10.09.2011 14:25

O poznaní

    Túžba po poznaní je vlastná ľudským duchom. Tvorí základ ich jadra, lebo stvorenie vzniklo z veľkej túžby dávať a podporovať. Táto túžba sa stala základom pre ľudského ducha. V svojom ďalekom putovaní preputováva celé stvorenie, aby takto poznaním zákonov stvorenia sa mohol doň vedome vnoriť ako spolutvorca.

   Prvé začiatky putovania ľudského ducha sú spojené s poznaním následku. Nie ešte príčiny.

Najťažšie pre ľudského ducha je objavovať pravú príčnu toho, s čím sa pri putovaní stvorením stretáva – preniknúť do zákonov v ich prejavoch na rôznych stupňoch. Postupne musí spoznať všetky druhy stvorenia, všetky cesty stvorenia a svoj nepopierateľný pôvod. Potom je mu otváraná cesta späť k tvorivej činnosti prastvorených.

   Náhľady rôznych ezoterických disciplín zaznamenávajú rôzne aspekty tohto putovania. Ale putovanie samotné nie je možné obsiahnuť ani vedou, ani jedným životom, ani poznávaním na Zemi. Lebo stvorenie má rôzne podoby a formy prejavu.

   Nechajme teraz prejavy mimo Zeme.

   Sedem je číslo mystické, rozprávkové, nesmierne zaujímavé. Spočíva v ňom duchovné zakotvenie v hmotnosti. Sedem základných centier energie v ľudskom tele zodpovedá siedmim hmotným úrovniam, alej aj siedmim vteleniam na Zem v určitej zrelosti. K týmto vteleniam potom prislúchajú etapy vývoja v rôznych formách, ktoré zodpovedajú skupenstvám a energetickým poliam. Preto človek síce jestvuje súbežne vo viacerých realitách, ale cez prijímanie svojho ducha sú tieto reality prepájané a navzájom ovplyvňované.

   Je to akoby v akváriu. Oddelenie je prísne, ale priehľadné a cez formu tejto priehľadnosti vieme odhadnúť a precítiť, čo sa deje. Pre ducha sú všetky formy priehľadné. Ale to akvárium musí v ňom zmiznúť. A zmizne len vtedy, ak pochopenie danej reality je úplné, cez prežívanie v oblasti citu. Potom už nie je potrebná stena. Táto realita je zosobnená cez precítenie priamo v duchu.

   A tak duch rýchlejšie dozrieva a rastie.

   Prísnosť, realita, Láska... Musia nájsť strednú cestu. Aby prísnosť nezabíjala Lásku, aby Láska neohrdla prísnosťou, aby Láska aj Prísnosť sa stali zjednotenou realitou v človeku a prejavili sa vo všetkých jeho vedomých úrovniach zlatou strednou cestou – v spolupráci a harmónii.

   Lebo Stvoriteľ je harmónia. Buď ňou aj ty. Nachádzaj harmóniu v sebe, a tak ju dáš aj svojmu okoliu a tým aj celému svetu.

 

Zapísala: dcéra Svetla

 

Laura

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001