18.09.2012 19:21

Umění skoku mezi časovými liniemi (2/2)

Intuice funguje takto. V těchto okamžicích intuice jste na křižovatce – v časovém uzlu – kde můžete skočit do jiné časové linie a jiného výsledku. Tento nárůst intuitivní vnímavosti je jednou z charakteristik osobního vzestupu, či pohybu ve vědomí nahoru. Vyvinutější intuice má zjevný prospěch pro fyzické přežití.

 

Fyzické a spirituální přežití

Součástí našeho základního důvodu pro sdělení této zprávy je něco s většími následky, než vytváření osobních přání. Toto „něco“ má doslova co dělat s vaším přežitím, jak fyzickým, tak spirituálním.

Jak chaotické události eskalují, vaše síla intuice bude důležitější, než kdy dříve.

Někteří lidé tomu říkají „předtucha“. Aniž byste věděli, jak to víte, náhle víte, co v dané situaci dělat.

Intuice funguje takto. V těchto okamžicích intuice jste na křižovatce – v časovém uzlu – kde můžete skočit do jiné časové linie a jiného výsledku.

Tento nárůst intuitivní vnímavosti je jednou z charakteristik osobního vzestupu, či pohybu ve vědomí nahoru. Vyvinutější intuice má zjevný prospěch pro fyzické přežití.

Před okamžikem jsme řekli něco, co může být pro některé jedince paradoxní. Řekli jsme, že schopnost skákat mezi časovými liniemi má jak fyzický, tak spirituální prospěch.

Mínili jsme tím, že schopnost skákat mezi časovými liniemi do jiného výsledku může mít za následek fyzické přežití v jistých situacích. Spirituálním přežitím míníme, že existují hrozby pro vaše spirituální probuzení. Pokud ztratíte stopu své pravdy, pokud ztratíte dva poklady, které vlastníte ve své povaze – vaši suverénní vůli a vaši schopnost cítit – pak jste spirituálně v nebezpečí. Nespouštějte z těchto pokladů v sobě oči. Jak se chaotické události zvyšují, a budou se zvyšovat – protože jde o zrod nového světa – řídící zvýší svoji snahu. Buďte podezřívaví vůči kontrole mysli a jakékoliv myšlenkové formě, která omezuje vaši suverénní vůli a vaši schopnost cítit, bez ohledu na její původ – dokonce i když pochází z jednoho z vašich „posvátných“ náboženství.

Jakékoliv myšlenkové formě, bez ohledu na to, do jakých posvátných hadrů nebo politické korektnosti je oděna, která by omezila vaši suverénní vůli zvolit si, nebo vaši schopnost cítit, je třeba se vyhnout. To je klíčová nutnost pro ty z vás, kteří si přejí přežít tuto cestu spirituálně nedotčení.

Konvergence časových linií a změna pravděpodobností

Nyní se vraťme k primárnímu důvodu této komunikace. Vše, co jsme řekli doposud, je pozadí a návrhy pro výcvik vašeho vlastního vědomí k přeskoku mezi časovými liniemi.

Ale nyní obracíme naši pozornost k dvěma vysoce významným časovým liniím, které existují nezávisle na vašem stvoření. Jde o jiný řád existence. Nejsou vytvořeny vaší osobní volbou. A existují jako vzájemné opaky.

Vy existujete, jak jsme řekli při řadě příležitostí, v mnoha časových liniích a pravděpodobnostech zároveň. Jednou z časových linií, kterou vy a lidstvo v tuto chvíli prožívá, je naplnění proroctví soudného dne a planetární destrukce. To je velmi reálná časová linie. Ale je to pouze jedna možná časová linie. Jste v konvergenčním bodě, časovém uzlu, kde je možné přeskočit z pravděpodobností soudného dne do nového typu Země a nového řádu existence.

Tato časová linie, kterou nazýváme nová Země, je velmi odlišnou dimenzí zkušenosti, než vaše stávající realita. V této časové linii je Země hluboce uctívána a držena ve vděčnosti převážnou částí lidstva, která chápe a cení si pravdy, že veškerý život je vzájemně propojen.

Zde není Země pleněna a vykořisťována kvůli zisku – a ke škodě jejího ekosystému. Technologie byly transformovány prostřednictvím zvýšení lidského vědomí. Pryč jsou život ohrožující technologie a život poškozující myšlení vaší stávající éry. Války jsou věcí minulosti. Řídící, kteří používali negativní síly na váš osud prostřednictvím své manipulace náboženství, ekonomiky a mezinárodních záležitostí, se vzdali své moci. Sám život je považován za posvátný, a nové chápání posvátnosti hmoty lidstvo přijalo. Neexistují žádné války mezi nebesy a Zemí v tomto novém světě.

Je víc, věcí, které bychom mohli o této časové linii říct, ale doufáme, že cítíte rozdíl mezi touto časovou linií a další, která nakonec vede k soudnému dni a destrukci.

