Správné vylučování melatoninu,viditelně brzdí vyčerpanost,léčí poruchy a nemoci v těle,pomáhá při poruchách učení,zpomaluje proces stárnutí a zlepšuje vzhled.

Takže tenhle malý hrášek-šišinka vedle účinků na reprodukční funkce, růst,tělesnou teplotu,motoriku,tlak krve,spánek,imunitní systém,náladu ,má vliv i na růst nádorů a délku života.

Velmi slibným objevem je,že správná tvorba melatoninu,potlačuje růst některých typů nádorů.

Za poslední desetiletí se zjistilo,že množství světla určuje nejen reprodukční vzorce,ale odstraňuje i sexuální dysfunkce,upravuje menstruační a ovulační cyklus. Zmírňuje bolesti u předmenštruačního syndromu a harmonizuje ženský cyklus s měsíčními cykly.

Dalším posuzovaným tématem,je aplikace světla v případě výskytu Alzheimerové nemoci a nespavosti.Světelná terapie se osvědčila i v léčbě poruch spánku u lidí,kteří pracují  ve směnách a mají narušené biorytmy,nebo při častém cestování letadle při posunu v zeměpisných šířkách,kdy trpí  tzv. jet lagem.

I v zubním lékařství se po odstranění zubního kazu,kompozitní materiál injekčně vpraví do ošetřeného místa,za použití světla,které působí na výplň,kdy se jeho zbarvení téměř ztotožní s barvou zubu,čímž je vysoký estetický efekt.

I irisdiagnostická technologie,ukazuje na to,co vše může oko prozradit.Irisdiagnostika/ diagnostikování z očí/ je uznávanou disciplínou při diagnostice a léčbě u mnoha onemocnění.

Boží výrok: "BUDÍŽ SVĚTLO!" JE ZŘEJMĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍM TVŮRČÍM VÝROKEM!

A Slunce-životodárná energie je hlavním dirigentem,který ladí náš vnitřní orchestr.

člověk by v pokoře měl vzhlížet k Velkému ,nekonečně moudrému a laskavému Stvořiteli!

 

Zdroj : https://pohlazeni-pro-duse.blog.cz/1106/nase-oci-svetlo-a-zdravi

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001