18.09.2012 19:19

Umění skoku mezi časovými liniemi (1/2)

Ačkoliv se to může zdát některým paradoxní, vaše časová linie – váš život – je pouze jednou z mnoha simultánních možností. A je celkem možné, že skutečně je vaším vrozeným právem měnit svoji časovou linii a potenciály svého života.

 

Ačkoliv se to může zdát některým paradoxní, vaše časová linie – váš život – je pouze jednou z mnoha simultánních možností. A je celkem možné, že skutečně je vaším vrozeným právem měnit svoji časovou linii a potenciály svého života.

Vaše kultura, z různých důvodů, vás zhypnotizovala, abyste uvěřili, že jste omezeni na jednu časovou linii. V této zprávě budeme probírat naše chápání časových linií a toho, jak je můžete měnit.

Kdykoliv dojde k nárůstu chaotických událostí, existuje konvergence řady časových linií. V důsledku faktu, že vaše planeta vstoupila do chaotického uzlu a zažívá neustále se zvyšující míru chaosu, dochází k nárůstu také u toho, čemu říkáme časové uzly.

K časovým uzlům dochází, když konvergují dvě nebo více časových linií. V důsledku jejich velké blízkosti dochází někdy k oscilačním efektům, když realita jedné časové linie prosákne, nebo jsou fyzicky vnímány lidmi v sousední časové linii. Silné časové linie mohou také doslova ovlivnit možnosti nebo pravděpodobnosti dalších časových linií v časovém uzlu. Jinými slovy, ke kreativním a novátorským účinkům často dochází v časových liniích, když vstupují do časového uzlu (blízkosti dalších časových linií).

Existují evoluční počáteční skoky, které obsahují obrovskou možnost urychleného vývoje, pokud chápete, jak je využít. V důsledku volatelní povahy událostí na vaší planetě se vynořuje řada časových uzlů. To je velmi komplikovaná a komplexní záležitost a budeme se snažit ji rozčlenit na její nejmenší segmenty, protože věříme, že tyto informace mají klíčový význam pro ty z vás, kteří jste zapojeni do procesu vzestupu, a kvůli jejich čisté hodnotě pro přežití. Vraťme se nejdříve k většímu obrázku, a pak k jednotlivým strategiím, které doporučujeme.

Pozadí

Vaše planeta je připravena na pokraji totální transformace. Forma této transformace má mnoho projevů, a jste to vy – kolektiv – kdo tyto výsledky ovlivní do větší či menší míry.

Některé tyto výsledky, tyto možnosti, naplní proroctví planetární destrukce a očištění. Další časové linie, další projevy, odhalí odlišný výsledek. Náhlý neočekávaný posun v lidském vědomí by mohl srazit Řídící, kteří tak negativně ovlivnili váš osud, na kolena. A existují další stovky možných časových linií mezi těmito dvěma polaritami. Ve vaší společnosti existují zájmy, abyste byli omezeni na jednu časovou linii, jednu zkušenost života, protože si to oni myslí.

Ale máte schopnost, uvnitř své povahy, měnit časové linie a pravděpodobnosti na poslední chvíli jakékoliv události – ať již osobní nebo kolektivní. Neříkáme, že je to „pozitivní“. Říkáme, že je to věcí faktu týkajícího se vašeho evolučního potenciálu. Jestli dosáhnete tohoto potenciálu kolektivně, nebo ne se teprve uvidí, ale cestou zasvěcence je sahat po největším potenciálu, bez ohledu na to, co se kolem něj děje. Tudíž v této zprávě budeme probírat to, co můžete udělat, a jak to udělat.

Z našeho pohledu je váš kolektivní osud souhrnem individuálních voleb, které jste vy, jako osoby, učinili. To je kombinováno s evolučními a terestrickými silami, jejichž řízení je daleko mimo vás a vaše schopnosti. Tato sbírka sil také obsahuje kosmické vzory energie a záměrnost z oblastí vesmíru mimo vaši lokální sluneční soustavu, protože jste součástí komplexní kosmické matice, kterou je váš vesmír.

Pokud bychom měli použít přirovnání, tak bychom řekli, že vy, lidstvo, jste na velké námořní lodi. Ale mnozí z vás spí a je tam někdo, kdo tuto loď řídí, kdo by tam být neměl. Z mnoha historických a transhistorických důvodů, které zde nebudeme zmiňovat, kormidlovaly vaši loď různé bytosti.

Ale, ach, jak se vlny mění. Stále více z vás se probouzí, ačkoliv někteří, stále v polospánku, vrávorají po palubě, jak sledují divokou bouři měnění jejich světa před očima. Řídící vědí, že mnozí z vás se probouzíte – příliš mnozí, než je jim milé.