Je ještě jedna věc, kterou bychom rádi o této časové linii nové Země řekli. Je to atribut, kterého si obzvláště ceníme. V této nové časové linii jsou opony mezi světy tenké, a je zde větší interakce mezi lidmi a intergalaktickými bytostmi – jako jsme my – a s tím, co byste mohli nazvat světy dév a duchů.

Právě zde musíme říct, že není našim záměrem vás rozhoupat, protože věříme v nezasahování. Nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle. Nicméně můžeme poukázat na to, co vidíme.

Ve starém Egyptě existovala bohyně Maat, která držela váhy, a po smrti srdce zasvěcence bylo umístěno na váhy a na druhou misku bylo dáno pero. Pokud bylo srdce lehké jak pero, zasvěcenec mohl vstoupit do nebeských světů – což znamenalo vyšší stavy vědomí. Ale pokud bylo srdce plné negativity, lítosti a smutku, zasvěcenec se musel vrátit do nižších světů.

Velmi skutečným způsobem je lidstvo v bodu setkání s Maat. Každý člověk, který věří v časovou linii soudného dne, destrukce a hrůzy se k této realitě přidá. Každý, kdo považuje za skutečnou časovou linii nové Země, se přidá k této realitě.

Nejste v této situaci bezmocní. Máte ve vlastní povaze moc radikálně změnit sebe a planetu – obzvláště lidstvo. Pokud cítíte rezonanci s touto časovou linií nové Země, a pokud si zvolíte žít v tomto novém řádu bytí, přidáte svoji váhu, tak říkajíc, a pomůžete zvrátit váhy.

Rádi bychom řekli něco, co jsme řekli dříve, protože to á klíčový význam. Je možné žít v nebesích, zatímco lidé kolem vás žijí v mukách. To má máloco dělat s vaším místem v čase a prostoru, ale více s vibračním stavem.

Pokud cítíte pravdu toho, co říkáme, a zvolíte si zarovnat se s touto novou Zemí, vítáme vás v nové časové linii a novém osudu.

Doporučujeme projít si kroky jak přeskakovat mezi časovými liniemi, které jsme poskytli dříve, a začít velký experiment, vstupte do časové linie nové Země a připravte se na zázraky.

A konečně – nechtě Zemi k vám promluvit. Nechte ji vás polaskat a převést její nejhlubší znalosti a moudrost. Bude skvělým spojencem v nadcházejících změnách.

Poskytneme další informace o přeskakování mezi časovými liniemi a nové Zemi v budoucích komunikacích. Ale prozatím doufáme, že máte základní chápání toho, jak postupovat.

Jako vždy, dokonce uprostřed tak velkých problémů, kterým nyní čelíte, máme pro vás, lidskou rodinu, vyšší vizi. Vidíme vaši skrytou velikost, ačkoliv vy ji vidět nemusíte. Držíme světlo v této hodině temnoty. Je to jen připomínka velkého světla, které máte v sobě. Je čas toto světlo uvnitř vás osvobodit. Budoucí generace budou požehnány vaším vzestupem. Ať tomu tak je.

Hathořané, 3. srpna 2010

Tomovy úvahy a postřehy

Několik věcí mne v této komunikaci upoutalo. Zaprvé použili výraz transhistorický, který jsem nikdy předtím neslyšel. Když jsem se jich na to zeptal, řekli, že popisovali způsob pohlížení na jisté typy intergalaktických vlivů, které transcendují lineární čas. Tudíž vlivy, o kterých mluvili, byly vytvářeny mimo čas, jak ho chápeme, ale pak se ukázaly v naší časové linii od prehistorie po současný okamžik. Nechápu zcela vše, co zde říkají. Jen to předávám.

Protože zdůraznili význam časových uzlů tolikrát a omílali to, jak přeskakovat z jedné časové linie do jiné, zeptal jsem se jich, jaké trvání tento současný časový uzel má. Podle nich je tento časový uzel velmi významný, protože obsahuje mnoho konvergencí možných pravděpodobných časových linií, které ovlivní naši planetu a náš osud jako druhu. Dvě časové linie, které zmínili konkrétně, byly časové linie, které naplňují proroctví planetárního čištění a destrukce, probíhající spolu s časovou linií, která vede k laskavé budoucnosti, časové linii, o kterém mluvili jako o nové Zemi.

Také kdy tento časový uzel začne a kdy skončí? Podle nich se tento konkrétní časový uzel opačných osudů objevil v naší 3D realitě v červenci tohoto roku a bude pokračovat v různých permutacích až do července 2013.

Povšimněte si prosím, že neříkají, že časová linie nové Země začala existovat během tohoto časového uzlu. Fakticky, podle nich, běžela tato laskavá časová linie dost dlouho. Ale opačná časová linie planetární destrukce versus linie planetárního obnovení se nyní dostávají velmi blízko (aspekt časového uzlu). Tudíž pokud člověk ví, jak přeskakovat mezi liniemi, je mnohem snazší tak učinit, když časové linie vašeho přání je tak blízko k té, ve které jste.

Významem tohoto časového uzlu je, že lidstvo je v bodu volby, co se týká toho, jakou časovou linii zažije jako kolektivní realitu. A podle Hathořanů realita, která převáží, je ukotvována prostřednictvím voleb, které nyní činíme, jak jako jedinci, tak jako kolektiv.

