10.09.2011 14:24

O Láske

   Láska Stvoriteľa. Je to úžasné zistiť, otvoriť sa tejto Láske a cítiť ju všade – okolo seba aj v sebe, cítiť sa jej súčasťou, jej láskou aj potrebou.

     Prijímať lásku je tak jednoduché aj zložité. Lebo nie je Láska ako Láska. Táto Láska je láska nášho Otca, z nej bol postavený celý náš Vesmír, celé Stvorenie. Iba zakalenie egom spôsobilo prevrat v cítení lásky, lebo klesalo hlbšie do hmotnosti. A tak sa oddeľovalo od tých najjemnejších energií.

     Nahradilo ich hrubšími kmitočtami, ktoré viac zodpovedajú vzťahom vo dvojici, zákonom príťažlivosti rovnorodého a zákonu rovnorodosti v cite. Potom nastal ešte hlbší pokles. Prejavil sa živočíšnym pudom, ktorý v určitej jemnejšej forme sa považuje dodnes za lásku – je to fyzická príťažlivosť. Problém je v tom, že fyzická príťažlivosť nie je totožná s rovnorodosťou v cite. Preto sa môžu spájať aj ľudské dvojice, ktoré sú na úrovni živočíšnej pudovej lásky síce rovnorodé, ale svojím duchovným založením súveľmi rôzne. Potom sa stáva, že v určitej úrovni svojej podstaty sa síce nesmierne priťahujú, ale v duchovnej odpudzujú svojou rôznorodosťou cítenia. A tak chcú byť spolu ale zároveň nemôžu, niečo ich od seba vzďaľuje.

   Vývoj ľudského ducha prebieha v každej minúte jeho existencie. Ak nejde dopredu, potom stagnuje a stagnácia je spätný chod! Odbúravanie nespracovaných emócií, hľadanie seba, prežívanie – je cestou vpred! Nikdy sa netreba odsudzovať. Trápenie, bolesti, to všetko patrí k spracovávaniu tých emócií a citov, ktoré ešte nespoznané duchom alebo ešte „nedovarené“ v ňom musia prejsť – pretransformovať sa do oblasti citu ako vyšší cit! Ono sa to inak nedá!!! Iba tlakom sa z uhlíka stáva diamant. V našej hrubej hmote Zeme je tento tlak veľmi silný, vysoký, a preto ak mu ľudia nepodľahnú, pretvoria na jeho základe uhlík v diamant, potom sa duch rozvíja a môže sa vedome vrátiť domov – do duchovného raja.

   Pomôcť pochopiť vedome nutnú transformáciu má za úlohu každý ten ľudský duch, ktorý to už zvládol, vie, ako prebieha a môže vytvoriť nutnú oporu pre tento prerod. Ten ľudský duch, ktorý to dokáže, následkom svojej podpory mení o trochu aj sám seba, jeho vibrácie – kmitočty sa vo frekvencii zvyšujú a môže postúpiť do vyšších frekvenčných úrovní duchovnej sféry. Takémuto duchu potom hovoríme, že je to vysoký, vyšší duch, lebo odchádza do výšin duchovna, prípadne sa vracia na pomoc z týchto výšin do nížin hrubohmotnosti.

   Teraz je veľa takýchto vysokých duchov za Zemi a mnoho čaká na vtelenie. Dobrovoľne si vzali na seba niekedy dávno túto úlohu, aby takto v službe Stvoriteľovi pomáhali pri výstavbe stvorenia.

   Prirodzene, styk ich vysokých frekvencií s hrubými frekvenciami je náležite konfrontovaný ich vysokou citlivosťou a často to vnímajú ako  fyzickú bolesť, ktorá sa viaže na bolesť citovú. Musia znova prejsť týmito nížinami, znova to v sebe pretransformovať, aby znovuzvládnutím týchto hrubých frekvencií v sebe dali možnosť vzniku ďalšieho „duchovného diamantu“a vlastne tým aj sami sa ďalej vyvíjali a rástli.

   Nebezpečenstvo padnutia je vždy. Ale náš Pán nenechá padnúť tých, ktorý znovunájdu k nemu cestu aj v tejto hrubej hmotnosti, precitnú a začnú vedome pôsobiť na úrovni svojho ducha. Všetky svetlé nitky pomoci sú neustále pripravené a armády anjelov k dispozícii. No nesmú zasiahnuť len tak, lebo by tým porušili slobodnú vôľu ľudského ducha. Verne vyčkávajú, kým človek sám otvorí brány a oni môžu s radosťou prísť na pomoc.

 A tak ti odkazujem, pros o pomoc a ďakuj za ňu, aj keď sa ti nezdá, že k tebe prichádza.

   Lebo : stane sa ti, ako si UVERIL

 Záleží len na tebe.

                                                                            Posolstvo od Otca

/ prijaté cez Hjalfdara 14.3.2006/  Laura

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001