10.09.2011 14:51

Život ako škola

     Vieš, kto je prvý medzi prvými? Nikto. Ten, kto je vysoko, už nerozlišuje, či je prvý alebo druhý, medzi prvými alebo druhými... Ten iba cíti svoju spouúčasť na celom svete, spoluúčasť seba ako stvorenia – časti stvorenia. Necíti odlúčenie ani oddelenie v cítení či inom. Iba Zem svojou hrubohmotnosťou a tým, že nám poskytuje pre ľudských duchov hrubohmotnú schránku – telo, je opakom v cítení duchovnom. Na Zemi je oddelenie vedomé a nutné, aby mohlo dôjsť k potrebnému vývoju jednotlivostí – vlastností ľudského ducha.

   Nemôžeš na Zemi len tak precítiť vševesmírnosť, pretože by ti to bránilo v každodennom ľudskom prežívaní, riešení bežných problémov spojených  s ľudským životom tu.

   Nevieš, ako to celé zladiť? Iba tak, že nachádzaš zmysel vo všetkej činnosti, ktorú robíš. Ak niekde vidíš, cítiš, že to nie je to pravé, práve si našiel ďalší zmysel svojej činnosti – spoznal si to nepravé a nesprávne.   Ani zďaleka neprichádza všetko k človeku ako súčasť karmy alebo dôsledok jeho nesprávnych činov. Mnohé situácie prichádzajú ako súčasť výučby ľudských duchov na zemi – kvôli tomu, aby boli spoznané, pre nič iné.  Vidieť za každým momentom, ktorý nás stretne, dôsledok nášho rozhodnutia, je nesprávne. To by žiačik vôbec nemohol ísť do školy a vzdelávať sa, keby to tak bolo. Potom by to, že sa musí naučiť písať, musel tiež vnímať ako trest za to, že ešte nie je dospelý, alebo za to, že sa znova musel narodiť. A to je nesprávne.

   Život máme vnímať ako školu, ktorá nám prináša určitú sumu vedomostí, poznatkov – ktoré sú potrebné k životu na Zemi, ale aj  nadstavbu – a to je citové prežívanie s tým spojené, nútenie zaujať k veciam a udalostiam vnútorný a vonkajší postoj – toto je už záležitosť duchovného rastu a vývinu.

   Ak niekto sa pozerá na svoj život ako na sled toho správneho a nesprávneho, čo urobil a dôsledky toho, potom nemôže byť preňho nikdy život plnohodnotný, radostný, v službe Stvoriteľovi. Iba následok takéhoto vnímania potom môže aj dobrému človeku spraviť zo života iba sled udalostí, ktoré mu pripomínajú trestné komando za to, čo myslel, urobil, cítil a podobne.

   Treba sa už konečne oslobodiť od takéhoto vnímania života. Áno, naše myšlienky  a činy nás dobiehajú aj sa k nám vracajú, ale nie je to iba o tom! Stvoriteľ s láskou votkal do stvorenia svoje zákony, aby ľudia s láskou ako základným princípom sa mohli stať dobrými správcami v stvorení. Vari by to inak bolo možné?!

   Iba ľudský duch, ktorý sa nesprávne, bez lásky postaví k tomuto dianiu, môže tvrdiť, že všetko je len príčina a následok.

   Áno, špinavé prsty školáčikov sú dôsledkom toho, že písali kriedou, atramentom, farbičkami, ale to nie je trest – iba hrubohmotný prejav určitých zákonov hrubohmotnosti.

   Veď súdny človek aj sám spozná, koľko omylov sa udialo pri nesprávnom pochopení behu Stvorenia.

   Len Láska je základom pre existenciu a tam, kde chýba, ju treba doplniť, aby sa znovuobjavila, prípadne nastolila harmónia.

   Ľudský duch, prestaň pozerať na Nebeského Otca ako na sudcu či kata, inkvizítora či správcu – on je pôvodom, príčinou i následkom behu svetov.

   Prispej svojou činnosťou k jeho skrášleniu a zharmonizovaniu.

 

                                            V Láske a s Láskou     Metatron

 

Prijala Laura

  

 

—————

Späť


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001