07.12.2011 21:05

Opona iluze

Výše uvedený seznam lze snadno považovat za soupis světové paranoie, ale je velmi relevantní a prostě musí být pochopen ze skupinou problematik. Většina z výše uvedeného spadá do kategorie „temné“ v celém spektru polarity v nižších vesmírech. Mám v úmyslu popsat, co to znamená, podle svých nejlepších znalostí.

Tento dokument začal jako sbírka znalostí, způsob, jak umožnit, aby informace přicházely od mého většího bytí, abych mohl snadno číst a trávit potoky znalostí, protože se zdály být mnohem větší, než život. Mít informace jen pro sebe by bylo dobré, ale měl jsem hluboký pocit, že musí existovat další, kdo by je také shledali užitečnými při své snaze odemknout informační toky uvnitř sebe. A tak jsem se rozhodl dát dohromady tento text. Přináší mi klid, když vím, že tyto informace přišly z mého vnitřku, ale ještě více inspirující je vědět, že rezonují s ostatními. Důvěra v to, co znám jako univerzální pravdu, každým dnem roste a nacházím cestu v organizování tohoto dokumentu, který mi pomohl v mém vlastním hledání stavu rovnováhy v rámci příprav na události v blízké budoucnosti.

Co je opona iluze?

Člověk nepotřebuje těžce procházet všechna průměrná vnímání moderního života, aby viděl, že existuje velmi velká spletitá síla ve stínu v podstatě v každém koutě reality. To lze stručně vyjádřit dvěma slovy. Falešný matrix. Všichni jsme součástí, ať jeho přítomnost uznáváme, nebo ne. Co je falešný matrix? Než přistoupíme k odpovědi, nejprve bych pomohl prozkoumat křižovatky naší reality, kterým se snažíme vyhnout nejvíce.

Zde je krátký seznam některých pozoruhodnějších vodítek:

·                   Manipulace se světovou historií a literaturou s cílem ovlivnit/ovládat lidi

·                   Falešné nebo zmanipulované texty a literární dogmata, s cílem ovládat lidi náboženstvím, a tím ovlivňovat myšlení na základě struktury víry nebo filosofie

·                   Vatikán hromadí největší zásoby zlata na světě, proč?

·                   Vládou vytvořená past vytvářením/regulováním peněžní zásoby a světové ekonomiky/bankovnictví, což v podstatě nutí lidi pracovat, aby mohli přežít

·                   Prvky kontroly mysli v zábavním průmyslu

·                   Tajné kosmické programy a programy černých operací

·                   Omezování a potlačování vědeckého vývoje a objevů

·                   Průmysl zdravotní péče – znalosti přírodní medicíny a holistická léčba jsou buď zesměšňovány, nebo právně zakazovány (prostřednictvím vlády)

·                   Špatný zrak lze 100% obnovit přirozeně. Proč to nikdo neví?

·                   Vládnou kontrolované a regulované „konspirační teorie“

·                   Regulovaná energie, když existuje volná energie

·                   Ropný průmysl existující proto, aby zlikvidoval všechny možnosti efektivního nebo volného cestování

·                   Legalizace chemických polutantů k použití ve zpracovaných potravinách

·                   Politické rozdělení a mediální propaganda, štvoucí proti sobě extrémy v kulturách

·                   Korporacemi řízené války a zbrojní byznys

Výše uvedený seznam lze snadno považovat za soupis světové paranoie, ale je velmi relevantní a prostě musí být pochopen ze skupinou problematik. Většina z výše uvedeného spadá do kategorie „temné“ v celém spektru polarity v nižších vesmírech. Mám v úmyslu popsat, co to znamená, podle svých nejlepších znalostí.

Absolutně nejdůležitější věcí, kterou je třeba o iluzi vědět, je, že vše z toho musí existovat. Existují krásné a upřímné bytosti lásky a světla, pracující na temné straně spektra reality. Nejsou zlé, ačkoliv se zdá, že přispívají k temné nebo skryté agendě.

Dalším klíčovým bodem k pochopení je, že žádná zlovolná síla vládnoucí populaci by neexistovala, pokud bychom my (obyvatelé Země) nechtěli mít s ní zkušenost. Jsme tlačeni testy všeho druhu, které komprimují extrémy polarity do singularity, což lze také definovat jako „návrat k rovnováze“.

Úkolem každého z nás je neposlouchat „zlé hochy“ a dostat se na stranu „dobrých hochů“. Naší zodpovědností je identifikovat se s oběma stranami a nejdříve najít rovnováhu v sobě vnitřně, abychom se pak setkali s božským průběhem událostí, které se budou odehrávat externě. Identifikace vzorů iluze, ve které si zvolíme žít, je prvním krokem.

Zvolili jsme si být zde.

