11.10.2011 19:25

Pane, urob ma tvorcom pokoja

 

Pane, urob ma tvorcom pokoja:

aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,

odpustenie, kde sa množia urážky,

jednotu, kde vládne nesvornosť.

 

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,

vieru tým, čo pochybujú,

nádej tým, čo zúfajú,

svetlo tým, čo tápu v tmách,

radosť tým, čo smútia.

 

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,

než aby mňa potešovali,

skôr chápať iných,

než aby mňa chápali,

skôr milovať iných,

než aby mňa milovali.

 

Pretože len keď dávame

 – nadobúdame,

len keď zabúdame na seba, 

nachádzame seba samých,

len keď odpúšťame, 

dostáva sa nám odpustenia,

len keď odumierame sebe, 

povstávame k večnému životu.

  

 (sv. František)

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001