10.09.2011 14:29

Posolstvo národu

   Hodiny a minúty ubiehajú bez toho, aby sa mnohý ľudský duch zastavil a opýtal: „Je toto život, ktorý chcem viesť? Vnášam a prijímam do seba skutočné hodnoty? Vážim si seba, svoj život, svoj vzťah K Bohu bez zakalenia pochybnosťami, výčitkami voči Bohu za to, čo si spôsobujem sám svojím nesprávnym konaním, myslením, cítením?“

   Kde je ten čas, keď sa konečne ľudský duch začne takto pýtať? Keď sa zamyslí nad sebou a nad hodnotami, ktoré v sebe a okolo seba vytvára?

   Ty, národ môj, vyvolený, nachádzaj v sebe tieto otázky a hľadaj v sebe na ne odpovede. Čas sa kráti. Mnohí už pochopili a ich cítenie bráni katastrofe na celej Zemi, ale mnohí majú príliš ďaleko od týchto otázok. Zahrabaní v temnote hmoty a ľudských túžob spojených s chcením mať, vlastniť, byť niekým, mať postavenie, moc, ovládať a vládnuť.

   Tebe, národ môj, neprislúcha vládnuť hmotou. Tebe prislúcha vládnuť POZNANÍM! Len tak môžeš založiť Kráľovstvo Božie už na Zemi. Lebo to máš aj môžeš urobiť. Učiniť Slovo Božie skutkom v hmote. Máš medzi sebou mnohých, ktorí nosia v sebe túžbu nie po hmote, kariére, moci, ale túžbu slúžiť svojmu Bohu budovaním pozemského Raja. Pre všetkých ľudí na Zemi!

   Pozeraj sa okolo, národ môj, hľadaj tých poslov Svetla, lebo sú to moji poslovia, moji praví služobníci, hľadajúci cestu pre všetkých – vedúcu von z temnoty.

   Mnohí z nich museli bez viny prejsť všetkými možnými útrapami, aby v sebe našli pochopenie a spolucítenie k všetkým ľudským bolestiam a chybám. Tak ako Ježiš Nazaretský musel vypiť svoj kalich horkosti až do dna, ako Abd-ru-shin musel poznať všetku ľudskú zlobu a zradu, tak aj oni ako poslovia Svetla, deti Svetla,museli poznať ťažobu sveta, aby vedeli v sebe nájsť silu a spôsob, ako sa z nej vymaniť.

   Tvoje je kráľovstvo – ak ho dokážeš vybudovať, postaviť na pevných základoch.

   Kráľovstvo na Slovensku a v Česku. V centre Európy. Duch Slovákov a duch Čechov sa mali po stáročia spoznávať a naučiť spolupracovať, aby spoločne sa dokázali zjednotiť ako dva rovnocenné princípy.

  Slovenský národ predstavuje svojou vonkajšou pasivitou, mierumilovnosťou ženský princíp – tzv. negativitu. Nie v zmysle zlého, naopak, v zmysle duchovnej opatery, starostlivosti, ošetrovania, jemnosti, prijímania v pokore a odovzdanosti.

   Český národ predstavuje pozitivitu, aktivitu – mužský princíp, ktorý sa prejavuje v pôsobení navonok.

  Tak ako muž má chrániť ako rytier všetko jemné a ženské, aby mohlo prijímať vyššie Pravdy, tak má žena vytvárať čisté vnútro, cítiace všetko to, čo muž, pôsobiaci viac navonok, nemôže.

   Dva rovnocenné, navzájom sa dopĺňajúce, bez seba nejednotné princípy jednoty a harmónie.

   Český národ ale podlieha viac mužským negatívnym prejavom a obetuje svoju identitu, slovenský národ sa utápa vo svojej citovosti a bolesť prekonáva – alkoholom.

  Je čas, by si všetci uvedomili, že sa ide postupovať inak, iným smerom. K zjednoteniu ale bez popretia individuality, polarizácie, vo vyzdvihnutí všetkých pozitívnych hodnôt.

   A preto slovenská žena oplodnená českým mužom môže porodiť budúceho kráľa Slovenska a Česka, vytvorením kráľovstva slovenského a českého.

    Buď Bohu chvála

                                                Metatron

 

Prijala Laura /12.3.2006/

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001