10.09.2011 15:54

Prihláška + dotazník pre prvý ročník B

Škola LAKreD

 Dotazník k prihláške na štúdium

prvý ročník B

školský rok 2011/2012

„Osvietenie nie je zmenou, ale iba poznaním…..“

 

 

Meno a priezvisko:

 

Pošt. adresa, e-mail:

 

Rok narodenia, astrolog. znamenie:

 

Ako ste sa dozvedeli o Škole LAKreD?

 

Aktuálne zamestnanie:

 

Máte už nejaké skúsenosti z odborov alternatívnej medicíny, esoteriky, duchovnej práce? Absolvovali ste nejaké kurzy, školy, semináre?

 

 

 

 

 

 

Ktorá z oblastí Vás najviac oslovuje (oznámkujte 1-5 ako v škole, prosím, 1=oslovuje ma najviac)

Astrológia

Liečiteľstvo + bylinkárstvo

História, ako  ju nepoznáme

Egyptské a atlantské mystériá

Védy, sanskrt

Tantra

Klas. homeopatia

Kozmológia

Meditácie

Filozofia – prečo sme tu?

Odstránenie osobných blokov

Tarot a veštenie

Naše územie ako nové duchovné centrum

Synchronizácia hemisfér a rozšírenie vedomia

Sloboda ako ochrana pred manipuláciou

Iné......................................

 

 

Čo  od absolvovania Školy LAKreD očakávate?

 

 

Mali by ste záujem o individuálnu prácu na odstranení svojich blokov?  Aký spôsob preferujete (zvýraznite)?

Áno, diagnostika.

Áno, klasická homeopatia.

Áno, kineziológia.

Áno, iný typ – uveďte aký.....

Áno, zatiaľ nie som rozhodnutý(-á).

Nie.

 

Prosíme o priloženie 1 fotografie, pokiaľ je to možné, farebnej, pokojne aj xerokópie.

 

 

PRIHLÁŠKA

 

 

Záväzne sa prihlasujem do prvého ročníka B Školy LAKreD, školský rok 2011/2011

 

 

 

          Meno a priezvisko.......................................................................................

 

          Adresa....................................................................PSČ..............................

 

          Telefón...............................................e-mail:...............................................

 

 

 

   Cena mesačného školného je 30 €.

   Zaplatením školného sa získava vstup na všetky prednášky a aktivity organizované školou LAKreD určených študentom prvého ročníka a aj na prednášky, semináre, cvičenia, meditácie a besedy určeným záujmovým skupinám aj širšej verejnosti okrem špecifických aktivít určeným iba pre študentov druhého ročníka /cvičenia a meditácie, ktoré nadväzujú na študijný plán absolventov prvého ročníka A /.

V školnom je zahrnuté aj občerstvenie – voda, káva, čaj.

 

 

 Zálohový poplatok na štúdium je 30,- €.

  

 Prihlášku, prosím, spolu s vyplneným dotazníkom pošlite na e-mailovú adresu : skolalakred@gmail.com

alebo na adresu: PaedDr. Beáta Kseňáková LAKreD, Alejová 2, 040 01 Košice

 

 Informácie na

 tel.: 0908/081174, 0911/182576

 a na www.skolalakred.sk

 

 Ukončenie prihlášok je 30.09.2011                .

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001