10.09.2011 14:49

Váž svoje slová...

  Ľudské trápenie! Ako povrch kokosového orecha – povrch bez farieb, života, suchý, šupinatý, tvrdý – kto vie, čo v sebe skrýva? Iba ten, kto ho rozlomí, kto ho ochutná a spozná jeho vnútro.

   Život utrpenia je taký istý. Iba keď preskúmame utrpenie zvnútra, zistíme, že prinieslo hodnoty, o ktorých by sme inak nemali ani tušenia.

   Aj ľudské reči mnohokrát pripomínajú takúto púšť. Necitlivú, neživú, neprinášajúcu život. Ale stačí chcieť a z úst sa nám vynoria slová života, občerstvenia, sladkosti, radosti – nasýtia dušu druhého svojím obsahom.

   Dbajme na svoju reč. Reč je darom aj prekliatím. Môže odhaliť aj skryť, pohladkať aj zraniť!

   Človeče, zváž svoju reč – čo prináša živým? Buď sám sebe prísnym sudcom a zistíš, že by si sa častokrát odsúdil najprísnejšim trestom za to, čo si spáchal svojou rečou.

   Reč je dar aj prekliatie! Nesúď iných, lebo tým súdiš seba! Nehovor o iných, keď nemáš čo povedať o sebe! Nepoukazuj na iných, keď nie si sebe dosť prísnym strážcom i sudcom!

   Srdce maj otvorené a vycítiš, čo treba povedať, aby slovo tvorilo, nie borilo. Nenachádzaj v slovách to, čo by si nechcel nachádzať v svojom živote. Slovom buduješ svoj život. Lebo slovo je stavebný kameň, materiál, v ktorom sa ukrýva tvoje trápenie alebo radosť.

   Ži spôsobom, ktorý neubližuje iným – nikomu, ani tebe! Zváž, čo je to neublížiť ani sebe. Lebo častokrát v domnienke, že si robíme dobre, si v skutočnosti staviame mosty vedúce do priepasti.

   Maj rád slovo, ktoré buduje a nie rúca. Žehnaj iným, aby mohli oni žehnať tebe. Súc riadnym tvorcom budeš zároveň aj riadnym opatrovníkom Slova Božieho-stvoriteľského Slova, ktoré bolo na počiatku. Opatruj si v sebe, vo svojom srdci toto – opatrovník Slova B

ožieho. Aká je to zodpovednosť a zároveň pocta!!!

    Slovenský národ, zobuď sa! Je tvojou úlohou stať sa Opatrovníkom Slova Božieho. Slovák. Slova.

   Nemaj v sebe neúctu k sebe, veď Duch Svätý by nikdy nezveril takúto úlohu nevhodnému, tomu, kto by to pri úsilí nemohol vykonať. Slovo sa ti dostáva každodenne. V chlebe, v speve vtákov, vo vzduchu, vode, v spánku i oblohe – kde sa rozhliadneš, tam je sformované Slovo Božie v niektorom svojom prejave. Váž si ho, a budeš si vážiť i Matku Zem, jej dary, jej utrpenie i lásku, s ktorou nás tak trpezlivo nosí na svojom tele. Zráňaná ale verná svojmu Bohu.

   Staň sa konečne takým verným aj ty! Buduj v sebe úctu k Zemi, k jej pokladom, jej skrytým CITOM. Maj v sebe dosť trpezlivosti v týchto nadchádzajúcich dobách, keď každý bez rozdielu prejaví svoje skutočné JA.

 

   Určené všetkým Slovákom – dušiam verným, duchom spravodlivým

 

                                                 *******

 

  Posolstvo všetkým dušiam žijúcim na Zemi, duchom žijúcim v Zemi i na Zemi

 

 

    Pýcha doviedla Atlantídu k záhube. Nepoznanie lásky, nepoznanie pokory vo vedomostiach, nepoznanie pravdy kvôli pýche a zlyhanie pre pýchu. Ó, pýcha! Zničujúca namyslenosť na zlomky poznania vesmíru a stvorenia. V pokore sa má ľudstvo skláňať pred nepoznaním a ďakovať za každé odhalenie milosti Božej v prírodných zákonoch. Ľudstvo, ako ďaleko si kleslo! A ako v pokore musíš poznať svoje zlyhanie. Tras sa pred následkami svojich činov, pred tým, akú cestu si si prichystalo!!!

   Trpí zem, trpí príroda, trpia všetci spravodliví. Ale dlho to už nepotrvá. Matka Zem ukáže svoju silu, vetry svoju moc, voda svoju nezmieriteľnosť a noc svoju krutosť pre nemilosrdných a neláskavých. Boj sa, človek, ktorý si nepoznal svojho Stvoriteľa. A jasaj ten, čo si našiel zaľúbenie v milosti Božej. Lebo budú plakať tí, čo prekročili zákony svojho Boha a závidieť tým, čo včas odišli.

   Nesmieš sa vzdávať ty, kto si stál pred tvárou svojho Boha v pokore a odovzdanosti. Tvoja je budúcnosť Zeme a budúcnosť ľudstva. Tvoj je chlieb zeme a všetky poklady sveta, keď si jeho dobrý a spravodlivý hospodár. Nestane sa ti nič zlé, všetky trápenia a problémy sa ti vyriešia akoby samé od seba, aby si mohol pôsobiť ako tvorca a spolutvorca na Zemi. Tvoj čas prichádza.Nájdeš ho ako nachádza pútnik na ceste pramienky, studničky a nevie, odkiaľ príde a kde sa presne nachádza. V pravý čas na pravom mieste bude všetko prichystané.

   Boj sa ty, človeče, čo si nepoznal mieru spravodlivosti a pravdy v svojom živote. Lebo tvoja cesta je cestou do hlbín a do priepastí bez návratu.

   Vschop sa ty, váhajúci, pozbieraj v sebe všetky sily a zmeň sa, lebo vejačka veje veľmi silno a triedi obrovskou rýchlosťou, ktorá nepozná spomalenie a zastavenie.Hľadaj svojho Stvoriteľa v jeho stvorení, namáhaj sa poznávaním jeho zákonov, lebo Milosť tvojho Boha sa musí kde zachytiť, aby ťa doviedla do raja.

   Vschop sa ty, blúdiaca ľudská duša, hľadaj svetlo v svojom živote, lebo iba ono ti ukáže cestu von z bludiska tohto blúznivého sveta.

   Ty, verný tvor, ktorý si ešte na Zemi, kľakni na kolená a ďakuj za to, čo ťa čaká, čo ti za odmenu pripravil Tvoj Pán. Lebo netušíš, aká milosť je pre teba pripravená za tvoju vernosť a odvahu žiť v spravodlivosti a pravde v tomto krutom svete ľudských duchov. Veleb deň, keď si sa narodil a chváľ svoju cestu, lebo niet väčšej milosti, akej sa ti dostáva.

   Ty, učiteľ môj, uč ďalej Láske, Pravde a Spravodlivosti, iba tak ešte môžeš niekoho zachrániť. Lebo tvojmu Bohu je milá a vzácna každá ľudská duša bez výnimky.

 

Tvoj Otec / zapísané cez posolstvo Hjalfdara – deťom Svetla 28.01.2006/

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001