10.09.2011 14:27

O zmysle života

Drahé dieťa!

   Dnes ti chcem hovoriť o zmysle života. Nie je to také ťažké, ako sa to zvykne predkladať v bežnom živote. Mnohí ľudia už nachádzajú cestu k sebe a k pojmu vnútra a chápu, že ich vývin späť k duchovnému domovu je hybnou silou života ľudského ducha. Hľadajú odpovede a nachádzajú ich na mnohých miestach. Nie vždy je to tak ľahké. Príliš veľa ľudí nevie, prečo vlastne žije, a tak sa taký človek ocitá pod tlakom vonkajšieho sveta bez pochopenia svojho života, svojej existencie vôbec. Nie, nie je to až tak tragické. Môžu sa naučiť chápať život aj bez nejakého zvláštneho učenia, bez zvláštneho výcviku a podobne. Problém v tomto nie je. Ale vráťme sa späť.

   Keď sa duchovné semienko, duchovný zárodok vteľuje do hmotného sveta, nie je to dej náhodný. Každé semienko, každý zárodok už v sebe obsahuje všetko, čo potrebuje pre vývoj v latentnom stave a v určitom tvare. Myslíme tým zmes energií, ktoré ho tvoria a sú v určitom energetickom tvare. Akonáhle dochádza k vývoju, prechádza rôznymi úrovňami vesmíru, stvorenia a postupne naberá určité skúsenosti, kvality podľa svojho druhu, svojich prvotných príťažlivých kvalít a podľa postupného prikláňania sa k určitým konkrétnym situáciám. Je to vzájomné interaktívne pôsobenie. Na základe svojho vnútorného pnutia v cítení k sebe pritiahne určité energetické nitky a tvary, ktoré znova zinteraktujú a tak postupne vzniká zmes energií, ktorá sa navonok prejavuje formou aj vlastnosťami. Stále ale chýba jedno – uvedomenie si seba.

   Čo vlastne uvedomenie si seba znamená? Znamená to postupnú schopnosť vedome riadiť ďalšie interakcie  a ďalšie postupy pri strete s inými kvalitami – energiami. Presne vedieť, čo robím a čo je cieľom môjho snaženia, mojej pozornosti.

   V centre všetkého je to, čo je schopné takýmto spôsobom seba ovládať – a to je duch, ktorý sa práve pod tlakom a spájaním a rozpájaním energií učí, kto vlastne je, čím vládne, kam vedome smeruje svoju pozornosť a svoj cit! Poznanie seba je nesmierne dlhý proces z hľadiska pozemského času, ale z hľadiska duchovna to je iba priestor, ktorý je zaplnený naším pohybom a poznávaním, čo tento pohyb prináša, aké zmeny, aké skúsenosti a poznatky. Teda cieľom života je poznať seba, vedieť, kým som, kto som, čo spôsobí každé moje citové hnutie, ktoré sa vzápätí zmení na stvoriteľský čin v hmote. A je jedno, či pod týmto stvoriteľským činom myslíme tvorbu myšlienok, myšlienkových foriem, obrazov jemnohmotného sveta alebo čohokoľvek, čo vytvárame v hrubohmotnosti.

   Zmyslom života je teda získanie  schopnosti vedome tvoriť v rámci zákonov, ktoré votkal do stvorenia náš stvoriteľ.

   Určité druhy energií je ale možné poznať, naučiť sa ich ovládať s presným vedením všetkých dôsledkov iba v hmote, kde vládne čas a teda možnosť postupne tieto javy sledovať a tvoriť aj s pohľadom na dôsledky.

   Preto je možný každý omyl. Preto je to možné odstrániť pochopením a ďalším pôsobením už na základe tohto konkrétneho poznania. Na toto slúži život na Zemi.

   Lenže príliš veľa ľudských duchov sa rozhodlo zostať na polceste a proces poznávania zastavilo u seba na polceste. To znamená, že ho zastavilo na úrovni hmotných prejavov, ktorých indikátorom je pocit v hmotnom tele. Ale ten nás neposunie po tejto ceste nikdy ďalej, keď pomôcku, ako je náš rozum a mozog, použijeme ako cieľový produkt. To sa stáva napríklad pri zmenených stavoch vedomia, keď mozog na základe chemických látok upustí od svojich tradičných ciest a človek úplne nevedome sa zoznamuje s niečím, čo nevie na úrovni vedomia  s p r a c o v a ť. A to je veľmi vážne. Lebo čo zostane v hmote stáť, to sa s hmotou rozloží. Skôr či neskôr, ale rozloží.

   Usiluj sa dostať čím skôr preč z týchto úrovní, každý ľudský duch, ktorý si to doteraz ešte neurobil, aby si neskončil ako hviezdny prach, ktorý nie je ničím a nikým, čo ako forma by dostala automaticky aj príslušný stupeň vedomia. Modli sa a pracuj na sebe, na svojom uvedomení.

 

 

                                                Semiramis hjad /posolstvo od Otca Nebeského

 

Prijala Laura 19.06.2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001