10.09.2011 14:28

Pokušenie

  Vieš veľmi dobre, aké je dôležité, aby si človek uchoval čistotu myšlienok. Isteže, prídu k nám rôzne myšlienky, ktoré sú tu prítomné a temno využije každú slabšiu chvíľku, aby nám podsúvalo temné myšlienky alebo pocity. Ako s tým bojovať?

   Vždy si uvedomujme, či to, čo k nám príde, aj skutočne nám patrí. Či zodpovedá nášmu cíteniu a nášmu skutočnému chceniu. Konfrontujme to so svojím svedomím. A ono, ak sme k sebe skutočne úprimní, nám presne povie, či áno alebo nie. Lebo ak je to pokušenie, jasné uvedomenie si toho, že toto nechceme, že to tak v sebe necítime a že je to nesprávne, v rozpore s nami, vtedy je to tá správna odozva. Posilníme seba a oslabíme zlo. Aj tak je možné bojovať proti Luciferovi – poznaním zla, pokušenia a jasným odmietnutím. Aj Ježiš bol tak pokúšaný na púšti a takisto rozlíšil záludnosť pokušenia a odmietol zlo.

   Každý človek je pokúšaný. A čím je vyššie, tým je pokúšanie rafinovanejšie a lepšie skryté. Temno vo svojom súboji s Dobrom využíva všetko, čo má k dispozícii. Ale človek nie je bezmocný. Má takú istú silu odmietnuť, akú silu má zlo. A ak úprimne prosí v danej chvíli o pomoc a v pokore odovzdá riešenie Otcovi: „Nech sa stane, ako chceš ty, Pane,“ v tom momente sa dostáva nad moc zla a pokušenia.

   Viera v Nebeského Otca a v to, že skutočne má vždy všetko k dispozícii, aby vyriešil situáciu v mene Svetla a pre Svetlo, je veľmi dôležitá. Dokáže otvoriť človeka v danej chvíli pomoci zo Svetla. A je čas, aby sa to ľudia naučili používať v každodennom živote. Tak získajú nad Temnom prevahu a dokážu pomôcť celému Stvoreniu. Lebo to chce od nás náš Otec – v dôvere a viere v neho verne plniť svoju úlohu, na ktorú sme dostali všetko, čo nám treba. A len od nás záleží, či to využijeme v prospech všetkých, alebo neveriaco kývneme rukou a staneme sa nevedomou hračkou v rukách zla.

   Spamätajte sa, ľudia, každý deň vám poskytuje možnosti na začatie svojej zmeny. Robte všetko pre to, kým je čas. Kým fanfáry a nebeské trúbky neodtrúbia začiatok konca. Potom už nebude možné zmeniť chod udalostí. Bezmocne sa bude ľudstvo pozerať na svoj úpadok a pýtať sa, kde je Boh  a prečo to všetko dopúšťa. A snáď niekoľkí v poslednej chvíli pochopia, že nepoznali svojho Boha a preto nemôže „poznať“ ani on ich. Otvorte svoje srdce a náruč Svetlu.  

 

 

                                                              Hjalfdar

 

Deťom Svetla

 

Prijala Laura 04.06.2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001