10.09.2011 14:47

Spravodlivosť

  Pozrime sa, ako funguje stvorenie. Energie prúdia z Božskej sféry nadol v obrovských vlnách, ktoré sú schopné preraziť to, čo už jestvuje a dať tomu nový impulz. Ten vždy prichádza vtedy, keď je to potrebné a čas dozrel. V nekonečnosti Vesmíru pre pozemšťana nie je možné vidieť či zažiť vedome toto napĺňanie Božích slov : Buď svetlo. Vo svojej maličkosti zrnka piesku môže iba veľmi obrazne pochopiť veľkosť stvorenia – stvoriteľského aktu. Aj tak to ale nikdy nepochopí, pretože mu na to chýba potrebné porozumenie, - nadhľad, ktorý je možný iba z hraníc Stvorenia – hradu Grálu.

   Preto človek síce rozpráva o zrodení Vesmíru, ale nikdy tento akt nepochopí. Ale môže urobiť iné – veľmi dôležité a potrebné. Uznať svoju maličkosť a prijať svoju  úlohu – spolutvorcu v rámci jemu vymedzenému pôsobeniu. Zdá sa ti to málo? Nie. Je to obrovská dôvera, ktorú vniesol Syn Boží a Syn 4loveka na počiatku do ľudských duchov. Mnohí nezlyhali a verne plnia svoje úlohy. Ale mnohí opustili svoju úlohu – vyvíjať sa smerom k dokonalosti – a začali opačný proces úpadku a straty vysokých vibrácií vyvíjajúceho sa ducha správnym spôsobom.

   Nie je náhoda, že Syn Boží riekol: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Skutočne si človek ani v najmenšom nevie predstaviť, čo v dokonalosti Stvorenia znamená padlý duch a pôsobenie temna, ktoré vzniklo za podpory lenivých ľudských duchov. Temné nížiny vybudované zlým chcením sú obrovskou prekážkou vo vývoji celého stvorenia.  Len Otec Nebeský vo svojej dokonalej múdrosti vie, kedy nastane moment návratu. Iba on jediný v úplnej celistvosti vie, kde je chyba odstránená, kde sa odstráni a kde je nutná úplná zmena. Človeče, tras sa, aby si nestal pre svojho Boja nepotrebným a nemilým. Len on vie vo svojej dokonalosti zvrátiť sled nedokonalosti. Ale chce, či môže: Isteže, ak chce, tak môže. Len či je to prínosom?!

   Áno, náš Otec je nekonečne láskavý a spravodlivý. A v jeho spravodlivosti spočíva pravda. Je možno tvrdá, je vari nemilosrdná? Nie, je spravodlivá, prísna tam, kde je namieste prísnosť, láskavá tam, kde je otvorené srdce, čistá tam, kde nájde čistú nádobu. Si takouto čistou nádobou s otvoreným srdcom, v ktorom sa spravodlivosť premení na Lásku? Vstúp do seba a pozorne to skúmaj. Ak nájdeš niečo nepríjemné, zahaľujúce, uvedom si to a popros o pomoc. Úprimne, pokorne, s túžbou byť čistý pre Službu! A dostane sa ti to, čo si vyprosíš – veľkú pomoc a milosrdenstvo. No beda, ak budeš prosiť neúprimne, sebecky, falošne. Všetko toto sa ti stonásobne vráti. Lebo Nebeský Otec rozdáva priehrštím slasti a strasti. Slasti vyvoleným, ktorí si vyslúžili túto slasť celým svojím bytím. Strasti tým, ktorí nepoznali svojho Boha a nepoznajú ani jeho milosť. Nie preto, žeby ju Boh pre nich nemal. Preto, lebo oni sami svojím uzavretým srdcom ju k sebe nepustia!!!

   Dobre zváž tieto moje slová. Veľmi veľa som ti nimi povedal. Ak ich správne pochopíš, v nekonečnej vďačnosti padneš na kolená a z tvojich úst sa vyrinú iba slová chvály a vďaky. Z hĺbky tvojho srdca, v hlbokej pokore a úcte. Cti si tento deň a túto hodinu, lebo nevieš ceny toho, čo si práve dostal.

 

                                               Abd – ru- shin

 

Deťom Svetla

Prijala Laura 31.05.2006

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001