Je to skutečně zajímavá doba k žití!

Současná ekologická situace v Zálivu je jedním z příkladů mnohočetných linií. Navzdory pokusu vašich médií situaci zlehčit mnozí z vás cítí, jak vážnou situace je, a skutečně, v oblasti Zálivu jsou komplikace, které jsou pod povrchem, jak doslovně, tak přeneseně.

V naší předešlé zprávě jsme se zabývali několika možnými časovými liniemi pro tuto událost. To, která z těchto časových linií se bude rozvíjet ve vaší trojrozměrné realitě, není napsáno v bahně nebo betonu, ale je to změnitelná událost či výsledek. V této zprávě bychom rádi probrali, jak vy, jako jedinci, můžete přeskočit do časové linie s jiným osudem během okamžiku. To lze extrapolovat na vaši civilizaci, také přeskakující časové linie, ale to je problematika pro jindy.

V tuto chvíli bychom rádi obrátili vaši pozornost na vás, jednotlivé lidi, a to, jak můžete vyskočit z katastrofické časové linie – z výsledku, který si nepřejete – do něčeho laskavějšího, životu přátelského, a plného evolučního potenciálu.

Pro záznam, existují technologické prostředky pro skákání mezi časovými liniemi, ale naše informace zde se týkají lidského vědomí, a jak vy, prostřednictvím moci vlastního povědomí a záměru, můžete mezi časovými liniemi přeskakovat. K tomuto úsilí již máte dva největší poklady ve vlastní povaze – vaši suverénní vůli (k činění voleb) a vaši schopnost cítit. Ty po řádném zkombinování vám umožní skákat mezi časovými liniemi dle přání, coby spolutvůrci své reality, spíše než abyste byli pouhými pěšci na šachovnici.

Základní princip

Základní princip, pro skákání mezi časovými liniemi, je koordinace několika významných polí záměrnosti.

1) Identifikujete časovou linii, do které si přejete přesunout.

2) Změníte svůj vibrační stav, aby odpovídal této linii.

3) Uzamknete se v tomto vibračním stavu, aby nekolísal.

4) Uděláte čin, který je projevem nové časové linie.

5) Zůstanete.

V této páté fázi musíte udržet vibrační stav nové časové linie, kterou jste si zvolili, a provádět volby koherentně s novou časovou linií a zůstat v ní navzdory smyslovým informacím o opaku.

Tato poslední fáze setrvání je důležitá, protože vaše současná časová linie je akumulací vaší víry a záměrů. V závislosti na síle této víry a záměrů budete možná muset nahromadit obrovské množství energie, abyste překonali nastavený vzorec svého života.

Informace, o které se s vámi dělíme, lze použít k vypořádání se s jakoukoliv časovou linií nebo projevem ve vašem životě, až po ty nejsvětštější situace. Nicméně v této zprávě se budeme zabývat touto metodologií přeskakování mezi časovými liniemi ve vztahu k vzestupovému procesu, a k tomu, jak se můžete přesunout do časových linií odlišných od časové linie kultury, ve které nyní přebýváte.

To je, pro některé, revoluční myšlenka; ale pro nás je to prostě pravda o vaší povaze. Jste tvůrčími bohy a tyto informace, o které se dělíme, jsou prostě vaším nezcizitelným právem. Nabízíme vám je v této době s předjímáním a nadějí, že mnozí z vás přeskočí do jiných časových linií a nakloní kýl lodi, na které jste, a zavedou ji do bezpečných a prosperujících vod.

Dost bylo metafor, pojďme na základy toho, jak přeskočit mezi časovými liniemi.

Vzestup

Vzestupový proces, z našeho pohledu, obsahuje i nabití vašeho druhého těla, vašeho KA, a zvýšení jeho vibrací, abyste vyzařovali více světla a nakonec se stali SAHU, nesmrtelným energetickým tělem. Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit vibrace svého KA. Většina vašich spirituálních tradic má vlastní metody pro zvýšení vibrací, ale bohužel je mnoho z nich také prolezlých dogmatem, tabu a celkem upřímně interferenčními vzory myšlenkových forem umístěných těmi, kteří si nepřáli a nepřejí vaši svobodu, ale kteří vydělávají na vašem uvěznění.

A ano, je smutné říct, že některé z vašich spirituálních tradic – a obzvláště vaše náboženství – jsou zákeřnými pastmi, a pokud máte při vzestupu vystoupit nahoru, musíte oddělit pravdu od klamů. Pouze vy se to můžete provést, protože je to jedna z nezbytností mistrovství. Je to čára v písku samotného vědomí pro ty, kteří si zvolili vzestoupit svoji bytost. Ti se stávají mistry pravdy a neuhýbají z reality do falešnosti. Nejsou otroky dogmatu. Neklaní se nikomu, jen vlastní božskosti.

