10.09.2011 14:30

Posolstvo siedmich dní

   Som Posol svetu. Tomu pozemskému aj nadzemskému. Prihováram sa tvojím prostredníctvom svetu, dušiam, duchom aj bytostným silám. J e to už dávno, čo som sa prihováral Jánovi Krstiteľovi a Jánovi v jeho zjavení,  teraz sa prihováram tebe, lebo doba je veľmi vážna a je potrebné mnohých prebudiť a priviesť k tomu, aby začali pôsobiť vo Svetle  na základe svojho poslania, aby dostali impulz na prebudenie sa aj takýmto spôsobom.

   Nemysli si, že všetko je jednoduché. Aj keď chcem svoje Posolstvo venovať ľuďom – ich dušiam a duchom, je veľmi ťažké nájsť spôsob, ako to urobiť, ako sa prihovoriť tak, aby obsah môjho Posolstva zostal nezmenený, aby zostal vo svojom pôvodnom význame, neovplyvnený osobitosťou  toho človeka, ktorý ho prijíma. Preto ťa prosím, otvor teraz svoju dušu a počúvaj. Neskalene, neprispôsobujúc nič svojmu chápaniu. Zapisuj každé slovo tak,  ako ho zacítiš, začuješ.

   Tak začnime.

    Dnešný deň je dňom Kvetnej nedele. Každý deň týmto počínajúc bude symbolickým pre najbližšie roky.

   Tento rok bude ako tento deň – slnčný, veterný, slávnostný. Na nebesiach sa ozývajú fanfáry a oznamujú začiatok veľkej očisty Zeme.

   Ďalší rok prinesie zmeny – nebudú veľmi patrné, ale osudy mnohých ľudí sa budú výrazne posúvať. Začne hľadanie duší, nepokoj vo vnútri, nepokoj v živote, zmena v hodnotovom systéme – donútia to začínajúce globálne ekonomické zmeny.

   Tretí rok prinesie ekologické zmeny. Začnú posuny pôdy, vzniknú nové vulkány a nové časti pevnín. Otrasie to celosvetovou ekonomikou a začne panika vo všetkých mysliach ľudí, ktorí nedokážu v sebe prebudiť túžbu po Svetle, po inom živote a nebudú ochotní sa vzdať hmotných statkov. Dennodenne bude vejačka overovať, ktorí ľudskí duchovia sú dostatočne ľahkí a ktorí ťažkí. Zmeny začnú v Euroázii, v miestach starých kultúr, ktoré mali najdlhší čas na vývoj a nedokázali ho naplniť potrebným spôsobom. Čína, už aj tak preľudnená, začne expanziu do okolitého sveta. Narazí ale na krutý odpor arabského sveta a v Ázii začnú ťažké lokálne vojny, pri ktorých môže dôjsť k použitiu aj jadrových zbraní. Japonsko sa začne ako ostrovný štát strácať – dalo príliš veľa priestoru rozumu, ekonomike, poprelo ľudskú individuálnu existenciu a je pod vplyvom iných civilizačných mimozemských kultúr, ktoré sú založené na materiálnych rozumových hodnotách a pokúšajú sa využiť energiu duchov týchto krajín na svoje zdokonalenie, na rozvoj svojich technokratických civilizácií –lebo toto je pre nich posledná príležitosť na zachovanie. Ak ľudský duch zlyhá a umožní im, aby dosiahli svoje, potom sa Vesmír posunie smerom k spodným svetom. Je veľmi dôležité pochopiť, prečo sily svetla tomu veľmi rázne zabránia – aj za cenu strát a obetí – lebo tie si ľudia zvolili sami svojim odklonom od Svetla a tým, že dali prednosť rozumu a nehľadali súlad medzi cítením a myslením. Popretie možnosti takéhoto súladu je teda tým veľkým hriechom a skutkom, ktorým sa odsúdili. Každý človek sa rozhoduje sám v sebe, či príjme alebo nepríjme okolnosti svojho života. Nemusí urobiť vzburu, ale vo svojom vnútri má stále možnosť stotožniť sa alebo povedať – toto nie – aj za cenu svojho života – tak ako Kristus v Getsemanskej záhrade. Nepoprel svoj pôvod ani úlohu a nechal sa radšej ukrižovať – zvíťazil nad strachom z utrpenia a pozemskej smrti. A toto môže urobiť každý človek, závisí len od neho samého, či chce.

