10.09.2011 14:44

Príbeh II

   Schodište pred nimi bolo široké, prikryté šerom, ale hore vo výške presvitalo svetlo. Kráčali bok po boku zakrytí veľkým tmavomodrým plášťom posiatom hviezdami. Na pášti viseli ruže s pichľavými stonkami. Čím boli vyššie, tým bolo viac svetla, tma sa rozptyľovala. Zrazu im spadla z hláv kapucňa. Odhalila prešedivelé vlasy, hovoriace o dlhých rokoch strávených v temnote. Ale hlavy im obopínali čelenky, vpredu na čele s diadémami v tvare hviezdy s rovnoramenným krížom.

      Svetlo bolo čoraz intenzívnejšie, čoraz viac sa im vnáralo do vlasov a vlasy začali pozvoľna meniť farbu. Nie, nebola to tá zlatá ako kedysi dávno.Táto zlatá farba dostala lesk vybrúseného diamantu. Hlboko v očiach mali usídlenú vnútornú silu, vieru, tisíckrát vyskúšanú lásku zakalenú čistotou, nehu ale aj silu meniť svet. Keď vystúpili nahor, plášť z nich spadol, ich telá sa začali vlniť, prelínali sa, vnárali do seba až zjednotené vyšľahli v mohutný stĺp svetla, ktoré letelo do diaľok a všetkému, čoho sa dotklo, vrátilo čistotu, radosť, krásu. Pred touto silou temno už nemalo šancu. Ale Láska v plameni ho neničila. Naopak, premenila v čistú rosu, prinášajúcu vlahu a potešenie. Zrodil sa plne vedomý dokonalý ľudský duch. Nesie v sebe poznanie, a z tohto poznania schopnosť tvoriť svety.

     Pane, ďakujem.

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001