10.09.2011 14:26

O rozhodovaní

   Veľkonočné sviatky sú sviatkami znovuzrodenia zo smrti. Tento dej sa opakuje v prírode veľmi často, pravidelne a patrí k vývinu ako takému ako súčasti stvorenia hmotného.

   Znovuzrodenie sa koná v rôznych podobách každý deň. Je to vlastne obnovenie, danie do činnosti, pričom nastáva zdokonaľovanie alebo úpadok. Neutrálny vývoj neexistuje. Denne vyhrávame alebo prehrávame v boji o postup dopredu. Buď víťazíme a tým potvrdzujeme správnosť našej cesty, alebo prehrávame a sme upozorňovaní tým na nedostatky, nedoriešené situácie.

    Každý všedný deň pozostáva zo stoviek drobných rozhodnutí, citových záchvevov, vyjadrení, postojov, myšlienok, ktoré dávajú spolu určitý výsledok – a ten môžeme považovať za posun vpred alebo vzad.

   V niečom sa môžeme posunúť, utvrdiť, v inom zotrvať. Rozhodnutie je vždy v konečnom dôsledku našou vlastnou vnútornou cestou, kam kráčame.

   Rozhodovanie je v každom momente smerodajné.

   Skúste prežiť deň bez zlých rozhodnutí. Bez zlých zničujúcich myšlienok, bez odsudzujúcich rečí a nálad, bez hodnotiacich pozícií. A potom si položte otázku – dá sa to vôbec? Áno, dá, ak v každom  momente svojho života budete všetko považovať za dielo Božie a zažívať v sebe trvalý stav vďaky k svojmu Bohu.

   Chcieť a môcť.

   Chcieť vykonať niečo dobré a môcť vykonať zlé. Chcieť vykonať zlé a môcť vykonať

dobré.

   Vykonávaj každý to, čo chceš a môžeš. A v každom momente svojho života môžeš vykonať dobro tak ako aj zlo. Vedome sa rozhodovať s tým, že mám pocit zodpovednosti a viem, čo konám, prečo a s akými dôsledkami, je činnosť plne vedomého ľudského ducha. Staň sa ním!

 

                                                                                                Metatron

 

Prijala Laura 16.04.2006

 

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001