02.01.2013 20:56

Soudný den 2012: Jak byl zrežírován „konec časů“

Vládci oslabují naši vnitřní duchovní sílu, aby nás mohli zmanipulovat tak, abychom uvěřili na proroctví o „konci časů“. Aby toho dosáhli, překroutili a přepsali „svaté knihy“ mnohých náboženství, aby šířili zlověstné učení po celém světě. Vládci věděli, že s použitím útlaku a náboženství nás budou moci ovládat emocionálně, mentálně i duchovně, a vložit do našich myslí falešné vědění.

 

Proroctví o „konci časů“ je jedním z nejúspěšnějších sebenaplňujících proroctví, protože přesvědčilo milióny zbožných stoupenců, že konec světa je blízko. Lidé, kteří věří, že svět skončí ještě před koncem roku 2012, si neuvědomují, že je uvádějí v omyl a manipulují s nimi stejné skupiny lidí, které řídí a ovládají náš světový bankovní systém. Tyto vládnoucí skupiny lidí jsou známy pod mnoha názvy. Někteří konspirační hledači pravdy je nazývají globalisté, tajná klika, nebo elita. Pro mě jsou to Vládci.

Dějiny Vládců a jejich temné agendy

Pokud chceme pochopit, jak Vládci dokázali zosnovat konec světa, potřebujeme vědět něco o jejich historii a způsobu myšlení. Dějiny Vládců a jejich plánů na konec světa sahají až daleko před biblické časy. Jejich plány sahají dokonce až před dobu Sumeřanů a Egypťanů.

Tito Vládci jsou skupiny bohatých lidí, kteří mají své různé cíle, ale jejich hlavní, společný cíl je řídit svět s pomocí celosvětové fašistické vlády. S oblibou infiltrují společnosti zevnitř a pak použijí peníze, aby podplatili vůdce těchto společností. Tak se tito vůdci stávají jejich služebníky a Vládci je můžou využít k tomu, aby pomalu převzali moc nad danou společností nebo zemí.

K tomu, aby účinně infiltrovali nějakou zemi zevnitř, potřebují Vládci používat své strategie v tajnosti. Proto byly vytvořeny tajné společnosti. Časem tyto tajné společnosti získaly velkou moc, protože přijímaly pouze lidi, kteří měli vysokou vlivnou pozici, obvykle se jednalo o vojenské důstojníky, politické a finanční vůdčí představitele a celebrity. Tajnými strategiemi dokázali převzít vládu nad zeměmi s minimálními ztrátami. Je ale důležité vědět, že ne všechny tajné společnosti patří k Vládcům. Některé tajné společnosti patří ke svobodnému hnutí, známému jako Hnutí odporu.

Vládci nejsou jenom bohatí lidé s temným programem. Existuje spousta dobrých lidí, kteří se zapojili do impérií Vládců, protože byli zmanipulování úplatky nebo silou. Mnozí z těchto dobrých lidí čekají na ten správný čas, aby odhalili temné plány Vládců. Čekají, protože pokud se je pokusí odhalit příliš brzy, může je to stát život.

Za dob Sumerů a Egypťanů infiltrovaly nenávistné tajné společnosti politické, finanční a vojenské systémy a svými podlými aktivitami tyto dvě civilizace pomalu zničili. Těmto tajným společnostem se podařilo infiltrovat sumerskou a egyptskou říší, ale nepodařilo se jim nastolit globální fašistickou vládu a to hlavně díky Hnutí odporu. Toto drama mezi Vládci a Hnutím odporu se táhne už po tisíciletí. Rok 2012 je rokem, kdy se toto drama konečně rozvine v nejvyšší možné míře.

Jak byl připraven „konec časů“

Aby zajistili, že jejich plány na konec světa zůstanou živé, vymyli Vládci svým dětem mozky tak, aby podporovaly tyto plány, a přiměli své děti, aby vymyly mozky zase svým dětem, aby podnikly kroky k naplnění jejich proroctví o „konci časů“. Jak se spiknutí o konci světa předává z generace na generaci po tisíce let, každá stávající generace hraje svou danou roli v naplnění proroctví o „konci časů“.

Přesuňme se rychle do moderní doby. Máme řadu podlých tajných společností, které řídí svět. Tyto společnosti infiltrovaly většinu systémů na Zemi, včetně náboženství, politiky a financí. Proto existuje v náboženství tolik dogmat a proto je náš vzdělávací systém tak zkažený. Proto je také světový finanční systém v háji a proto jsme na samém pokraji další světové války. Během první a druhé světové války se Vládcům téměř podařilo nastolit globální fašistickou vládu. Jelikož se jim nepodařilo uskutečnit hlavní cíl, museli se stáhnout a čekat na správný čas, aby se znovu objevili.

Vládci mají na svědomí zkonstruování většiny válek na Zemi. Rádi připravují války, aby mohli financovat mocenské tábory obou protivníků a mít z nich zisk. Vládci nepřemýšlí tak, jako my. Jejich myšlenkové procesy fungují stejně jako u psychopata, proto jsou velmi despotičtí a starají se jenom o sebe. Pro Vládce jsou lidé jen předměty a peněz si cení více než lidského života. Proto je nezajímá, jestli zemřeme.

