10.09.2011 14:22

Niečo o rozklade duše a ducha

   Celý systém v pozemskom zmysle slova sa mení. Aj v prírode sú tieto zmeny viditeľné iným prechodom cyklov počasia, sú viac nárazové, pretože sa neustále zosilňuje tlak vo všetkých pozemských sférach. Súvisí to jednak s prestavbou Zeme, jednak s nastávajúcimi udalosťami v živote ľudí, ľudskej spoločnosti.

   Nie žeby sa to malo niekomu páčiť. Veď človek vždy nerád prijímal niečo nové, hlavne vtedy, keď to ohrozovalo jeho zaužívané zvyky a tradície. Iba zlému sa otvára akosi príliš rýchlo, bez zábran, kým dobrému, ktoré kladie naňho oveľa väčšie nároky, sa častokrát stavia proti, búri sa, nedokáže prijať to isté. Žiaľ, je to naozaj tak. Veď ako je ľahko zabudnúť na morálku, etiku, keď je možné sa celkom oddať svojim skrytým – našekávaným chúťkam, ktoré nemusím zdôvodňovať, lebo sa to vo všeobecnosti  a k c e p t u j e - napr. pijanstvo.

   Dôkaz? Čo sa v spoločnosti toleruje  - nepitie (abstinencia) alebo opilstvo, keď všetci sa spoločne opijú a nemajú si potom čo vyčítať – nemá pre nich nikto to boľavé – svedomie!

   Ktorý z osadníkov takejto spoločnosti prijme s vážnosťou to, že chce zistiť, čo sa robí, ak všetci pijú, a s rizikom – aj ja som taký – sa dobrovoľne stane nepijúcim, triezvym, ktorý vie, čo sa odohralo, kto aké prehrešky voči spoločenskému správaniu, morálke, ľudskosti, dôstojnosti pod vplyvom alkoholu vykonal?

   Koľkí to môžu povedať?  Radšej ťa zosmiešnia, nechápavo pokrútia hlavou, poťukajú si po čele a za chrbtom sa budú uškŕňať. To je ich spôsob, akým  prijímajú  s v oj úpadok, svoje zlyhanie, svoje chyby – tak, že ich postavia na piedestál a budú tvrdiť, že práve to je dobré, správne, to pomáha žiť, to je potrebné, aby sa utužili vzťahy – lebo inak by zistili, akí sú vo svojom vnútri  p r á z d n i, ako nemajú žiadnu hodnotnú myšlienku, ako zanedbali svoj  c i t!

   Ťažké je to. Ľudstvo dosiahlo svoj zlomový bod – tu už sa dá buď pochopiť a zmeniť, alebo nepochopiť a natrvalo padnúť. V reinkarnačnom kole to znamená – pochopiť a vyvíjať sa konečne k svetlu, alebo nepochopiť a odísť do temnoty a tam do rozkladu. A čo to znamená, to si vie málokto uvedomiť, nieto tomu porozumieť.

    Ísť do rozkladu znamená spätný chod. V bolestiach a trápeniach postupne strácať schopnosť vnímať, schopnosť žiť ako vedomá bytosť si seba samého, strácať aj  inteligenciu, aj pudy až nakoniec – po miliónoch rokov strašného utrpenia v rozklade aj schopnosť po niečom túžiť, a až vtedy sa môcť vrátiť na svoj začiatok – takto v utrpení, v bolestiach očistený – a znova byť iba časťou akejsi duchovnej zrazeniny – akoby hmly, ktorá nevie o sebe, a na popud musí celé miliardy(!) rokov začať svoj vývoj odznova!

   Nikto si nevie ani len predstaviť, akú má milosť v hrubohmotnom tele, ktoré ho jednak chráni pred vonkajším svetom, jednak bráni vonkajším zvratným prúdeniam, aby mu schytili dušu akoby do pazúrov pri mnohonásobnom zlom konaní, myslení, cítení. To sú tie pekelné muky – očistenie v plameňoch, zbavujúcich dušu jeho vedomia a potom aj duchovné jadro –     jeho vedomia!

  Využite každú chvíľu svojho života, skúmajte svoje vnútro a s odhodlaním radostne a tvorivo sa vradiť do stvorenia vám bude pridané všetko, čo môže z vášho života urobiť krásny deň, plný slnka, radosti, šťastia, ktoré pri vradení do súkolesia Božich zákonov ani iné nemôže byť!

   Tak si sami vyberáte  r o z k l a d – peklo, alebo v ý v i n - raj (nebo).

 

                                                                                           Metatron

 

Prijala Laura

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001