   Štvrtý rok je rokom konečnéhorozhodnutia aj v Európe,nielen v Ázii. Štáty budú zúfalo hľadať možnosti ekonomicko-energetických východísk – na zabezpečenie fungovania ekonomiky, ale neustále otrasy- pôdy, zemetrasenia, víchrice a zmeny počasia budú znemožňovať akékoľvek stabilné východisko. Tak aj Európania poznajú, že svet prírody je silný, silnejší ako ich – ľudské chcenie, pokiaľ sa neobráti k tomu jedinému, čo sa dá – k vnútru človeka a pozitívnemu pohľadu na celý svet – s Láskou. Európa je zodpovedná – je kľúčom k ďalšiemu vývoju – môže zastaviť celosvetové besnenie živlov alebo spustiť niečo ešte horšie. Kontinentálny posun už bude badateľný.

    V piatom roku sa začne posúvať Afrika. Najprv nebadane, potom sa začnú rúcať východné pobrežia a bude jasné, že sa zmení aj klimatické prostredie. Afrika je ubiedená, užialená a straty na životoch budú veľmi veľké. Hlad zachváti celý kontinent a prežijú len tí, ktorí sa dokážu obrátiť do svojho vnútra a začnú počúvať hlas svojho ducha – ten jediný im dokáže poskytnúť informáciu, kde a ako si zachovať pozemský život. Kilimandžáro sa prebudí. Sopečná láva zasiahne aj oblasti Nílu a priehrady – umelé – sa zrútia, rozlejú svoje vody a zaplavia územia, aby potom sa voda stratila – naveky. Zmeny budú tak drastické, že polovica Afriky vymrie hneď v prvom roku. Občianske boje budú ničiť tých, ktorí prežijú, aby sa naučili, že hľadať treba spoločne, s Láskou, inak im hrozí úplná záhuba.  Celý piaty rok bude veľmi ťažký.

   Nasleduje šiesty rok – šiesty deň, keď bol Ježiš ukrižovaný. Aj zvyšok sveta, ktorý sa nepoučil, bude u k r i ž o v a n ý. Rozpustia sa všetky živly, Zem sa bude chvieť, triasť, z oblohy bude padať dážď – a Zem na tri dni sa zatopí v temnote, hviezdy zmiznú, aby sa nakoniec v dese ukončil súd. Skončí súd, triedenie na celom svete – každý bude musieť sa prejaviť, zachovať či zmeniť svoj postoj, bude donútený. Či už zlobou iných, či ťažkými životnými podmienkami, či vlastnou vnútornou silou alebo slabosťou.

   Siedmy rok (sobota) – je rokom utíšenia. Dňom odpočinku, keď tí, čo prežijú, dostanú novú možnosť si vydýchnuť a postaviť svoje obydlia. Klimatické zmeny už budú evidentné a stabilizované. Len v tichosti prežitých hrôz začne človek si uvedomovať, čo sa stalo, A narodia sa prvé deti nových dôb. Zrodené v Láske. Schopné žiť iným spôsobom, nezaťažené minulosťou. Bude rok 2012. Koniec starého a začiatok nového sveta.

  Zmeny na kontinentoch budú pokračovať. Amerika tiež prejde veľkými zmenami, o nich som ťa už informoval. Zlomovým rokom pre Ameriku je rok 2011. Rok Veľkého Piatku. Vtedy si bude musieť všetko to, čo je v jej histórii spojené s číslom 11, vyriešiť. Je poslednou, ktorá prejde zmenami, ale aj tou, v ktorej bude triedenie najhroznejšie – pretože v predchádzajúcich rokoch sa zaťaží – ak tam nezvíťazia svetlé sily, alebo aspoň nezjemnia -  veľkou karmou. Už teraz si uviazala veľkú karmu k celému svetu - lebo sa ho snaží ovládať. Ale s vládnutím prichádza aj veľká zodpovednosť. A to, do akej miery sa zaťaží, rozhodne o charaktere a hĺbke zmien.

   Austráliu môžu zachovať Aborigéni. Ich spolužitie s prírodou – tých , ktorí si zachovali čistotu- môže určité časti úplne zachrániť. Ale časť Austrálie sa stratí minimálne v pôvodnej forme, najmä východné a severné pobrežie. Tam je to ešte čiastočne otvorené.

 

  Ľudia, nie je čas na hádky, na zlobu, na obetovanie molochom hmoty, moci, krvižíznivcom, rozumovým, pre ktorých je prvoradé ich vlastné uspokojenie. Nájdite v sebe ten svoj skutočný duchovný základ, jadro, ktoré svojím svitom môže zachrániť mnohé.

   Ani  toto  predpovedané Posolstvo sa nemusí takto uskutočniť, ak sa ľudia spamätajú. Môžu si ušetriť veľké bolesti, trápenie, umieranie a vzkriesenie, ak dokážu aspoň za tieto dva roky v sebe rozvinúť ušľachtilosť, pravdivosť, spravodlivosť, čestnosť, to všetko s ohľadom na lásku k blížnemu, a teda aj k sebe, k svojej duchovnej podstate.

 

                                                                                       Metatron

 

 

Prijala Laura na Kvetnú nedeľu 2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001