V současné době se boj mezi Vládci a Hnutím odporu silně koncentruje ve Spojených Státech. Během posledního století se Vládcům podařilo skvěle infiltrovat politický, vzdělávací, náboženský a finanční systém v USA, v zemi, která dnes ztělesňuje tyranii a ne svobodu. Zákony Patriot Act a National Defence Authorization Act (NDAA) jsou důkazem toho, že USA jsou dnes velice zkorumpované. Tyto dva zákony dohromady umožňují vládě USA špehovat své vlastní občany a zadržovat je bez soudu.

K tomu, aby mohli účinně infiltrovat USA, potřebovali Vládci převzít kontrolu nad americkým finančním systémem. V roce 1913 se jim to podařilo, když založili FED (Federal Reserve). FED není federální banka, jak se většina Američanů domnívá. Je to soukromá banka řízená tajnou skupinou elitních bankéřů. Aby toho nebylo málo, vláda USA předala FEDu právo tisknout peníze. Tím, že dovolila soukromé bance tisknout státní peníze, umožnila vláda USA, aby se stala i s občany otroky centrálního bankovního systému.

Jakmile Vládci získali kontrolu nad finančním systémem USA, získali také kontrolu nad ostatními světovými finančními systémy, protože dolar je měna světové rezervy. Aby mohli ukrást majetek občanů USA a zemí, které používají dolar jako svou rezervní měnu, začali Vládci tisknout obrovské množství nekrytých peněz (papírové peníze). Tyto peníze rozfofrovali a financovali finanční systémy založené na Ponziho systému. Tisk nekrytých peněz vyčarovaných ze vzduchu je tajný způsob Vládců, jak ukrást náš majetek, aniž bychom o tom věděli. Běžně se tomu říká inflace, ale není to nic jiného, než skrytá daň veřejnosti. Abyste se dozvěděli, jak může být inflace skrytou daní, přečtěte si, prosím, tento informativní článek.

Všechny zkorumpované systémy, které Vládci vytvořili, jsou navrženy tak, aby pomáhaly posilovat iluzi, že jejich proroctví o „konci časů“ je pravdivé. Většina z nás si však neuvědomuje, že svět je v chaosu proto, že Vládci zinscenovali ekonomické krize a války a zároveň podporovali firmy, které bezohledně ničí naši planetu. Zažíváme na Zemi změny, protože Vládci uměle ničí naši planetu svou ideologií, toxickými chemikáliemi a pokročilými skalárními zbraněmi. Je smutné, že Vládcům pomáháme ničit naši planetu, protože podporujeme jejich destruktivní systémy.

Umělé změny na zemi klamou ty, kdo věří na proroctví „konce časů“

Vládci oslabují naši vnitřní duchovní sílu, aby nás mohli zmanipulovat tak, abychom uvěřili na proroctví o „konci časů“. Aby toho dosáhli, překroutili a přepsali „svaté knihy“ mnohých náboženství, aby šířili zlověstné učení po celém světě. Vládci věděli, že s použitím útlaku a náboženství nás budou moci ovládat emocionálně, mentálně i duchovně, a vložit do našich myslí falešné vědění.

Poté, co překroutili „svaté knihy“, vytrénovali Vládci budoucí generace, aby uměle vytvořily takové změny na Zemi, které se podobají proroctvím v jejich tak zvaných „svatých knihách“. Většina z nás si neuvědomuje, že v jistých vládách existují tajné skupiny, které mají velice pokročilé technologie pro přenos energie. Tyto technologie dokážou manipulovat s počasím, způsobovat zemětřesení, záplavy a jiné přírodní katastrofy. Jednou z těchto technologií je známá jako Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum (High Frequency Active Auroral Research Program) a její dobře známý HAARP umístěný na Aljašce blízko města Gakona.

Vláda USA tvrdí, že HAARP je program pro výzkum ionosféry. Výsledky studia vlastností ionosféry mají být použity pro zlepšení komunikačních a sledovacích systémů pro civilní a obranné účely. Americká vláda nám už ale neříká, že HAARP dokáže manipulovat počasí.

Přestože americká vláda tvrdí, že chce používat HAARP pro obranné účely, zařízení stejně dokáže rozšířit přirozené vzorce počasí na Zemi a destabilizovat energetická pole planety. USA není jedinou zemí, která vlastní technologie na ovládání počasí. Dalšími jsou Rusko, Čína, Velká Británie a pár dalších. Jak se píše na webu Haarp.net:

Jednoduše řečeno je zařízení HAARP obrácený radioteleskop: anténa vysílá signály, místo aby je přijímala. HAARP je testovací zařízení pro super-silné technologie na vysílání radiovln, které zvedá oblasti ionosféry tak, že zaměří paprsek a tyto oblasti zahřeje. Elektromagnetické vlny se potom odrazí zpět na zemi a proniknout veškerou hmotou, živou i neživou.