V této zprávě Hathořané sdělili základní metodu pro skákání mezi časovými liniemi, což, jak uvedli, jsou primárně informace pro ty z nás, kteří si volí žít v jiné a laskavější realitě, než ve stále více surrealistické a životně negativní realitě, ve které lidstvo nyní žije.

Výcviková a přípravná část jejich zprávy může být zcela určitě použita jako metoda pro osobní manifestování. Skutečně, ti, kteří jsou zkušení u těchto typů záležitostí, by pravděpodobně tyto informace považovali za základy manifestování. Ale jednoduchost metody spočívá v její hloubce. Hathořané jsou mistry zjednodušování komplexních konceptů a technik, a tato se nijak neliší. Nicméně jejich důvodem pro sdílení této základní metody není manifestování přání, ačkoliv to bude za tímto účelem fungovat; spíše je to předložení metody, která nám umožní radikálně posunout planetární reality – pokud ne pro větší kolektiv naší lidské rodiny, pak aspoň pro nás.

Líbila se mi metafora, kterou zvolili pro popis naší stávající situace – loď na moři. Skutečně, naše situace mi připomíná to, co se stalo na Titaniku, když se potápěl. Loď měla narazit do ledovce a nižší paluby se plnily vodou. Zprvu se pokoušeli zamlčet nebezpečí před lidmi na horních palubách. A tak večírek pokračoval, s orchestrem, dokud nebyl konec zjevný.

V manipulovaném mediálním šílenství naší konzumem posedlé kultury jen málo lidí poukazuje na to, že naše loď, SS Západní civilizace, je silně nakloněna na jednu stranu, nebo že sedí nebezpečně nízko ve vodě.

Hathořané věří, že pokud dostatek lidí přeskočí do jiných časových linií, zanechají prorockou časovou linii planetární destrukce za sebou, a místo toho vstoupí do laskavější a život potvrzující reality toho, co nazývají nová Země, mnoho katastrofických proroctví týkajících se naší planety se nenaplní.

Ale také jasně říkají, že i když kolektiv se neposune do vyššího osudu, něco pozoruhodného se stane těm z nás, kteří máme odvahu žít jinou realitu, než tu, která je nám vnucována naši současnou kulturou. „Je možné žít v nebesích, zatímco lidé kolem žijí v mukách.“

V této poslední zprávě je něco dalšího, co považuji za klíčové – obzvláště pro ty z nás, kteří se skutečně pokusíme přeskočit do jiných časových linií. A toto „něco“ má co dělat s naší lidskou schopností šalebného či „magického myšlení“. V případě, že si nejste vědomi tohoto výrazu, tak magické myšlení je zmatené myšlení, při kterém člověk věří, že pouhým myšlením na něco je to skutečné, nebo to lze učinit skutečným bez jakékoliv snahy z jeho strany.

V myšlení new age existuje podle mého toxický prvek, který povzbuzuje popírání jako prostředek vypořádání se s jistými problémy v životě (tj. magické myšlení). A je jisté, že současné a eskalující šílenství našeho světa je pro mnohé z nás stále obtížnější k vypořádání se s ním. Ale pokud si někdo, kdo toto čte, myslí, že popírání je přijatelný prostředek, jak se vypořádat s realitou naší stávající časové linie, rád bych poukázal na to, že Hathořané říkají opak.

Součástí umění skákání mezi časovými liniemi je držet vizi a vibrační signaturu časové linie, kterou si přejeme zažít. Ale zároveň potřebujeme věnovat pozornost aktuální realitě časové linie, ve které jsme. To je žití mezi světy, a je to typ mistrovství, ke kterému nás Hathořané vyzývají.

Mám podezření, že mnozí z nás, kteří si volíme skákat mezi časovými liniemi (včetně mne), se setkají s učební křivkou, kde neuspějeme a nebudeme schopni skočit do nové časové linie, nebo se nám nepodaří ji udržet. To je zcela normální, když se učíme nové dovednosti, a ano, je to v podstatě nová dovednost – ačkoliv významná. Takže moji radou pro všechny novopečené skokany mezi liniemi je být k sobě mírný a mít dobrý smysl pro humor. Nakonec, celá ta věc je, aspoň z jedné perspektivy, velkým kosmickým vtipem.

Jak navigujeme mezi realitami transformující se (někteří by řekli umírající) civilizace, zatímco své srdce a mysl držíme na časové linii, ve které si přejeme žít, se bezpochyby stane uměleckou formou.

A tak… moji milí kolegové umělci žití záhady, těm z vás, kdo jste zamilovaní do této vize, a máte odvahu skočit, připíjím.

Zdravím vás a největší podnik, do kterého se hodláme pustit, kterým není nic menšího, než vzestup do vlastních nejvyšších kvalit jako spirituálních bytostí žijících lidskou zkušenost.

Požehnání vám a vašim blízkým, Tom Kenyon

Zdroj

překlad Osud 2012

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001