Škola života LAKreD

Laurina akadémia kreativity duše

pod vedením PaedDr. Beáty Kseňákovej

 

 

otvorí v Košiciach od septembra 2019 1. ročník „J“ dvojročného štúdia

/spolu 20 seminárov rozdelených do 4 semestrov/:

s obsahom:

 

 • poznávanie výstavby stvorenia a zákonov stvorenia,
 • alternatívne pohľady na dejiny ľudstva a Zeme,
 • energetika človeka a priestoru,
 • charakteristiky ľudskej osobnosti ako mnohostrannej bytosti,
 •  alternatívne liečebné metódy,
 • cyklus hlbokých meditácií zameraných na sebapoznávanie a prácu s vlastnou dušou,
 • cvičenia na rozvoj osobnosti, rozvoj kreativity duše a odblokovanie emocionálnych bariér,

a iné...

 

 • stretnutia 1x mesačne (prednášky, cvičenia, meditácie) v rozsahu cca 6 - 7hodín
 •  (Minimálny počet účastníkov 6)
 • Cena školného za semester je 150 € / 5 seminárov. V prípade platby za jednotlivé semináre je  cena 35 €. V cene sú zahrnuté čaj, káva, materiály.

  Prihláška - dotazník šk.r. 2019-2020.doc (72 kB)

  Prihlášku, prosím, spolu s vyplneným dotazníkom pošlite na e-mailovú adresu : skolalakred@gmail.com

   

  Ďalšie informácie získate e- mailom :  skolalakred@gmail.com

  alebo na telefónnych číslach :

  0911/182 576 (PaedDr. Beáta Kseňáková – riaditeľka),

  0908/08 11 74 (Ingrid Tóthová – tajomník)

     

     Ukončenie prihlášok je 10.9.2019

 

 

PONUKA

ŠKOLA LAKreD

(Laurina akadémia kreativity duše)

ponúka

 

Vzdelávanie:                                                                       Kruh

 

* prednášky,

* semináre,

* konzultácie v oblasti vzdelávacích problémov detí a mládeže,

* kurzy komunikácie so zameraním:

-  tvorba prejavu a prednes prejavu,

-  harmonizácia pracovnej komunikácie,

-  harmonizácia rodinnej komunikácie – komunikácia partnerská, komunikácia rodičov a detí,

* korektorská činnosť / jazyková a štylistická oprava prác bakalárskych, diplomových,dizertačných,.../

 

Terapeutická práca:

 

*odstraňovanie energetických príčinných/kauzálnych defektov priestoru

*odstraňovanie energetických príčinných/kauzálnych narušení poľa človeka

*terapia tachyonmi

 

 

Systematické vzdelávanie:

 

*dvojročné štúdium:

  s obsahom: 1. ročník:

 - poznávanie výstavby stvorenia a zákonov stvorenia,

 - alternatívne pohľady na dejiny ľudstva a Zeme,

 - energetika človeka a priestoru,

 - charakteristiky ľudskej osobnosti ako mnohostrannej bytosti,

 - cyklus hlbokých meditácií zameraných na sebapoznávanie a prácu s vlastnou dušou,

 - cvičenia na rozvoj osobnosti, rozvoj kreativity duše a odblokovanie emocionálnych bariér,

a iné...

 

Kontakt:

Riaditeľka a zakladateľka školy: PaedDr. Beáta Kseňáková, mobil: 0911/182 576 

Tajomníčka školy: Ingrid Tóthová, mobil : 0908 08 11 74  

 

e-mailskolalakred@gmail.com

 

Adresa: Alejová 2, Košice 040 01


 


Kontakt

Škola LAKreD

Alejova 2
Košice
04001


00421911 182 576
0908 08 11 74Modlitba Pána

(podľa pôvodného textu zachovaného v biblii aramejských kresťanských komunít)

 

Rodič náš, Stvoriteľ Kozmu,

svetlo Tvoje priveď do nášho vnútra,

stvor Kráľovstvo Tvoje v nás,

aby želania Tvoje našimi mohli byť-

   vo svetle aj tvare,

daj nám naše každodenné potreby

   v chlebe a poznaní.

Osloboď nás od pút omylov našich,

ako aj my sa zriekame moci danej chybami druhých.

Nedopusť, aby nás povrchné veci očarili,

ale zbav nás od toho, čo zdržuje v Ceste,

lebo Ty dávaš vznik Moci a Životu – Tvojej piesni,

ktorá všetko oslavuje.

 

Amen