Z energetického hlediska vzestupový proces začíná, když vaše životní síla, zvaná starými Egypťany sechem, začne vzestupovat po džedu, či posvátné cestě čaker. To je vzestup ve své nejjednodušší formě. Je to expanze vědomí a povědomí. Jak vaše životní síla vstupuje do vyšších mozkových center a vaše tělo KA se stává nabitým, vstupujete do další fáze vzestupu. V této fázi začínáte metabolizovat samotné světlo. Světlem myslíme spirituální světlo, světlo, které existuje ve spirituálních sférách. Toto světlo krmí tělo KA a zvyšuje jeho vibrace. Když tělo KA dosáhne jisté amplitudy, či síly vibrací, bez kolísání, je zažehnuto typem éterického ohně, který ho přemění na SAHU, či nesmrtelné energetické tělo. To lze považovat za jednu z posledních fází této konkrétní formy vzestupu. Ale chceme jasně říct, že jakýkoliv pohyb nahoru ve vědomí a pohyb životní síly nahoru po džed, bez ohledu na použitou metodu, je součástí vzestupového procesu.

Nyní bychom rádi probrali některé základní koncepty a výcvikové strategie, které poskytnou základní metodu pro skákání mezi časovými liniemi. Pak vaši pozornost nasměrujeme na to, jak můžete vytvářet novou pravděpodobnost pro sebe, dokonce uprostřed toho, co se jeví být velkými problémy. A co je nejdůležitější, probereme významnou evoluční možnost, která existuje ve vašem stávajícím časovém uzlu.

Jedním z prvních úkolů, kterým čelíte, pokud máte přeskočit do jiné časové linie, je transcendence strachu. Většina lidí se bojí neznámého, ale je zde zapojen ještě zákeřnější prvek. Řídící, kteří si přejí ovládat váš osud a vydělávat na tom, jsou mistry projektování strachu, a používají obrovské zdroje kontroly mysli a hypnózu prostřednictvím médií, aby masy přesvědčili, že je toho hodně, čeho se bát. A zatímco, upřímně, je něco pravdy, že existují důvodu pro strach, vyšší pravda není odhalena.

Vyšší pravdou, jak na to pohlížíme my, je vaše schopnost měnit svoji realitu, vaše vrozená schopnost používat dva poklady své suverénní vůle a svoji schopnost cítit jako prostředky pro navigaci do nových časových linií. Dovolte nám zde být konkrétními.

Jak jsme zmínili dříve, typ vzestupu, o kterém mluvíme, začíná jednoduchým pohybem vaší životní síly nahoru po džed, či páteři, do vašich vyšších mozkových center. Jak k tomu dochází, energie krouží ve vašem těle KA, zvaném čakry, stává se aktivovanou novými způsoby. To otvírá okno nových možností, a nových vhledů, vzkvétají nové formy inspirace a tvořivosti. Ale pokud je vědomí zamknuto do strachu, stává se vězněm nižších center, impulzů pro přežití, sexu a moci.

Z různých historických a trashistorických důvodů, jak jsme zmiňovali dříve, došlo, a dochází k tajné úmluvě udržet lidstvo zamčené v nižších centrech, zvěčnit strach jako prostředek ovládání osudu. Tudíž pro jakéhokoliv mistra, který si zvolí cestu nahoru, je jednou z prvních překážek projít údolím strachu – projektovanými myšlenkovými formami své kultury. Pak musíte projít branami omezení, která vás poutají, abyste poznali lži, které byly opakovány, dokonce i vašimi nejposvátnějšími náboženstvími.

Ale dovolte nám říct, že máte odvahu a sílu takový průchod provést, a dovolte nám říct, jako příklad, že časová linie, ve které si přejte žít, je laskavá: milující laskavost. A uděláte to následně, maje na paměti, že stejné principy platí pro jakoukoliv časovou linii, kterou si přejete vytvořit.

Příprava a trénink

Prvním krokem je identifikovat časovou linii, kterou si přejte vytvořit, ve které si přejete žít. V tomto případě e to časová linie milující laskavosti. Druhým krokem je posunout se do vibračního stavu, který této časové linii odpovídá. V tomto případě je to citový stav milující laskavosti, takže musíte přebývat v tomto stavu maximálně, nakolik jste schopni. Tím myslíme, že budete projevovat milující laskavost vůči ostatním a k sobě.

