10.09.2011 14:48

Uznanie a viera

   Človek túži po uznaní. Túži po tom, aby jeho svet bol pochopený a by boli pochopené aj vnútorné pohnútky k činom, ktoré vykonal. Vtedy je pochopený v úplnosti. Potom totiž nie je možné  h o d n o t i ť iného, jeho konanie. Namiesto toho nastupuje p o c ho p e n i e. Pochopenie ale nie je súhlas. Ale je to prijatie človeka v danej situácii a toho, že vtedy konal najlepšie, ako vedel a mohol.

   Vnútorné pohnútky sú to, čo robí človeka buď dobrým a spravodlivým, alebo naopak. Nie je to pohľad zvonku, keď nie je jasné, čo sa stalo a prečo, a často okolie iba nechápavo hľadí. Preto je akékoľvek hodnotenie bez poznania vnútorných príčin vždy nespravodlivé.

   Cestou, ktorou máme ísť, je priznanie toho, že nevieme a nepoznáme všetky okolnosti, ktoré viedli daného človeka k rozhodnutiu. Že nám nie sú známe príčiny a tlaky, ktorým musí čeliť, Rozhodovanie je vždy komplikovanou záležitosťou, ak je človek vydieraný – lebo je vydierateľný  – ale iba v prípade nepevnosti svojich postojov. A to zas hovorí o nedostatku poznania príčin, pravdy.

   Každodenné rozhodovanie nás má učiť, aké je dôležité v e r i ť. Mať vybudovanú v sebe pevnú VIERU v spravodlivosť. Táto spravodlivosť nie je myslená ako spravodlivosť bezprostredná, ale ako spravodlivosť z pohľadu zhora – existencie ľudského ducha. Vtedy človek prijme všetko, čo ho stretne, s dôverou a láskou, vďakou, že prišlo dané ponaučenie, daná skúška, že mu to pomohlo odhaliť svoje slabiny a umožniť, aby po ich spoznaní mohol pracovať na ich odstránení.

   S Láskou bol človek prijatý na Zemi. S Láskou ho Zem prijala a dala mu k dispozícii všetko ako tá najúžasnejšia škola ŽIVOTA. Ako žiak, ktorý prepadá, no nechce si priznať svoju lenivosť, nedôslednosť, lajdáckosť, tak sa chová vo svete človek dneška. Máloktorý si prizná, že niekde pochybil, zlyhal, že má medzery vo vedomostiach, ktoré život odhalil, a že si ich musí doplniť, lebo záverečné skúšky sa nezadržateľne približujú a nevieme, kedy bude kto „postavený  pred tabuľu“, aby dokázal, že sa naučil všetko, čo mu bolo  určené.

   Neboj sa ten, kto sa poctivo pripravoval. Hodina skúšky odhalí nielen slabiny, ale aj silné stránky, zvládnuté úlohy, učivo života, a dá príslušnú „známku“. Bude spravodlivá a neovplyvniteľná. Vysvedčenie príde vo forme ďalšieho života či vývoja.

   Nepodplatiteľne a nezadržateľne prichádza hodina skúšky.

 

                                         Metatron

 

Prijala Laura 01.06.2006

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001