Abychom plně pochopili tento výrok, musíme nejdříve znát (ve skutečnosti „si vzpomenout“, protože informace jsou již v nás), že naše části existují jinde ve vesmíru. Jsme multidimenzionální bytosti. Můžeme existovat jako nyní, jako homo sapiens, nebo můžeme existovat jako planetární těleso, hvězda, nebo galaxie ve vesmíru, kdy všechny části existují najednou. Mít více částí znamená, že větší části se mohou rozhodovat jménem celku. Nejobtížnějším konceptem na pochopení je, proč bychom chtěli být zde a zažívat život tak, jak zažíváme. Odpovědí samozřejmě je, „abychom se dostali k něčemu lepšímu, pokročili jsme“… Ale jak? A k čemu kráčíme? Když víme, že jsme si zvolili zde být a zažít rozsáhlé spektrum možností, od utrpení, bolest, po radost, extázi a euforii, víme také, že musel existovat plán pro usnadnění takové zkušenosti. Skutečně existoval plán. Mnozí již dlouho chápali, že je to božský plán. Ve velkém plánu věcí, ano, je to boží plán… Nicméně nepříjemnou pravdou v tomto ohledu je, že tento božský plán je ve skutečnosti naší vlastní konstrukcí. Každičký z nás, který se zde inkarnoval, je zodpovědný za vytváření zkušeností, které nyní prožíváme. Existujeme uvnitř boha (vesmíru) a jsme schopni prožívat životní příběhy, dramata, tragédie, a radostné zkušenosti, vše podle vlastního výmyslu. Část nás, která plán vytvořila, není však stejnou částí, která zkušenosti prožívá. Naše větší část (vyšší já nebo vyšší aspekt či duch) byla architektem životní zkušenosti každého jedince. Tato větší část je multidimenzionální aspektem našeho bytí. Má úplné znalosti a moudrost a je zde, aby každou fyzickou bytost vedla k návratu do rovnováhy.

Iluze, kterou žijeme, není špatná věc. Je to sled událostí a scénářů, pro dokonalé usnadnění našeho návratu zpět do rovnovážného stavu. Pokud bychom považovali iluzi za špatnou… Jak bychom věděli, co je špatné? Jak může existovat dobré bez špatného? Špatné lze definovat tím, jak výrazně se liší od dobra, a obráceně, jedno nemůže existovat bez druhého. Slovo „iluze“ může samo mít negativní konotace, ale ve skutečnosti je to zkušenost ve vnímání, se kterou musíme zacházet s pochopením většího plánu (univerzálního božského plánu či boží vůle), abychom skutečně pochopili její účel.

Takže proč se na pozadí odehrává veškerý ten pokřivený a okultní byznys, tak silným přísně tajným konspiračním způsobem? Kratší odpovědí je, že je to zkrátka potřeba, aby se usnadnily zkušenosti, kterými v současnosti procházíme. Delší odpověď je samozřejmě komplexnější, i za nejlepšího použití jazyka, a není to jednoduchý úkol. Je třeba si v našem poli vnímání vybavit několik klíčových bodů, než bude moct komplexnost začít nabývat uchopitelné formy.

Naše existence založená na lineárním čase je stará biliony let, v ekvivalentu pozemského času. Ve svém omezeném vnímání můžeme mít pouze bezprostřední přístup k nepatrnému zlomku této časové linie, což je v podstatě délka života naší současné inkarnace (přibližně 0-100 let). V současné době se nacházíme ve vibrační subčásti vesmíru zvaného „zóna svobodné vůle“. V této realitě jsou povoleny všechny věci.

Patří sem, ale ne výlučně, nejjasnější láska a nejtemnější mučením zasažené reality. Smrt a destrukce jsou v této zóně svobodné vůle stejně významné jako život a kreativita.

Tato subčást se také skládá z obrovské sbírky realit, realit pro každou duši a skupinu vědomí. Zde na Zemi žijeme v ještě menší kapse této subčásti, a v této „kapse“ jsou ještě další reality. Na Zemi každý zažíváme vlastní realitu (na základě našeho individuálního sluchového a vizuálního vnímání svých zkušeností v těle, které obýváme). A nakonec existuje větší agregovaná realita, kterou zažíváme všichni, což je realita, o které si kolektivně „myslíme“, že existuje, na základě událostí, historie a toho, co je považováno za „všeobecné znalosti“.

Karma je zákon vesmíru (vytvořený univerzálním vědomím, či bohem), který udržuje věci na uzdě. Ve vesmíru, kde je umožněna „svobodná vůle“, musí být destrukce a tvoření drženo pod dohledem. Odpovědí je karma. Je to celkem jednoduchý pojistný mechanismus na udržení řádu a rovnováhy.

„Realita“, kterou obýváme na Zemi, je fraktálem vesmíru. Realita na pozemské úrovni je mikrokosmos makrokosmu univerzální úrovně. Tato znalost je nejdůležitějším konceptem k pochopení a vypořádání se. Podle mého názoru je to zlatý klíč k započetí chápání většího obrázku existence. Je tomu tak především proto, že to lze logicky pochopit naším omezeným vědomím založeným na myšlenkové formě.