Třetím krokem je zamknout se ve vibračním poli, aby nekolísalo. To je důležitý aspekt přeskakování mezi časovými liniemi, protože starý vibrační stav má vlastní život. Jen proto, že jste si zvolili vytvořit novou časovou linii a přešli jste do vibračního stavu, který ji odpovídá, není to zárukou, že se časová linie bude manifestovat nebo pokračovat. Musíte zamknout vibrační pole na místě, protože to udržuje váš přístup do nové časové linie.

K prvním dvěma krokům patří vaše suverénní vůle. Volíte si časovou linii, kterou chcete zažít. Zvolíte si vibrační stav, který této linii odpovídá. A ve třetím kroku – zamknutí ve vibračním stavu – použijete druhý poklad své povahy: svoji schopnost cítit.

Cítěním vibračního stavu, ve kterém si přejte být, ho zesílíte; posílíte ho. A pokud přidáte i koherentní emocionální stav, jako ocenění nebo vděčnost za vibrační realitu, urychlíte její zrod.

Tento prostý akt ocenění, nebo pocitu vděčnosti, za novou časovou linii katalyzuje její realitu způsoby, které nejdou na rozum. Takže ony dva poklady vaší povahy jsou v těchto třech krocích spojeny. Další krok si vyžaduje opět vaši suverénní vůli. Musíte setrvat, abyste udrželi vizi nové časové linie a vibrační stav, bez ohledu na to, co vám říkají vaše smysly. To je brána, kde mnozí selžou.

Manifestování nové časové linie do vaší trojrozměrné reality si vyžaduje nahromaděnou energii. Pokud vytrváte v držení vize nové časové linie, s vibračním polem (nebo jeho cítěním), spolu s vděčností za to, že již existuje, nahromadíte energii.

Úkolem je zde být ke své vizi upřímný, zatímco věnujete pozornost tomu, co vám ukazuje současná realita. Není to o předstírání. Je to o čelení realitě, jak se vám předkládá, zatímco zároveň držíte vyšší vizi. Jinými slovy, vypořádáváte se s realitou svého života, zatímco zároveň držíte vizi jiného života. To je tím uměním.

Když použijeme náš příklad, tak pokud si přejte vytvořit život s více milující laskavostí, posunete se do vibračního stavu tak, že budete projevovat milující laskavost vůči ostatním. Pokud jste schopni cítit vděčnost za tento vibrační stav, urychlí to vytvoření nové časové linie.

Ve skutečnosti bude období, kdy poznáte, že ne všichni jsou schopni milující laskavosti, ani ji přijímat. Vaše vize pak bude vytříbena realitou života, a toto vyzrávání vašeho vědomí proběhne přirozeně, jak se budete vypořádávat s realitou své současné časové linie, spolu s objevováním se vaší nové časové linie.

Jedním z výsledků tohoto způsobu jednání je, že se stanete mistrem milující laskavosti a mistrem vypořádávání se s těmi, kteří takové vibrační stavy projevovat nedokážou. Nakonec zažijete život plný milující laskavosti, kde k vám tuto kvalitu projevuje více lidí, a vy k nim. A když se setkáte s někým neschopným tuto kvalitu projevit, budete lépe schopni se s ním vypořádat, aniž byste tuto kvalitu ztratili vy.

Tudíž zasejete novou časovou linii a novou realitu pro sebe.

Nyní se vraťme ke kolektivní časové linii.

Jak jsme řekli dříve, časové uzly jsou křižovatky, kde konverguje řada časových linií, a vy můžete přeskakovat z jedné do jiné, pokud chápete, jak se to dělá. Vysvětlili jsme právě základní princip týkající se individuálních časových linií. Nyní probereme, jak můžete přeskočit do jiné časové linie, než je daná kolektivní.

Jakkoliv se to může zdát paradoxní, je celkem možné žít v dané časové linii a mít jinou životní zkušenost, než lidé kolem vás.

Řekněme to opět jinak. Je možné žít v nebi, zatímco ostatní žijí v mukách. Na nejhlubších úrovních vědomí je to prostě věcí volby.

Uznáváme, že jste byli, a nadále jste manipulováni silami, které si přejí udržet vás uvězněné. Ale naší volbou v této komunikaci je dát vám klíče k vyskočení z tohoto uvěznění, nepřebývat v jeho historii, nebo identitách těch zapletených. Protože popravdě řídíci jsou pro vás neviditelní. Jsou to loutkovodiči.

Jak chaotické události eskalují, budete mít mnoho příležitostí přeskočit mezi časovými liniemi. Naším doporučením je zapamatovat si kroky, které jsme probrali dříve. Můžete s touto metodou experimentovat tak, že si zvolíte provést experiment. Zvolte něco, co byste rádi jako realitu ve svém životě, a za použití kroků, které jsme probírali, uvidíte, co můžete vytvořit.

(pokračování)

zdroj: www.osud.cz

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001