Následující odstavce jsou také výňatky z Haarp.net. Podle patentů na HAARP jej lze použít k manipulaci počasí.

V patentu se uvádí: „…velké oblasti atmosféry lze nadzvednout do nečekaně velké výšky, takže rakety narazí na nečekané a neplánované odporové síly, což povede k jejich zničení.“ „Úprava počasí je možná například změnou vzorců větru ve vyšší atmosféře tím, že se vytvoří jeden nebo více oblaků atmosférických částic, které budou působit jako čočky nebo zaměřovací zařízení.“

Pokud chápete, jak HAARP funguje, uvědomujete si, že byl už mnohokrát použit k manipulaci počasí a způsobení sucha, záplav, hurikánů a dokonce zemětřesení. Je možné určit, kdy je zařízení HAARP používáno, a to tak, že budete hledat unikátní frekvenční signaturu HAARPu, kterou lze s pomocí správného vybavení snadno detekovat. HAARP lze použít k vyvolání zemětřesení, když ho nastavíte tak, aby vytvářel ultra nízké frekvence (ULF) zhruba o 2,5Hz. Více informací o tom, jak lze použít HAARP k vyvolání zemětřesení, najdete na TheOldSpeakJournal.WordPress.com. Skvělé vizuální důkazy najdete na SinceDutch.WordPress.com.

Níže uvedené krátké ukazuje, jak lze HAARP použít k vyvolání zemětřesení. To video mne přivádí k otázce, zda některá z velkých zemětřesení, ke kterým došlo za posledních pár let, jako například zemětřesení o magnitudě 9,0, ke kterému došlo 11. března 2011 v Japonsku, nebylo vyvoláno HAARPem. Signatury HAARPu byly zaznamenány v blízkosti Japonska hodiny a dny před březnovým zemětřesením. Kdo jsou ti lidé v pozadí? O co jim jde?

Jak vyrobit zemětřesení?

Mnohá hromadná úmrtí ryb a jiných zvířat, ke kterým dochází po celém světě, se nedějí proto, že by na Zemi docházelo ke změnám, že by se měnila Země nebo kvůli nějakým božským silám. Děje se to kvůli testování pokročilých energetických zbraní. Navíc velký opakovaný úhyn ryb v blízkosti Mexického zálivu byl způsobený toxickými chemikáliemi, které byly použity k vyčištění ropné skvrny z dubna 2010. Masová úmrtí ryb a zvěře se nedějí z hněvu božího. Omlouvám se všem, kteří tomu věří.

Lidé, kteří stojí za těmito umělými změnami na Zemi, se domnívají, že jsou bohové a věří, že nám můžou vymýt mozky a přimět nás, abychom uvěřili, že svět končí. Účelem toho je, abychom byli ve strachu a tak jednodušeji manipulovatelní a ovladatelní. Tito lidé jsou velmi naivní, protože si myslí, že se můžou vzepřít zákonům vesmíru. Zákony vesmíru jsou ale nezvratné. Tečka. Pokud by se dokázali vzepřít zákonům vesmíru, byli by už dnes nesmrtelní.

Dojde tedy 21. prosince ke konci světa?

Na základě posledních několika let mého výzkumu a také podle mé intuice nevěřím, že svět 21. prosince 2012 skončí. Pokud by svět měl 21. prosince 2012 skončit, už teď bychom zažívali velké změny na Zemi po celém světě, jako například celosvětová zemětřesení (nad 7,0 stupňů), výbuchy sopek, velké geomagnetické poruchy a další zvláštní jevy. Jinými slovy, bylo by na Zemi tolik velkých změn, že bychom nebyli schopni fungovat jako společnost.

Naše planeta je v křehkém stavu kvůli našim destruktivním myšlenkám a činům, ale nechystá se vybuchnout. Pokud by však skalární nebo jaderné zbraně byly použity ve velkém měřítku, mohly by destabilizovat energetickou mřížku Země a způsobit její výbuch. Naštěstí existují neviditelné pozitivní síly, které také používají pokročilé technologie a pomáhají držet naši planetu pohromadě, tak aby mohla projít galaktickým centrem s menšími problémy.

Je mi líto, že to říkám všem přívržencům proroctví o „konci časů“, ale 21. prosince 2012 nebude konec světa. Toto datum představuje konec velkého cyklu.

Svět jednoho dne nepochybně skončí, ale to se stane, protože je pohlcován galaxií Mléčné dráhy. Naše galaxie je na cestě vědy smrti, proto má uprostřed černou díru. Nakonec tato černá díra pohltí veškerou kvantovou energii a hmotu Mléčné dráhy i s dušemi, které jsou k ní připoutány. Až tato černá díra dosáhne kritického bodu, zhroutí se do sebe a obrátí všechno z Mléčné dráhy zpět na prach? Tento proces obvykle trvá miliardy let a Mléčná dráha už pár miliard let má. Podrobnější vysvětlení tohoto procesu najdete ve článku Dvě hlavní duchovní cesty: Věda života vs. věda smrti.

zdroj : www.osud.cz

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001