Když známe tyto tři věci: naše realita je fraktálem vesmíru, že jsme multidimenzionální bytosti, a že zákon karmy vyrovnává na polaritě založenou existenci, můžeme pak použít „logiku“ a dojít k závěru, že všechny zkušenosti, ke kterým dochází v našem životě, je vlastně mikro-reprezentací scénářů odehrávajících se ve vesmíru ve větším měřítku. Zdaleka nejlepším příkladem, který si dokážu vybavit, je toto:

Když otec a syn prožívají drama (a nachází mír) zde na Zemi, je obnovena karmická rovnováha mezi dvěma galaxiemi, které kdysi spolu válčily, před biliony let, někde ve vesmíru.

Ale to jen velmi jednoduchý příklad. Pokud bychom vzali v úvahu miliardy a biliony či více scénářů, které se vyřešily mírově zde na Zemi, odezvy na univerzální úrovni by byly neskutečně mimo dosah popisu. Rozsah je tak obrovský, že naše omezené vědomí to prostě nemůže pojmout. To, co se odehrává zde na Zemi, v každém okamžiku našich individuálních životů, je tak zázračné, krásné a úctyhodné. Slovy to prostě nejde popsat. Každičká osobnost a bytost, která se zde inkarnovala, je tak milována a ctěna, že si to ani nedokáže představit.

Ale co to má společného s námi a podivným chováním na seznamu „vodítek“? Věci, které řadíme do kategorie „temné“ jsou celkem jednoduché: jedna strana spektra. Jedna polovina velkého obrázku.

Celý rozsah na polaritě založené reality, kterou obýváme, lze začít chápat teprve tehdy, když jsou obě strany (světlo a temnota) nejprve vzaty v úvahu, pak respektovány, ctěny a nakonec vyrovnány v inkarnaci každého jedince.

Když začneme vidět obě strany spektra stejně, pak můžeme pochopit, že obě jsou velmi potřebné. Proces přinesení míru do vesmíru může proběhnout pouze tehdy, když obě strany pracují v harmonii. Zde přicházíme jako individuální inkarnace. Každý s nás si zvolil zde být, aby zažil život ve fyzické formě, převzal zodpovědnost za vše, co jsme, a vše, co jsme udělali v minulosti (v bilionech a bilionech let existence) a aby nakonec přinesl do vesmíru mír.

Takže co je pak přesně opona a falešný matrix? Opona iluze je tlustá pokrývka zakrývající naše plné vnímání (úplného spektra univerzální reality), abychom mhli žít realitu založenou na vidění, zvuku, vůni, hmatu a chuti, a prošli zkušenostmi, které jsme si každý naplánovali jako cestu individuální inkarnace. Bylo to vytvořeno námi pro nás, abychom se uzamknuli do reality, tak přesvědčivě skutečné, (absolutně skutečné), abychom mohli vidět zkušenosti až do konce plánu. Falešný matrix je realita, kterou v současné době obýváme, a rychle se bortí (opona je strhávána), aby mohla být pravda světla vesmíru konečně odhalena. Naše „nacházení míru“ s povahou falešného matrixu je nástrojem, kterým každý s nás aktivně pomáhá matrix zničit. Práce duší působících na temné straně spektra reality byla při inscenování událostí, které nás nakonec všechny přivedou do nového stavu rovnováhy, klíčová, do vyvinutého a vzestoupeného stavu bytí na vzestoupeném planetárním tělese Gaia (hvězdě Země).

Rád bych to uzavřel následujícím poznatkem, který se ke mně dostavil v červenci 2009, protože ho považuji za velmi relevantní a nádherný způsob, jak shrnout zázračnou zkušenost, které jsme všichni součástí.

Ve svém těle máte všichni lásku. Všechnu světlost vesmíru. Všechnu temnost vesmíru. Všechnu nekonečnou moudrost boha. Nekonečné znalosti vesmíru. Všechnu historii, veškerou nekonečnou moc vesmíru a boha ve veškeré jeho slávě. To vše je obsaženo v lidském těle, a jediným způsobem, jak mohla být obsažena zodpovědnost, bylo projít touto zkušeností na Zemi, a zcela zapomenout, kdo a co jako jedinci jsme, zapomenout vše… a v podstatě se oddělit co nejvíce od boha, abychom mohli být po konečném probuzení se do těchto znalostí skutečně v úžasu a tuto pravdu respektovali a konečně ji žili jako příklad… jako nejskvělejší bytosti, které kdy ozdobily tento vesmír… jako správci tohoto vesmíru a nová rasa stvořitelů založená na bohu a jeho vlastním vesmíru.

Posílám svoji nejhlubší lásky a požehnání všem, kdo se této báječné a masivní operace účastní.

Univerzální božský plán. Chápu to tak, že dojde k obrovským oslavám, až konečná fáze událostí skončí. Těším se, že se na ní s vámi všemi setkám. Děkuji za přečtení (a zapamatování).

Randy George

 

Zdroj

překlad Osud 2011

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001